Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn hoá học

94 304 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 17:52

Khoá luận tốt nghiệp trường đại học sư phạm hà nội khoa hoá học *** - phạm thị thuỳ dương kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kĩ môn hoá học khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Hoá học Người hướng dẫn khoa học TS Cao Thị Thặng hà nội – 2009 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Lời cảm ơn Khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kĩ môn Hoá học” hoàn thành trường Đại học sư phạm Hà Nội Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Tiến sĩ Cao Thị Thặng tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình xây dựng hoàn thiện khoá luận Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Hoá học trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo em học sinh trường THPT A Hải Hậu – Nam Định tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Khoá luận thực không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2009 Sinh viên Phạm Thị Thuỳ Dương Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Lời cam đoan Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đề tài riêng tôi, không trùng với nghiên cứu tác giả khác Nếu có điều không xác xin chịu trách nhiệm Tác giả Phạm Thị Thuỳ Dương Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Các từ viết tắt khoá luận SGK KT,KN sách giáo khoa kiến thức, kĩ KT - ĐG kiểm tra - đánh giá TNTL trắc nghiệm tự luận TL tự luận TNKQ trắc nghiệm khách quan PTHH phương trình hoá học đktc điều kiện tiêu chuẩn THCS trung học sở THPT trung học phổ thông TNSP thực nghiệm sư phạm NC nâng cao Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Mục lục Mở đầu Lý chọn đề tài……………………………………………………… Khách thể đối tượng nghiên cứu …………………………………….2 Mục đích nghiên cứu ……………………………………………………2 Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………………2 Giả thuyết khoa học …………………………………………………….3 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………….3 Nội dung chương 1: sở lý luận thực tiễn đề tài ……………………… 1.1 Cơ sở lí luận kiểm tra - đánh giá ………………………………….4 1.1.1 Khái niệm kiểm tra - đánh giá ………………………………… 1.1.2 ý nghĩa việc kiểm tra - đánh giá …………………………………5 1.1.3 Một số hình thức kiểm tra - đánh giá…………………………………5 1.1.3.1 Trắc nghiệm tự luận (gọi tắt tự luận) ……………………………6 1.1.3.2 Trắc nghiệm khách quan ……………………………………………7 1.1.3.3 So sánh trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan …………11 1.2 Chương trình giáo dục phổ thông ………………………………………14 1.2.1 Quan điểm xây dựng phát triển chương trình ……………………14 1.2.2 Chuẩn kiến thức, kĩ ……………………………………………15 1.2.3 Định hướng đổi đánh giá kết học tập môn Hoá học ………26 1.2.3.1 Mục tiêu đánh giá ………………………………………………….26 1.2.3.2 Nội dung đánh giá …………………………………………………26 1.2.3.3 Hình thức đánh giá …………………………………………………28 Chương 2: THiết kế đề kiểm tra ……………………………………… 30 2.1 Quy trình thiết kế đề kiểm tra …………………………………………39 2.2 Một số đề cụ thể ………………………………………………………32 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Chương: Nhóm halogen ………………………………………………….…32 Đề kiểm tra ngắn……………………………………………………………32 Đề kiểm tra 15 phút…………………………………………………………46 Đề kiểm tra 45 phút…………………………………………………………49 Chương: Nhóm oxi …………………………………………………………52 Đề kiểm tra ngắn………………………………………………………… 52 Đề kiểm tra 15 phút…………………………………………………………65 Đề kiểm tra 45 phút…………………………………………………………68 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm ……………………………… 71 3.1 Mục đích TNSP ……………………………………………………71 3.2 Nhiệm vụ TNSP ……………………………………………………71 3.3 Tiến hành TNSP ………………………………………………………71 3.3.1 Đối tượng địa bàn TNSP ………………………………… ……71 3.3.2 Nội dung TNSP ………………………………………………………71 3.3.3 Tổ chức TNSP ………………………………………………………71 3.4 Kết TNSP …………………………………………………………71 3.4.1 Phân tích câu hỏi …………………………………………………… 72 3.4.2 Kết TNSP …………………………………………………… .73 3.5 Phân tích kết TNSP ………………………………….…………… 75 Kết luận ……………………………………………………………………76 Tài liệu tham khảo ……………………………………………………….77 Phụ lục …………………………………………………………………… 78 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp mở đầu Lý chọn đề tài Chúng ta sống năm đầu kỉ 21, kỉ văn minh trí tuệ toàn cầu Sự phát triển vũ bão công nghệ cao, kinh tế tri thức cho thấy chất xám ngày đặc biệt coi trọng Vì thế, đổi toàn diện đất nước đổi giáo dục trọng tâm phát triển Báo cáo trị Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 10 khẳng định: Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng giáo dục Việt Nam Để đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục, sau nhiều năm nghiên cứu, thí điểm, cải cách đến Bộ giáo dục đào tạo tiến hành dạy học theo chương trình sách giáo khoa(SGK) theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ (KT, KN) cho tất bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông Trong thực tế nay, vấn đề chuẩn KT, KN pháp lệnh, sở để dạy học kiểm tra - đánh giá (KT - ĐG) Tuy nhiên việc triển khai thực dạy học KT - ĐG theo chuẩn KT, KN bước đầu giáo viên vừa tiếp cận chương trình SGK mới, phương pháp giảng dạy ảnh hưởng chương trình SGK cũ Bên cạnh đó, việc dạy học đạo việc thực KT - ĐG chuẩn KT, KN chưa quán triệt triệt để với giáo viên coi trọng thực tốt khâu KT - ĐG số giáo viên coi nhẹ kiểm tra đánh giá học sinh, họ trọng dạy hết, dạy đủ nội dung SGK, họ thường áp dụng phương pháp truyền thống để kiểm tra học sinh, kiểm tra cho đủ thủ tục, kiểm tra để lấy điểm xếp loại học sinh Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Mà theo yêu cầu đổi giáo dục đổi KT - ĐG khâu vô quan trọng Nó không đơn trọng vào kết người học mà có vai trò to lớn việc thúc đẩy động cơ, thái độ tích cực người học, hoàn thiện trình dạy học, kiểm định chất lượng, hiệu dạy học trình độ nghề nghiệp người thầy Tức KT - ĐG góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng dạy học Vì lý chọn đề tài: “Kiểm tra - đánh giá kết học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ môn Hóa học” để xây dựng số đề kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Do phạm vi thời gian nghiên cứu hẹp nên tập trung nghiên cứu chương trình hoá vô 10 - nâng cao phần phi kim Nếu có điều kiện thời gian cho phép mở rộng đề tài với nội dung đầy đủ hoàn thiện Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Hóa học 10 theo chuẩn KT, KN trường THPT Đối tượng nghiên cứu: Phần phi kim (chương “nhóm halogen” chương “nhóm oxi”) - SGK Hoá học 10 - nâng cao Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để làm rõ nội dung chuẩn KT, KN chủ đề số chương Đồng thời thiết kế đề kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo chuẩn KT, KN Nhiệm vụ nghiên cứu * Nghiên cứu sở lý luận đề tài: + Cơ sở lí luận KT - ĐG + Định hướng đổi KT - ĐG kết học tập Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp + Nội dung chuẩn KT, KN chương “nhóm Halogen” chương “nhóm Oxi” chương trình SGK Hoá học 10 - nâng cao + Qui trình thiết kế đề kiểm tra theo định hướng chuẩn KT, KN * Nghiên cứu chuẩn KT, KN hướng dẫn dạy học theo chuẩn KT, KN: thiết kế đề kiểm tra ngắn, đề kiểm tra15 phút, đề kiểm tra 45 phút * Thử nghiệm sư phạm để xác định mức độ phù hợp đề kiểm tra Giả thuyết khoa học Nếu làm rõ nội dung chuẩn KT, KN mức độ kiến thức phạm vi “nhóm Halogen nhóm Oxi” thiết kế đề kiểm tra theo chuẩn KT, KN góp phần nâng cao chất lượng việc thực theo chương trình SGK Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phối hợp phương pháp sau: Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Phương pháp thu thập nguồn tài liệu lí luận - Phương pháp phân tích tổng hợp nguồn tài liệu thu thập Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp chuyên gia, quan sát trình học tập, giảng dạy hoá học trường THPT - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: đánh giá hiệu đề kiểm tra để từ đánh giá chất lượng việc giảng dạy học tập theo chuẩn KT, KN - Phương pháp thống kê toán học: xử lí phân tích kết thực nghiệm sư phạm Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Nội dung Chương 1: sở lí luận thực tiễn đề tài 1.1 Cơ sở lí luận KT - ĐG 1.1.1 Khái niệm KT - ĐG Trong trình dạy học, KT - ĐG giai đoạn kết thúc trình dạy học, đảm nhận chức lí luận dạy học bản, chủ yếu thiếu trình Kiểm tra có chức phận liên kết, thống nhất, thâm nhập vào bổ sung cho là: đánh giá, phát lệch lạc điều chỉnh Kiểm tra theo dõi tác động người kiểm tra người học nhằm thu thông tin cần thiết việc đánh giá Về mặt lí luận dạy học, kiểm tra có vai trò liên hệ nghịch trình dạy học, cho biết thông tin, kết trình dạy thầy trình học trò để từ có định cho điều khiển tối ưu thầy trò Học sinh học tốt thường xuyên kiểm tra đánh giá cách nghiêm túc, công với kĩ thuật tốt hiệu nghiệm Đánh giá kết học tập trình đo lường mức độ đạt học sinh mục tiêu nhiệm vụ trình dạy học, mô tả cách định tính định lượng: tính đầy đủ, tính đắn, tính xác, tính vững kiến thức, mối liên hệ kiến thức với đời sống, khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mức độ thông hiểu, khả diễn đạt lời nói, văn viết, ngôn ngữ chuyên môn học sinh… thái độ học sinh cở sở phân tích thông tin phản hồi từ việc quan sát, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao, đối chiếu với tiêu, yêu cầu dự kiến, mong muốn đạt môn học 10 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp 3.3.2 Nội dung thực nghiệm + Đề kiểm tra 45 phút chương 5: Nhóm halogen (Hoá học 10- NC) + Đề kiểm tra 15 phút (sau “hợp chất có oxi lưu huỳnh”) chương 6: Nhóm oxi ( Hoá học 10- NC) + Đề kiểm tra 45 phút chương 6: Nhóm oxi (Hoá học 10- NC) 3.3.3 Tổ chức TNSP Tiến hành kiểm tra học sinh lớp 10A1 10A6 theo đề kiểm tra đề xuất Chấm kiểm tra theo thang điểm 10 tiến hành xử lý kết theo phương pháp thống kê 3.4 Kết TNSP 3.4.1 Phân tích câu hỏi * Việc phân tích thống kê kết kiểm tra học sinh nhằm xác định số: độ khó, độ phân biệt câu hỏi Để xác định độ khó, độ phân biệt ta tiến hành sau: Chia mẫu học sinh làm nhóm làm kiểm tra: + Nhóm điểm cao (H): Từ 25%  27% số học sinh đạt điểm cao + Nhóm điểm thấp (L): Từ 25%  27% số học sinh đạt điểm thấp + Nhóm điểm trung bình (M): Từ 46%  50% số học sinh lại Nếu gọi N: tổng số học sinh tham gia làm kiểm tra NH: số học sinh nhóm điểm cao chọn câu hỏi NM: số học sinh nhóm trung bình chọn câu hỏi NL: số học sinh nhóm điểm thấp chọn câu hỏi Thì: - Độ khó K N H N N M L (%) N (  K  hay 0%  K  100%) K lớn câu hỏi dễ : 80 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp  K  0,2: câu hỏi khó 0,2  K  0,4: câu hỏi khó 0,4  K  0,6: câu hỏi trung bình 0,6  K  0,8: câu hỏi dễ 0,8  K  1: câu hỏi dễ - Độ phân biệt P N N N N N H L L H L ( -1 P  1)  H ( N  N )max N N H L H L N ( chọn NH  NL) (NH – NL)max hiệu số (NH – NL) câu hỏi toàn thể học sinh nhóm điểm cao trả lời học sinh nhóm điểm thấp trả lời P phương án dương câu hỏi có độ phân biệt cao P phương án nhiễu âm câu nhiễu có hay nhử nhiều học sinh chọn * Tiêu chuẩn chọn câu hay: Các câu thoả mãn tiêu chuẩn sau xếp vào câu hỏi hay: - Độ khó nằm khoảng 0,4  K  0,7 - Độ phân biệt P  0,3 - Câu nhiễu có tính chất hiệu nghiệm tức có độ phân biệt âm 3.4.2 Kết TNSP Tổng số học sinh lớp 90 học sinh số học sinh nhóm NH NL 25 học sinh nhóm, nhóm NM 40 học sinh - Kết thực nghiệm * Đề 15 phút chương “nhóm oxi” 81 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Đề Câu K P Đánh giá 10 0,42 0,55 0,54 0,69 0,43 0,57 0,59 0,60 0,54 0,64 0,59 0,46 0,62 0,86 0,51 0,7 0,65 0,8 0,61 0,7 Đ Đ Đ KĐ Đ Đ Đ Đ Đ KĐ Đề Câu K P Đánh giá 10 0,52 0,45 0,26 0,58 0,60 0,54 0,65 0,58 0,50 0,51 0,62 0,57 0,41 0,51 0,73 0,69 0,8 0,72 0,67 0,61 Đ Đ KĐ Đ Đ Đ KĐ Đ Đ Đ * Đề 45 phút Đề 45 phút chương “nhóm halogen” - Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (4đ) Câu Mức độ K P Đánh giá biết 0,35 0,26 KĐ biết 0,59 0,47 Đ h- vd 0,6 0,65 Đ hiểu 0,55 0,57 Đ hiểu 0,45 0,39 Đ hiểu 0,57 0,61 Đ h– vd 0,64 0,74 KĐ biết 0,58 0,57 Đ (h - vd: hiểu - vận dụng; Đ: đạt; KĐ: không đạt) - Phần 2: Tự luận (6đ) Câu/ % học sinh trả lời 10 Đúng hoàn toàn có sai sót 45,56% 34,44% 31,11% 40% Sai không làm 20% 28,89% Đề 45 phút chương “nhóm oxi” 82 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp - Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (4đ) Câu Mức độ K P Đánh giá hiểu 0,35 0,5 Đ hiểu 0,64 0,57 KĐ hiểu 0,52 0,61 Đ biết 0,55 0,74 Đ biết 0,53 0,62 Đ biết 0,59 0,51 Đ hiểu 0,53 0,68 Đ vd 0,53 0,74 Đ - Phần 2: Tự luận (6đ) Câu/ % học sinh trả lời Đúng hoàn toàn có sai sót 43,33% 32,22% 10 35,56% 53,33% 11 38,89% 31,11% 3.5 Phân tích kết thực nghiệm sư phạm Sai không làm 24,45% 11,11% 30% Từ kết thực nghiệm sư phạm trên, ta thấy học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩ phần phi kim (hoá học 10 - nâng cao), biểu chỗ: - Học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩ phần phi kim mà có khả vận dụng sáng tạo, linh hoạt kiến thức tập cụ thể, giải thích tượng xảy xung quanh - Chất lượng kiểm tra khả quan: Tỉ lệ học sinh đạt điểm khá, giỏi nhiều Đồng thời, qua phân tích kết thu đánh giá chất lượng câu hỏi đề xuất đề tài: - Các câu hỏi TNKQ có câu khó, câu dễ đa số câu hỏi có độ khó, độ phân biệt nằm khoảng tiêu chuẩn câu hỏi hay Ví dụ: đề kiểm tra 45 phút chương “nhóm halogen” có (trên 8) câu đạt tiêu chuẩn câu hay có (trên 8) câu khó dễ - Các câu tự luận kiểm tra mục tiêu kiến thức, kĩ đề ra, phân loại học sinh 83 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Như vậy, đề kiểm tra đề xuất đề tài bước đầu phù hợp với yêu cầu, kiểm tra đánh giá việc học tập theo chuẩn kiến thức học sinh (trong phần phi kim- hoá học 10 nâng cao) kết luận Sau thời gian nghiên cứu, thực đề tài “Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kĩ môn Hóa học ”, thực nhiệm vụ sau: * Nghiên cứu sở lí luận đề tài bao gồm: - Cơ sở lí luận KT - ĐG - Chương trình hoá học phổ thông theo chuẩn KT, KN phần phi kim lớp 10 - nâng cao - Quy trình thiết kế đề kiểm tra theo hướng đổi * Thiết kế đề kiểm tra ngắn, 15 phút, 45 phút theo chuẩn KT, KN phần phi kim lớp 10 - nâng cao * Thử nghiệm sư phạm để xác định độ phù hợp đề kiểm tra Đóng góp chủ yếu luận văn 84 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp - Thiết kế đề kiểm tra ngắn số bài, đề kiểm tra 15 phút đề kiểm tra 45 phút hai chương 5, SGK Hoá học lớp 10 - nâng cao theo chuẩn kiến thức, kĩ - Đã tiến hành TNSP để đánh giá chất lượng số đề kiểm tra - Bước đầu xây dựng đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ - Từ tài liệu làm sở để xây dựng hệ thống đề kiểm tra cho nội dung kiến thức khác - Kết khoá luận tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh THPT Những kiến nghị đề xuất Tiếp tục xây dựng hệ thống đề kiểm tra thiết kế giáo án thực dạy học Hoá học theo chuẩn kiến thức, kĩ Tài liệu Tham khảo Sách giáo khoa Hoá học 10 - Nâng cao NXB Giáo dục, Hà Nội (2008) Lê Xuân Trọng, Từ Ngọc ánh, Lê Kim Long - Bài tập Hoá học 10 - Nâng cao NXB Giáo dục, Hà Nội (2008) Ngô Ngọc An, Lê Hoàng Dũng - Rèn kĩ giải toán hoá học 10 NXB GD (2006) Cao Thị Thặng - Kiểm tra, đánh giá kết học tập Hoá học 11 NXB Giáo dục, Hà Nội (2007) Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Thạc - Giới thiệu đề thi trắc nghiệm, tự luận tuyển sinh vào Đại học – cao đẳng toàn quốc (từ 2002 - 2003 đến 2008 2009) môn Hoá học NXB Hà Nội (2008) 85 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Bích Liên - Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập hoá học vô phần phi kim nhằm bồi dưỡng học sinh khá, giỏi trường THPT Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục ĐHSP Hà Nội (2008) Hoàng Nhâm - Hoá học vô cơ- Tập NXB Giáo dục, Hà Nội (2003) Phạm Tuấn Hùng, Phạm Đình Hiến - Câu hỏi tập kiểm tra Hoá học 10 NXB Giáo dục, Hà Nội (2007) Ngô Ngọc An - 350 tập hoá học chọn lọc nâng cao lớp 10 NXB GD, Hà Nội (2006) 10 Nguyễn Thanh Khuyến - Phương pháp giải dạng tập trắc nghiệm Hoá vô đại cương NXB ĐHQG Hà Nội (2007) 11 Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung - Phương pháp dạy học hoá học tập 1,2 NXB ĐHSP Hà Nội (2006) 12 Nguyễn Xuân Trường - Phương pháp dạy học hoá học trường phổ thông NXB Giáo dục, Hà Nội (2005) 13 Tạp chí hội hoá học Việt Nam - Hoá học ứng dụng 14 Chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học NXB GD (2006) Phụ lục ĐáP áN Và BIểU ĐIểM Chương: NHóM HALOGEN Đề KIểM TRA NGắN Đề Đề Câu Câu Đáp án B C D Đáp C C 1- E; Biểu điểm 3đ 3đ 4đ án 2-B; 3-A; Đề Đề 4- D Câu Điểm 3đ1 Đáp án D b.B Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Biểu điểm 3đ 4đ a.A; A 2đ 4đ 86 4đ Khoá luận tốt nghiệp Câu Đáp án B C A Biểu điểm 3đ 3đ 4đ Đề Đề Câu Đáp án C B B Biểu điểm 3đ 3đ 4đ Câu Đáp án B C B Biểu điểm 3đ 3đ 4đ Câu Đáp án B A D Biểu 2đ 4đ 4đ Đáp án D D D Biểu 3đ 3đ 4đ điểm Đề Câu Đề điểm Đề 10 Đề Câu Câu Đáp án B C A B Đáp án D A C C Điểm 2đ 3đ 2đ 3đ Điểm 2đ 2đ 3đ 3đ Đề 11 Đề 12 Câu Câu Đáp án D A B C Đáp án D C D Điểm 2đ 3đ 3đ 2đ Biểu 2đ 4đ 4đ điểm Đề 13 Đề 14 Câu Câu Đáp án A B A Đáp án A D A D Biểu điểm 4đ 2đ 4đ Điểm 2đ 3đ 2đ 3đ Đề 15 Đề 16 Câu Đáp án Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Biểu điểm B A 87 C 3đ 4đ 3đ Khoá luận tốt nghiệp Câu Đáp án B C D Biểu điểm 3đ 3đ 4đ Đề KIểM TRA 15 phút Đề Câu 10 Đáp án B B C D A A- 3; B- 5; C- 4; D- C C B B 0,5 1,5 1đ 1đ 1đ 1,5đ 1đ 0,5 1đ 1đ Điểm Đề Câu 10 Đáp án C D B D A C D B A A Điểm 1đ 1,5đ 1đ 1đ 0,5đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ Đề KIểM TRA 45 PHúT Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (4đ) Câu Đáp án B C A D A C A D Biểu điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Phần 2: Trắc nghiệm tự luận(6đ) Câu Đáp án PTHH: Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 Al2O3 + 6HCl  2AgCl3 + 3H2O Biểu điểm (1) 0,5 đ (2) 88 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp 2,24 Theo (1): n n   0,1mol Mg H 22,4 0,5 đ  mMg = 0,1.24 = 2,4(g) m MgCl  0,1.95  9,5( g ) 36,2  9,5 n   0,2mol AlCl 133,5 Theo (2): n  n  0,1mol Al O AlCl 3 0,5 đ 1đ  m = 2,4 + 0,1.102 = 12,6(g) Gọi công thức oxit R R2Ox 10 0,5 đ Công thức với hiđro R RH8-x (0 < x < 8) Ta có: 2R R :  0,5955 R  16 x R   x  R R( R   x) 0,5955 R  16 x 5,764.x   R  79,9  0,4045 x  1,5 đ  R : Brom Mặt khác: nBr2 + 2n M  2n MBr2 n Theo (2): n MBrn M 40,05 4,05  M  80n M n  324 M  n   M : Nhom( Al ) 36,45  M  27 1đ  0,5 đ Công thức muối: AlBr3 Chương : Nhóm oxi đề kiểm tra ngắn 89 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Đề Đề Câu Câu Đáp án A C B Đáp án C C D Biểu điểm 3đ 4đ 3đ Biểu 4đ 3đ 3đ Đề điểm Đề Câu Câu Đáp án A B D C Đáp án B D A A Điểm 2đ 2đ 3đ 3đ Điểm 2đ 3đ 2đ 3đ Đề Đề Câu Câu Đáp án B C D Đáp án C B D Biểu điểm 3đ 3đ 4đ Biểu 3đ 3đ 4đ điểm Đề Đề Câu Câu Đáp án A B A Đáp án B C A Biểu điểm 3đ 4đ 3đ Biểu 4đ 2đ 4đ Đề Đề 10điểm Câu Câu Đáp án A B A Đáp án C B B Biểu điểm 4đ 2đ 4đ Biểu 4đ 3đ 3đ Đề 11 Đề 12điểm Câu Câu Đáp án C D C Đáp án B C B Biểu điểm 3đ 3đ 4đ Biểu 3đ 3đ 3đ Đề 13 Đề 14điểm 90 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Câu Câu Đáp án B C C Đáp án C C B Biểu điểm 3đ 4đ 4đ Biểu 3đ 4đ 3đ điểm Đề 15 Đề 16 Câu Câu Đáp án D A A Đáp án A C B Biểu điểm 4đ 3đ 3đ Biểu 3đ 3đ 4đ điểm Đề 17 Đáp án Câu Biểu điểm C 2đ 1- C; 2- D; 3- A; 4- E 4đ C 4đ Đề kiểm tra 15 phút Đề Câu 10 Đáp án B B B D A B A C D B Điểm 1đ 1,5đ 1đ 0,5đ 1đ 1đ 1đ 0,5đ 1,5đ 1đ Đề Câu 10 Đáp án 1- B; 2- A; 3- D; 4- C B D A D B B D D C Điểm 1đ 0,5 1đ 1,5 1,5 1đ 1đ 1đ 0,5 1đ Đề kiểm tra 45 phút Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (4đ) 91 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Câu Đáp án C A D B D B B C Biểu điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Phần 2: Trắc nghiệm tự luận(6đ) Đáp án Câu Biểu điểm Dùng quỳ tím ẩm nhận HCl ( làm đỏ quỳ) NaOH 0,5đ (làm xanh quỳ) Dùng BaCl2 nhận Na2SO4 (có kết tủa trắng BaSO4) 0,5đ Dùng AgNO3 nhận NaCl (có kết tủa trắng AgCl) Còn lại NaNO3 10 0,5đ Các PTHH: 0,3đ t  2Fe O + 8SO (1) 4FeS2 + 11O2  V2O5 (2) 2SO2 + O2  2SO3 t0 0,3đ (3) SO3 + H2O  H2SO4 0,3đ (4) 3H2SO4 + Fe2O3  Fe2(SO4)3 0,3đ (5) Br2 + SO2 + 2H2O  2HBr + H2SO4 0,3đ Các PTHH: 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 (1) 2Al + 6H2SO4  Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (2) Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + H2O (3) 0,5đ * Xét hỗn hợp: 11 92 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp Theo (1): nAl pư = n H2 0,5đ  khối lượng Al hỗn hợp : .0,06.27  2,16( g ) 2,16 (2)   0,12(mol ) n SO 27 2 2,24 (3)   n n (2)   0,12  0,08(mol ) n SO SO SO 22,4 2 0,5đ Theo (3), khối lượng Cu hỗn hợp : 0,08.64 = 5,12 0,5đ (g) Vậy m = 2,16 + 5,12 = 7,28 (g) * Theo (2) (3): nH SO pư = nSO = 2.0,1 = 0,2 (mol) 0,5đ  khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng (ở phần 2) m = 0,2.98 = 19,6 (g)  khối lượng axit H2SO4 75% 19,6.100  26,13( g ) 75 0,5đ  26,13( g ) Kết luận: m = 7,28 g; m H SO ,75% 93 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp 94 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá [...]... định hướng đổi mới đánh giá kết quả học tập môn Hóa Học 1.2.3.1 Mục tiêu đánh giá Đánh giá kết quả học tập hóa học của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu môn hoá học lớp 10 ở THPT Đánh giá kết quả học tập hoá học của học sinh cần đảm bảo tính khách quan, công bằng, khả thi và định hướng quá trình dạy học Hóa Học ở THPT ngày càng tích cực hơn 32 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp... lẫn nhau - Kết hợp đánh giá quá trình với đánh giá tổng kết: kết hợp các hình thức 35 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp kiểm tra miệng, kiểm tra 10, 15 phút, kiểm tra 45 phút với kiểm tra cuối học kì và cuối năm Chương 2: Thiết kế đề kiểm tra 2.1 Quy trình thiết kế đề kiểm tra Bước 1 Xác định mục đích bài kiểm tra, đánh giá dựa theo chuẩn kiến thức và kỹ năng thực hiện trong... SGK Hoá học, sách giáo viên, sách bài tập và là cơ sở để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Hoá học thường xuyên, định kì, các kì thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học môn Hoá học Sau đây là nội dung thuộc chuẩn kiến thức kĩ năng ứng với chương 5, 6 SGK Hoá học 10 - nâng cao Chương 5: Nhóm halogen Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chú 1.Khái Kiến thức 22 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá... thức đánh giá Bảo đảm đa dạng các hình thức KT - ĐG: - Kết hợp tự luận và TNKQ theo hướng tăng cường sử dụng TNKQ trong bài kiểm tra hoá học Thông thường, tỉ lệ câu hỏi TNKQ trong bài kiểm tra 45 phút chiếm từ 30% - 40% về thời lượng và điểm số Ngoài ra cũng có đề 100 % TNKQ - Kết hợp cả đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau - Kết. .. bài tập hoá học Chú ý khuyến khích giáo viên sử dụng thiết bị dạy học, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hoá học * Đảm bảo định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh Hệ thống câu hỏi và bài tập hoá học đáp ứng yêu cầu đa dạng, kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, lý thuyết và thực nghiệm hoá học Hệ thống bài tập hoá học này nhằm đáng giá KT,... chất của các hợp chất của chúng Ví dụ: Kết luận nào sau đây sai: A Khí SO2 làm mất màu dung dịch nước Br2 B Khí H2S tạo kết tủa đen với dung dịch CuCl2 C Khí O2 có tính oxi hoá mạnh hơn khí O3 D Khí NH3 tạo khói trắng được với khí HCl - Đánh giá kĩ năng cơ bản: Kĩ năng học tập tích cực môn hoá học, kĩ năng thực hành hoá học, kĩ năng vận dụng (kĩ năng giải một số loại bài tập hoá học cơ bản và bài tập hoá. .. Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp bảo đảm kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục một số hạn chế của các chương trình hoá học trước đây của Việt Nam * Đảm bảo tính phân hoá trong chương trình hoá học phổ thông 1.2.2 Chuẩn kiến thức, kĩ năng Chuẩn: Cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để hướng theo đó mà làm cho đúng Chuẩn KT, KN: là những yêu cầu cơ bản, tối thiểu về KT, KN của môn học mà học sinh. .. học Tính chất hoá học của các chất được chú ý xây dựng trên cở sở các lý thuyết chủ đạo của hoá học và được kiểm nghiệm dựa trên cở sở thực nghiệm hoá học * Đảm bảo định hướng đổi mới phương pháp dạy học hoá học theo hướng dạy và học tích cực Hệ thống nội dung hoá học cơ bản được tổ chức sắp xếp sao cho: Giáo viên thiết kế, tổ chức để học sinh tích cực hoạt động xây dựng kiến thức và kĩ năng mới, vận... học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập Chuẩn KT, KN hoá học 10 được thể hiện trong chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kí quyết định ban hành tháng 6- 2006 Chuẩn KT, KN đã được xây dựng theo từng chủ đề của chương trình hoá học 10 bao gồm tên chủ đề, mức độ kiến thức, kĩ năng cần đạt được và những ghi chú Lần đầu tiên ở Việt Nam đã... tin của khoa học hoá học hiện đại về nội dung và phương pháp + Nội dung hoá học gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất + Nội dung hoá học được cấu trúc có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp 20 Phạm Thị Thuỳ Dương - K31A - Khoa Hoá Khoá luận tốt nghiệp * Đảm bảo tính đặc thù của bộ môn hoá học Nội dung thực hành và thí nghiệm hoá học được coi trọng là cơ sở để xây dựng kiến thức và rèn kĩ năng hoá học ... hướng đổi đánh giá kết học tập môn Hóa Học 1.2.3.1 Mục tiêu đánh giá Đánh giá kết học tập hóa học học sinh cần vào mục tiêu môn hoá học lớp 10 THPT Đánh giá kết học tập hoá học học sinh cần đảm... số Ngoài có đề 100 % TNKQ - Kết hợp đánh giá giáo viên tự đánh giá học sinh tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá đánh giá lẫn - Kết hợp đánh giá trình với đánh giá tổng kết: kết hợp hình thức...Khoá luận tốt nghiệp Lời cảm ơn Khoá luận tốt nghiệp với đề tài Kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kĩ môn Hoá học hoàn thành trường Đại học sư phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn hoá học , Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn hoá học , Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn hoá học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn