Hãy trình bày ý kiến của em trong hồn trương ba da hàng thịt .Trương ba có nói Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống nhưng sống thế nào thì ông chẳng cần biết.Giả sử em là lãnh đạo nhà nước kh

1 340 0
  • Loading ...
1/1 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn