Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài nghìn năm văn hiến

3 265 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:38

...-Yêu cầu HS làm việc cá nhân với SGK/ 15 -GV chia đoạn: đoạn -2 HS đọc nối tiếp toàn - GV chia đoạn: đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến 250 0 tiến sĩ -Học sinh đọc theo đoạn nối tiếp Đ oạn... hỏi 1, 2,3 SGK /16 ; sau -GV chốt ý cho HS rút nội dung cử đại diện trả lời- lớp nhận xét *HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm -HS nêu nội dung học -GV treo bảng phụ, cho HS luyện đọc nhóm 2; ý đọc đoạn văn. .. luyện đọc; 3-4 em thi đọc C- Củng cố-dăn dò: lớp +Cho HS đọc lại bài, nêu nội dung + Nhận xét tiết học; dăn dò học nhà -1HS đọc bài, nêu nội dung + Chuẩn bị sau Sắc màu em yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài nghìn năm văn hiến , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài nghìn năm văn hiến , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài nghìn năm văn hiến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn