Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài bài ca về trái đất

3 205 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 17:15

... dẫn HS đọc tìm hiểu nội dung -HS đọc thầm, trao đổi câu hỏi với câu hỏi SGK, theo gợi ý: Câu1: trái đất giống bóng bay trời xanh; có chim vờn, sóng biển vỗ, -HS trả lời cá nhân Câu2: loài hoa... -GV sửa sai, nhận xét Và HTL C- Củng cố-dặn dò: +Cho HS đọc lại bài, nêu nội dung + Nhận xét tiết học; dặn dò học nhà -1HS đọc bài, nêu nội dung -Chuẩn bị sau: Một chuyên gia máy xúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài bài ca về trái đất , Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài bài ca về trái đất , Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài bài ca về trái đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn