Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập miêu tả đồ vật

3 423 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015, 08:46

Giáo án Tiếng việt 4TẬP LÀM VĂNLUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬTI. Mục tiêu:Viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kếtVăn viết chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm củabài.mình với đồ chơi đó.II. Đồ dùng dạy học: HS chuẩn bị dàn ý tiết trước.III. Hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy1. Ổn định.Hoạt động của trò- HS hát2.Kiểm tra bài cũ.- Gọi 2 HS đọc bài giới thiệu về lễ hội hoặc trò - HS thực hiện yêu cầu.chơi của địa phương mình.- Nhận xét và cho điểm HS.2. Dạy- học bài mớia) Giới thiệu bài- Những tiết học trước các em đã tập quan sát đồ - Lắng nghe.chơi, lập dàn ý tả đồ chơi. Hôm nay các em sẽ viết bài văn miêu tả đồ vật hoàn chỉnh.b) Hướng dẫn viết bài* Tìm hiểu bài- Gọi HS đọc đề bài.- Gọi HS đọc gợi ý.-1 HS đọc thành tiếng.- Gọi HS đọc lại dàn ý của mình.-1 HS đọc thành tiếng.* Xây dựng dàn ý- 2 HS đọc dàn ý.+ Em chọn cách mở bài nào? Đọc mở bài của em.+ 2 HS trình bày: mở bài trực tiếp và- Gọi HS đọc phần thân bài của mình.mở bài gián tiếp.+ Em chọn kết bài theo hướng nào? Hãy đọc phần -1 HS đọckết bài của em.+ 2 HS trình bày: kết bài mở rộng,c) Viết bàikết bài không mở rộng.- HS tự viết bài vào vở.- GV thu, chấm một số bài và nêu nhận xét chung.4. Củng cố, dặn dò- Nhận xét chung về bài làm của HS.- Dặn HS nào cảm thấy bài của mình chưa tốt thìvề nhà viết lại và nộp vào tiết học sau.- Chuẩn bị bài Đoạn văn trong bài văn miêu tảđồ vật.- Nhận xét tiết học. .. .bài văn miêu tả đồ vật hoàn chỉnh b) Hướng dẫn viết * Tìm hiểu - Gọi HS đọc đề - Gọi HS đọc gợi ý -1 HS đọc thành tiếng - Gọi HS đọc lại dàn ý -1 HS đọc thành tiếng * Xây dựng... nhận xét chung Củng cố, dặn dò - Nhận xét chung làm HS - Dặn HS cảm thấy chưa tốt nhà viết lại nộp vào tiết học sau - Chuẩn bị Đoạn văn văn miêu tả đồ vật - Nhận xét tiết học ... dàn ý + Em chọn cách mở nào? Đọc mở em + HS trình bày: mở trực tiếp - Gọi HS đọc phần thân mở gián tiếp + Em chọn kết theo hướng nào? Hãy đọc phần -1 HS đọc kết em + HS trình bày: kết mở rộng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập miêu tả đồ vật , Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập miêu tả đồ vật , Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài tập làm văn luyện tập miêu tả đồ vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn