Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài mở rộng vốn từ nhân dân

2 381 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 17:10

...Câu b? Câu c? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Về nhà HTL thành ngữ, tục ngữ BT2ghi nhớ từ tiếng đồng(cùng) VD:đồng hương ,đồng môn, đòng chí, đồng thời,…… Lớp NX câu có hay không HS viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài mở rộng vốn từ nhân dân , Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài mở rộng vốn từ nhân dân , Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài mở rộng vốn từ nhân dân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn