Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài sắc màu em yêu

2 202 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:46

... -HS nối tiếp đọc khổ thơ (2 lần) -Luyện đọc từ khó: hoa, sờn bạc, bát ngát 2- 3 HS luyện phát âm từ khó *Hướng dẫn HS đọc : -GV tổ chức cho HS đọc bài, đọc thầm, giải -2 HS đọc toàn nghĩa số từ... HS) -GV đọc mẫu *HĐ 2: Tìm hiểu nội dung -GV hướng dẫn HS đọc tìm hiểu nội dung theo câu hỏi SGK * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm -HS đọc thầm nhóm trao đổi câu hỏi 1 ,2, 3 SGK /21 ; -Các nhóm cử đại... cho HS luyện đọc nhóm -HS luyện đọc; 3-4 em thi đọc diễn thi đọc diễn cảm HTL cảm đoạn C- Củng cố-dăn dò: +Cho HS đọc lại bài, nêu nội dung -1HS đọc bài, nêu nội dung + Nhận xét tiết học; dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài sắc màu em yêu , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài sắc màu em yêu , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài sắc màu em yêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn