master your ielts skills speaking answers part 1 2 and 3

63 689 3
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2015, 15:03

TẬP HỢP NHỮNG BÀI MẪU CHO PHẦN SPEAKING TRONG IELTS, TOEFL HAY FCE CHỨNG CHỈ A,B,C.STU DYbao gồm các mục đề hay các topic thông dụng thường xuyên gặp trong các kì thi ielts như: study, transport, idol,famous people, school, parents, game, working, job, entertainment, education, library and advantages disadvantages, bicycle and car, beautiful places to visit, shopping, restaurant, eating out and at home, ecotourism...tất cả cả chủ đề được biên soạn rất dễ hiểu và dễ tiếp thu. qua các topic này các bạn sẽ nâng cao kĩ năng speaking trong thi ielts sắp tới
- Xem thêm -

Xem thêm: master your ielts skills speaking answers part 1 2 and 3, master your ielts skills speaking answers part 1 2 and 3, master your ielts skills speaking answers part 1 2 and 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn