Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài luyện từ và câu dấu ngoặc kép

7 671 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:58

... Bài mới: a Giới thiệu bài: -Viết câu văn: Cô hỏi: “Sao trò không chịu làm bài? ” -Hỏi : + Những dấu câu em học lớp +Những dấu câu dùng để làm gì? -Đọc câu văn -Dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu. .. trả lời câu hỏi +Dấu ngoặc kép dùng độc lập lời dẫn trực tiếp cụm từ như: “Người lính tuân lệnh quốc dân mặt trận” +Dấu ngoặc kép dùng phối hợp với -Gv: Dấu ngoặc kép dùng độc lập lời dấu hai... nghe câu “Tôi có một…” đoạn văn Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu -Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: dấu ngoặc kép dùng độc lập Khi dấu ngoặc kép dùng phối hợp -2 HS đọc thành tiếng với dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài luyện từ và câu dấu ngoặc kép , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài luyện từ và câu dấu ngoặc kép , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài luyện từ và câu dấu ngoặc kép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn