điều tra tình hình gây hại và khảo sát một số đặc điểm sinh học của sâu đục trái bưởi citripestis sagittiferella (lepidoptera: pyralidae) tại tỉnh vĩnh long và hậu giang

42 498 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015, 16:31

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA NÔNG NGHIỆP & SHƢDBỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬTTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPNgành: BẢO VỆ THỰC VẬTKHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNGĐIỀU TRA TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶCĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU ĐỤC TRÁI BƢỞI Citripestissagittiferella (Lepidoptera: Pyralidae) TẠI TỈNHVĨNH LONG VÀ HẬU GIANGGiáo viên hướng dẫnSinh viên thực hiệnTs. Lê Văn VàngTrần Tấn TàiMSSV: C1200802Lớp: BVTV38LTCần Thơ, 2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNGLuận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ ngành Bảo Vệ Thực Vật với đề tài:ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶCĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU ĐỤC TRÁI BƢỞI CitripestisSagittiferella (Lepidoptera: Pyralidae) TẠI TỈNHVĨNH LONG VÀ HẬU GIANGDo sinh viên Trần Tấn Tài thực hiện và đề nạpKính trình Hội đồng chấm Luận văn Tốt nghiệp xem xétCần Thơ, ngày …..tháng …...năm 2014Các bộ hƣớng dẫnTs. Lê Văn Vàngi TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNGĐIỀU TRA TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶCĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU ĐỤC TRÁI BƢỞI CitripestisSagittiferella (Lepidoptera: Pyralidae) TẠI TỈNHVĨNH LONG VÀ HẬU GIANGDo sinh viên Trần Tấn Tài thực hiện bảo vệ trƣớc Hội đồng ngày …..tháng ….. năm 2014Luận văn đƣợc Hội đồng đánh giá ở mức………..Ý kiến Hội đồng……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Duyệt của Ban chủ nhiệmCần Thơ, … ngày …tháng…năm 2014Khoa Nông Nghiệp Và Sinh Học Ứng DụngiiChủ Tịch Hội Đồng LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quảtrình bày trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳluận văn nào trƣớc đây.Tác giả luận vănTrần Tấn Tàiiii LÝ LỊCH CÁ NHÂNHọ và Tên: Trần Tấn TàiSinh ngày: 23/03/1988Nguyên quán: ấp 2, xã Phƣơng Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.Con ông: Trần Văn PhanCon bà: Trần Thị PhậnĐã tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2007 tại trƣờng trung học phổ thôngThống Linh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.Năm học 2008 vào học lớp Bảo Vệ Thực Vật, Khóa 1, khoa Nông Nghiệp ThủySản, trƣờng Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp.Năm học 2013 vào học lớp Bảo Vệ Thục Vật, Khóa 38 liên thông, khoa NôngNghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, Trƣờng Đại Học Cần Thơ.Tốt nghiệp Kỹ Sƣ Nông Nghiệp chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật năm 2014.iv LỜI CẢM TẠKính dâng !Ông, Bà, Cha, Mẹ những ngƣời đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.Xin Tỏ Lòng Biết Ơn !Ts. Lê Văn Vàng đã tận tình hƣớng dẫn trong quá trình thực hiện luận văn,ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, gợi ý và cho những lời khuyên hết sức bổ íchcho việc nghiên cứu và hoàn thành luận văn nàyĐặc biệc biết ơn !Thầy Phạm Kim Sơn, Anh Châu Nguyễn Quốc Khánh và Qúy thầy côthuộc bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, đã truyền đạt những kiến thức vô giá chochúng em trong suốt thời gian học tập tại trƣờng và tạo điều kiện thuận lợicho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.Anh Sol lớp cao học K19 đã động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gianlàm luận văn tốt nghiệp.Xin Chân Thành Cảm Ơn !Em Nguyễn Dƣơng Linh, lớp Bảo Vệ Thực Vật K37, Nguyễn Thị KimTrúc, lớp Bảo Vệ Thực Vật K38 lien thông, Nguyễn Bình Phƣơng Nguyên,lớp Bảo Vệ Thực Vật K39 liên thông đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quátrình làm luận văn.TRẦN TẤN TÀIv Trần Tấn Tài, 2014: “Điều tra tình hình gây hại và khảo sát một số đặc điểm sinhhọc của sâu đục trái bƣởi Citripestis sagittiferella (Lepidoptera: Pyralidae) tại tỉnhVĩnh Long và Hậu Giang” Luận văn tốt nghiệp Đại học, ngành Bảo Vệ Thực Vật,khoa Nông Nghiệp Và Sinh Học Ứng Dụng, Trƣờng Đại Học Cần Thơ.GVHD: Lê Văn VàngTÓM LƢỢCĐề tài “Điều tra tình hình gây hại và khảo sát một số đặc điểm sinh học củasâu đục trái bƣởi Citripestis sagittiferella (Lepidoptera: Pyralidae) tại tỉnh VĩnhLong và Hậu Giang” đƣợc thực hiện tại phòng thí nghiệm Phòng trừ sinh học, khoaNông Nghiệp &Sinh Học Ứng Dụng, trƣờng Đại học Cần Thơ từ tháng 09/2013 đếntháng 05/2014. Kết quả ghi nhận nhƣ sau- Hầu hết vƣờn bƣởi điều tra (86,5%) có diện tích là dƣới 10.000 m2 với tuổi câyở giai đoạn 8 – 15 năm tuổi. 100% nông hộ điều tra ở Vĩnh Long và 93% nông hộ điềutra ở Hậu Giang là có cắt tỉa và vệ sinh vƣờn. Theo nông dân thì có 8 loài côn trùng vàmột loài nhện gây hại trên vƣờn bƣởi Năm roi gồm sâu đục trái bƣởi, sâu đục vỏ tráibƣởi, dòi hại đọt, nhện đỏ, rệp sáp, sâu đục cành, rầy mềm và bù lạch. Đa số nông dân(99,5%) biết đƣợc sự hiện diện của ấu trùng, nhƣng hầu hết (dƣới 5%) không ghi nhậnđƣợc các giai đoạn trứng, nhộng và trƣởng thành của sâu đục trái bƣởi. 100% nông hộsử dụng thuốc trừ sâu để phòng trừ sâu đục trái bƣởi, trong đó 80% nông hộ phunthuốc 7 – 10 ngày/lần từ giai đoạn rụng cánh hoa đến khi thu hoạch.- Tỷ lệ trái bƣởi bị sâu đục trung bình trên cả hai địa bàn khảo sát là 2,6% (daođộng từ 1,6 - 3,7%). Các trái có đƣờng kính từ >5 - >10 cm đều bị sâu đục. Trong đó,tỷ lệ trái bị đục ở đƣờng kính 5 – 10 cm (2,7% ở Vĩnh Long và 3,7% ở Hậu Giang) caohơn so với đƣờng kính 10 cm (2,6% ở Vĩnh Long và 2,9% ở Hậu Giang), cho thấy giai đoạn gây hạiquan trọng của sâu đục trái bƣởi là ở trái có đƣờng kính trái 50 ấu trùng/trái. Do quá trình đục vàobên trong gây vết thương cho trái nên nấm bệnh, ruồi/giòi xâm nhập vào đường đụclàm cho trái bị hư và rụng. Sâu đục và ăn rất nhanh, sâu ăn và thải phân tạo thànhlớp như mùn cưa bên ngoài vỏ trái, trái bị hại thường bị xì mủ (Nguyễn Văn Huỳnhvà Lê Thị Sen, 2011; báo cáo tổng hợp HN 14.06.2013).Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các giống bưởi ở ĐBSCL đều bị sâu gây hại,và sự gây hại có thể xảy ra ở tất cả các giai đoạn phát triển của trái, từ rất sớm sauđậu trái đến trái cận thu hoạch (Nguyễn Văn Hòa và ctv., 2013).3 1.4 BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ1.4.1 Biện pháp canh tác- Tạo thông thoáng cho vườn: Cắt tỉa cành, trái bị sâu để tạo sự thông thoángnhằm giảm áp lực xâm nhiễm ban đầu của trưởng thành.- Xử lý ra hoa đồng loạt để dễ quản lý sâu đục trái.- Thu gom tiêu hủy trái bị hại: chôn trái bị sâu, bỏ vào túi nilon buộc kínmiệng, xử lý trái bị sâu hại bằng nước vôi 0,1%.- Diệt nhộng bằng cách vệ sinh cỏ dại, rác mục trong vườn để hạn chế nơilàm nhộng, nuôi gà ... (Một số sâu hại mới của Chi cục Bảo Vệ Thực Vật Phú Yên,22.07.2013).- Vệ sinh vườn thật kỹ (thường xuyên tỉa và tiêu hủy toàn bộ trái bị nhiễmsâu kể cả những trái rụng trên mặt đất để diệt sâu), bồi bùn để hạn chế nơi sâu làmnhộng, phun nước lên tán cây để hạn chế sâu đẻ trứng, sử dụng ánh sáng đèn xuađuổi thành trùng.- Tạo điều kiện cho cây ra chồi và hoa đồng loạt bằng việc cắt tỉa cành vàchế độ phân bón hợp lý để tăng sức khỏe cho cây. ( Hội thảo Sâu đục trái cây cómúi và giải pháp quản lý, ngày 26 tháng 04 năm 2013, tại Khoa Nông nghiệp &Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ).1.4.2 Biện pháp sinh học- Xua đuổi trưởng thành: sử dụng tinh dầu sả để xua đuổi trưởng thành, chiếusáng và tưới nước vào ban đêm để hạn chế ngài đẻ trứng (Một số sâu hại mới củaChi Bảo Vệ Thực Vật Phú Yên, 2013).- Bao trái: khi trái 1-1,5 tháng tuổi (đường kính trái khoảng 3,0 – 3,5 cm) kếthợp với tỉa bớt một số trái có phẩm chất kém, trước khi bao trái nên phun thuốc trừsau kết hợp với dầu khoáng toàn bộ vườn thì hiệu quả bao trái sẽ cao hơn (báo cáotổng hợp hội nghị 14.06.2013)- Thu gom những trái bị sâu đục mang đi tiêu hủy bằng cách bỏ vào dung dịchnước vôi 2% để diệt sâu đục trái. Nuôi dưỡng và bảo vệ kiến vàng trong vườn (báocáo tổng hợp hội nghị 14.06.2013).1.4.3 Biện pháp hóa họcThăm vườn thường xuyên để điều tra phát hiện sớm sự xuất hiện của sâu đụctrái và sử dụng thuốc hóa học hợp lý khi sâu mới nở chưa chui vào trái: sử dụng cáchoạt chất thuốc được phép sử dụng trên vườn cây ăn trái kết hợp với dầukhoáng,…(báo cáo tổng hợp hội nghị 14.06.2013).4 CHƯƠNG 2PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP2. 1 PHƯƠNG TIỆN2.1.1 Thời gian và địa điểm- Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2014.- Địa điểm: Phòng thí nghiệm Phòng trừ sinh học, Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật,khoa Nông Nghiệp và SHƯD, trường Đại học Cần Thơ, các vườn trồng bởi năm roiở tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang.2.1.2 Một số vật liệu- Nguồn bưởi bị nhiễm sâu đục trái được thu thập từ các vườn bưởi đã thuhoạch đem về phòng thí nghiệm Phòng trừ Sinh Học, Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật,Khoa Nông Nghiệp và SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ. Ấu trùng được nuôi trongcác hộp nhựa.- Hộp nhựa, vợt bắt côn trùng, ly nhựa, túi nylon, túi giấy, bông gòn, kéo,nhiếp, xà phòng, cồn 700.- Sơ dừa được thanh trùng trong 1lần ở nhiệt độ 1210C trong 20 phút.- Trái bưởi năm roi.- Máy chụp ảnh.- Phiếu điều tra và sổ ghi chép.2. 2 PHƯƠNG PHÁP2.2.1 Điều tra và khảo sát tình hình gây hại của sâu đục trái bưởi Citripestissagittiferella tại tỉnh Vĩnh Long và Hậu Gianga) Điều tra nông dânSự điều tra được tiến hành trên 30 hộ đang canh tác bưởi Năm Roi ở tỉnhVĩnh Long (15 hộ) và tỉnh Hậu Giang (15 hộ) bằng biện pháp phỏng vấn chủ hộhoặc thành viên của nông hộ trực tiếp chăm sóc vườn theo phiếu câu hỏi đã đượcsoạn sẵn (phụ chương). Yêu cầu đối với nông hộ được phỏng vấn là đang canh tácbưởi Năm Roi với diện tích vườn ≥ 2.000 m2 và cây đã cho thu hoạch. Nội dung củaphiếu điều tra là các câu hỏi về:5 - Kỹ thuật canh tác: tưới nước, cỏ dại, đấp bùn, mật độ trồng.- Nhận thức của nông dân về sâu đục trái bưởi.- Tình hình gây hại và biện pháp phòng trừ đối với sâu đục trái bưởi.b) Khảo sát trên vườnBên cạnh việc điều tra nông dân, sự gây hại của sâu đục trái bưởi còn đượckhảo sát trực tiếp trên vườn. Trên vườn bưởi của hộ nông dân được phỏng vấn chọn5 điểm theo đường chéo góc, mỗi điểm 3 cây. Quan sát và ghi nhận tỷ lệ trái bị sâuđục trái gây hại theo các cở trái- ≤ 5 cm (khoảng 1,5 tháng từ khi rụng cánh hoa theo nông dân).- 5 cm - ≤10 cm (khoảng 1,5 – 3 tháng tuổi theo nông dân).- ≥10 cm (hơn 3 tháng tuổi).Sự khảo sát được tiến hành ngay sau khi phỏng vấn nông dân. Tỷ lệ trái bịhại được ghi nhận trên toàn bộ số trái trên cây khảo sát.2.2.2 Khảo sát đặc điểm hình thái và sinh học của sâu đục trái bưởi CitripestissagittiferellaBướm cái của sâu đục trái bưởi được thu thập trên các vườn bưởi Năm roi ởxã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vào khoảng từ 18:00 giờ đến 22:00giờ bằng cách rọi đèn và dùng vợt để bắt. Bướm cái sau đó được cho vào túi giấyrồi chuyển về đặt trong phòng thí nghiệm Phòng trừ Sinh học, trường Đại học CầnThơ. Bên trong túi giấy được treo một miếng bông gòn thấm nước mật ong 10% đểnuôi bướm. Kiểm tra mỗi ngày, ngay sau khi bướm cái đẻ trứng, dùng kéo cắt lấymảnh túi giấy có trứng bướm đặt lên mặt ngoài của một mãnh vỏ trái bưởi (khoảng2 cm x 3 cm, bề mặt đã được lau cồn 700) để trong một ly nhựa (đường kính 5 cm,cao 6 cm). Bên trong ly nhựa có đặt một miếng bông gòn ướt để tạo ẩm. Sau khiphun nhẹ vào trong ly một ít nước bằng bình phun sương, ly được đậy nắp và đểtrong điều kiện phòng thí nghiệm, theo dõi và phun nước giữ ẩm mỗi ngày.Ngay sau khi trứng nở, ấu trùng được tách ra nuôi riêng mỗi con/ly nhựa vàđược cung cấp mẫu vỏ trái bưởi để làm thức ăn. Ly nhựa nuôi sâu được vệ sinh vàcung cấp mẫu vỏ trái bưởi mới hai ngày/lần đối với sâu tuổi 1 – tuổi 2, và mộtngày/lần đối với sâu từ tuổi 3. Khi sâu chuẩn bị hóa nhộng (cuối tuổi 5, sâu chuyểnsang màu xanh đậm), ly được thêm vào một lớp khoảng 1,0 cm sơ dừa ẩm để tạođiều kiện cho sâu hóa nhộng. Sau khi trưởng thành vũ hóa, cho các cặp trưởng6 thành (một con đực và một con cái) vào trong túi giấy, một cặp/túi, theo dõi và ghinhận thời gian lúc bướm cái vũ hóa đến khi đẻ trứng.Ghi nhận kích thước và thời gian phát triển ở từng giai đoạn phát triển củasâu đục trái bưởi.2.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU- Các số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 20037 CHƯƠNG 3KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN3.1 TÌNH HÌNH CANH TÁC BƯỞI VÀ SỰ GÂY HẠI CỦA SÂU ĐỤC TRÁIThông tin về tình hình canh tác bưởi và sự gây hại của sâu đục trái bưởi đãđược ghi nhận bằng cách điều tra nông dân và khảo sát trực tiếp trên vườn bưởi của30 nông hộ (15 hộ ở Vĩnh Long và 15 hộ ở Hậu Giang).3.1.1 Kết quả điều tra nông dâna) Một số đặc điểm canh tácBảng 3.1. Một số đặc điểm canh tác của vườn bưởi điều traThông tin điều tra- Diện tích vườn (≥ 2.000 m2)Ghi nhận≤55 - ≤ 10>10+ Hậu Giang (%)80137+ Vĩnh Long (%)275320≤88 - ≤ 15> 15+ Hậu Giang (%)206713+ Vĩnh Long (%)13807- Tuổi cây (năm)- Cắt tỉa cànhCóKhông+ Hậu Giang (%)937+ Vĩnh Long (%)1000CóKhông+ Hậu Giang (%)937+ Vĩnh Long (%)1000- Vệ sinh vườn- Tưới nước1 lần/tuần82 – 3 lần/tuần4 – 5 lần/tuần + Mùa nắng+ Hậu Giang (%)7426+ Vĩnh Long (%)8713Mùa mưa+ Hậu Giang (%)7327+ Vĩnh Long (%)80202-3 lần/năm4 – 5 lần/năm>5 lần/năm1320674060- Bón phân+ Hậu Giang (%)+ Vĩnh Long (%)Kết quả điều tra ghi nhận tuổi cây tại tỉnh Vĩnh Long ở giai đoạn từ 8 – 15năm chiếm tỉ lệ cao nhất ở tỉnh Vĩnh Long là 80%, thấp nhất là trên chiếm 7% và 8năm chiếm 13%. Còn ở tỉnh Hậu Giang nông dân trồng bưởi trên 15 năm thấp nhấtchiếm 13%, tiếp theo là dưới 8 năm chiếm 20% và cao nhất là từ năm 8 - 15 chiếm67%. (bảng 3.1)Như vậy, vườn bưởi từ 8 – 15 năm ở Vĩnh Long nhiều hơn ở Hậu Giang và ngượclại dưới 15 năm thì Hậu Giang lại có nhiều vườn bưởi hơn Vĩnh Long.Theo điều tra ghi nhận diện tích vườn tại tỉnh Vĩnh Long từ 500 - 1000 m2chiếm tỉ lệ cao là 53%, thấp nhất là > 1000m2 chiếm 20% và trung bình là dưới500m2 chiếm 27%. Còn ở tỉnh Hậu Giang, diện tích trên > 1000m2 thấp nhất chiếm7%, tiếp theo diện tích cao nhất dưới 500m2 chiếm 80% và diện tích còn lại từ 500- 1000 chiếm 13%. (bảng 3.1)Tóm lại, ở diện tích dưới 500m2 thì tỉnh Hậu Giang có nhiều vườn hơn so với VĩnhLong và diện tích từ 500 - 1000 m2 tỉnh Vĩnh Long lại có nhiều vườn hơn HậuGiang.Qua kết quả ở bảng 3.1 ở giai đoạn cắt tỉa cành và vệ sinh vườn thì ở tỉnhVĩnh Long có 100% nông dân thực hiện, còn ở Hậu Giang thì chỉ có 93% là nôngdân cắt tỉa cành và vệ sinh vườn.Ở thời kỳ tưới nước tại hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang thì trong mùa mưatưới 2 – 3 lần/tuần luôn nhiều hơn tưới từ 4 – 5 lần/tuần và không nông dân nàothực hiện tưới 1 lần/tuần.9 Còn mùa nắng tưới nước tại hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang thì cũng làtưới từ 2 – 3 lần/tuần luôn được nhiều nông dân chọn hơn là tưới 1 lần/tuần vàkhông nông dân nào thực hiện tưới từ 4 – 5 lần/tuần.Riêng đối với bón phân thì tỉnh Vĩnh Long nông dân bón 4 – 5 lần/nămchiếm 40%, 8 – 9 lần/năm chiếm 60% và ở Hậu Giang thì nông dân bón từ 2 – 3lần/năm chiếm 13%, 4 – 5 lần/năm chiếm 20%, còn lại 8 – 9 lần/năm là được nôngdân chọn nhiều nhất 67% (bảng 3.1). Như vậy, ở tỉnh Hậu Giang nông dân bón 2-3lần/năm, còn ở tỉnh Vĩnh Long thì không.b) Thành phần côn trùng gây hại trên vườn bưởi điều traBảng 3.2 Thành phần côn trùng và nhện gây hại trên vườn bưởi năm roiTỷ lệ nông hộ (%)TTThành phần côn trùngVĩnh LongHậu GiangTrung Bình1Sâu đục trái100,0100,0100,02Sâu đục vỏ trái100,066,783,33Sâu vẽ bùa53,360,056,74Dòi hại đọt33,346,740,05Nhện đỏ33,340,036,76Rệp sáp33,326,730,07Sâu đục cành26,726,726,78Rầy mềm26,720,023,49Bù lạch26,720,023,4Kết quả trình bày trong Bảng 3.2 cho thấy có 8 loài côn trùng và một loài nhện gâyhại trên vườn bưởi Năm Roi ở Vĩnh Long và Hậu Giang. 100% nông dân cho rằngsâu đục trái bưởi là đối tượng gây hại quan trọng, tiếp theo là sâu đục vỏ trái(83,3%), sâu vẽ bùa (56,7%) và dòi hạt đọt (40%). Các đối tượng còn lại gồm nhệnđỏ, rệp sáp, sâu đục cành, rầy mềm và bù lạch đều có tỷ lệ nông dân ghi nhận dưới40%.10 Tỷ lệ nông hộ nhận biết (%)c) Sự nhận biết của nông dân về sâu đục trái bưởi và biện pháp phòng trừGiai đoạn nhận biếtHình 3.1 Sự nhận biết của nông dân về các giai đoạn của sâu đục trái bưởi ở hai tỉnh VĩnhLong và Hậu Giang.Kết quả trình bày ở Hình 3.1 cho thấy hầu hết nông dân được phỏng vấn(99,8% ở Vĩnh Long và 99,2% ở Hậu Giang) nhận biết được ấu trùng của sâu đụctrái bưởi. Trong khi gần như không có nông dân (dưới 5%) nhận biết được trứng,nhộng và trưởng thành của đối tượng gây hại này. Nhận biết được giai đoạn tráibưởi mới bị xâm nhiễm (giai đoạn trứng) để phòng trị sớm là rất quan trọng. TheoLê Văn Vàng và ctv. (2013), ấu trùng tuổi 1 của sâu đục trái đã có khả năng đục sâuvào bên trong trái là từ 0,3 - 2,5 cm, trung bình 1,3 cm và khi ấu trùng đạt đến tuổi 2thì trái bị đục không thể phục hồi được.d) Thời gian phun thuốc trừ sâu để phòng trừ sâu đục trái bưởiĐể phòng trừ sâu đục trái bưởi, 100% nông dân được điều tra áp dụng biệnpháp phun thuốc trừ sâu hóa học với các loại thuốc gồm Yamida 10WP(Imidacloprid), Dragon 585EC (Cypermethrin + Chlorpysiphos Ethyl), Ascend20SP (Acetamiprid), Fentox 25EC (Feavalesatc + Dimethoatc), Vitashield 40EC,Vibasu 10GR (Diazinon), … Sự phun thuốc được thực hiện từ lúc hoa rớt nhụy chođến thu hoạch. 80% nông hộ được hỏi cho biết phun thuốc từ 7 ngày/lần (60% nônghộ ở Vĩnh Long và 26,6% nông hộ ở Hậu Giang) đến 10 ngày/lần (20% nông hộ ởVĩnh Long và 53,4% nông hộ ở Hậu Giang) (Hình 3.2). Việc phun liên tục thuốc trừ11 Tỷ lệ nông hộ áp dụng (%)sâu để phòng trị sâu đục trái bưởi cho thấy đây là tượng khó phòng trị và được nôngdân quan tâm rất nhiều.Thời gianHình 3.2 Thời gian phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu đục trái bưởi của hộ nôngdân tại tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang.3.1.2 Kết quả khảo sát ngoài đồngSự khảo sát được tiến hành trực tiếp trên vườn bưởi (15 cây bưởi/vườn) củanông hộ ngay sau khi phỏng vấn chủ hộ hoặc người trực tiếp chăm sóc vườn. Sốliệu về tỷ lệ trái bưởi bị sâu đục theo kích thước trái được trình bày trong Bảng 3.3.Tổng số 12151 trái bưởi ở Vĩnh Long và 12367 trái bưởi ở Hậu Giang đã được ghinhận. Tỷ lệ trái bưởi bị sâu đục trung bình trên cả hai địa bàn khảo sát là 2,6% (daođộng từ 1,6 - 3,7%). Nhìn chung, tỷ lệ trái bưởi bị sâu đục ở Hậu Giang là 2,8% hơicao hơn so với Vĩnh Long là 2,4%. Các kích thước trái có đường kính từ 10cm đều bị sâu đục. Trong đó, tỷ lệ trái bị đục ở đường kính 5 – 10 cm (2,7% ở VĩnhLong và 3,7% ở Hậu Giang) cao hơn so với đường kính 10 cm (2,6% ở Vĩnh Long và 2,9% ở HậuGiang), chứng tỏ giai đoạn gây hại quan trọng của sâu đục trái bưởi là ở đường kínhtrái 15xxxxxxxxxxxxxxx20%67%stt12345678910111213141513%Tưới nước (mùa nắng)1 lần/tuần 2 - 3 lần/tuần4 - 5 lần/tuầnxxxxxxxxxxxxxxx73%27%stt123456789101112131415≤5stt5 - ≤ 10 >10xxxxxxxxxxxxxxx80%13%Cắt tỉa cànhCó1234567891011121314157%Tưới nước (mùa mưa)1 lần/tuần 2 - 3 lần/tuần4 - 5 lần/tuầnxxxxxxxxxxxxxxx80%20%stt123456789101112131415xxxxxxxxxxxxxxx93%sttKhông7%bón phân2 - 3 lần/tuần4 - 5 lần/tuần8 - 9 lần/tuầnxxxxxxxxxxxxxxx13%20%67%Vệ sinh vườnCó123456789101112131415Khôngxxxxxxxxxxxxxxx93%7% THỜI GIAN SINH TRƯỞNG (ngày)sltrung12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940TBMINMAXĐỘ LỆCH CHUẨN4444.5444444444.54.5444444444.54.544444454444444444.09450.22tuoi 111111111111112111111111211111111121111111.08120.27tuoi 22223222222222222222.5222222222222322.52222222.08230.24tuoi 32222.5222222232222222222.52222222222222222222.05230.19tuoi 43333.5334333333333.53333334333333.53.533333333333.10340.26tuoi 55555565555.55555555.55.5555555556555555655555.555.13560.29nhong tt10.510101010101010.5101010101010101110.51010101010101010.5101010101010101110.510.5101010101010.1310110.27TT đực22212212221222222222122222122212222122221.83120.3829.5292930.529302929.52929.5283029.530.52930.53029.529.5292829.530.530.529.529292929.529.52930303229.528292929.52929.4628320.76TT cái444344443444444444334444344456665666665566656666566565663.82340.395.71560.46 THỜI GIAN SINH TRƯỞNG (ngày)sltrung12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940TBMINMAXĐỘ LỆCH CHUẨN4444.5444444444.54.5444444444.54.544444454444444444.09450.22tuoi 111111111111112111111111211111111121111111.08120.27tuoi 22223222222222222222.5222222222222322.52222222.08230.24tuoi 32222.5222222232222222222.52222222222222222222.05230.19tuoi 43333.5334333333333.53333334333333.53.533333333333.10340.26tuoi 55555565555.55555555.55.5555555556555555655555.555.13560.29nhong tt10.510101010101010.5101010101010101110.51010101010101010.5101010101010101110.510.5101010101010.1310110.27TT đực22212212221222222222122222122212222122221.83120.3829.5292930.529302929.52929.5283029.530.52930.53029.529.5292829.530.530.529.529292929.529.52930303229.528292929.52929.4628320.76TT cái444344443444444444334444344456665666665566656666566565663.82340.395.71560.46 [...]... xuất bưởi ở ĐBSCL Do đó, đề tài Điều tra tình hình gây hại và khảo sát một số đặc điểm sinh học của sâu đục trái bưởi Citripestis sagittiferella (Lepidoptera: Pyralidae) tại tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang đã được thực hiện 1 CHƯƠNG 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 SÂU ĐỤC TRÁI BƯỞI Citripestis sagittiferella 1.1.1 Phân loại Sâu đục trái bưởi: Bộ cánh vảy: Lepidoptera Họ Ngài sáng: Pyralidae Tên khoa học: Citripestis. .. triển của sâu đục trái bưởi 2.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU - Các số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2003 7 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 TÌNH HÌNH CANH TÁC BƯỞI VÀ SỰ GÂY HẠI CỦA SÂU ĐỤC TRÁI Thông tin về tình hình canh tác bưởi và sự gây hại của sâu đục trái bưởi đã được ghi nhận bằng cách điều tra nông dân và khảo sát trực tiếp trên vườn bưởi của 30 nông hộ (15 hộ ở Vĩnh Long và 15 hộ ở Hậu Giang) ... Long và 2,9% ở Hậu Giang) , chứng tỏ giai đoạn gây hại quan trọng của sâu đục trái bưởi là ở đường kính trái 50 ấu trùng /trái Do ... Điều tra tình hình gây hại khảo sát số đặc điểm sinh học sâu đục trái bưởi Citripestis sagittiferella (Lepidoptera: Pyralidae) tỉnh Vĩnh Long Hậu Giang thực CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 SÂU... Lê Văn Vàng i TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU ĐỤC TRÁI BƢỞI Citripestis Sagittiferella (Lepidoptera:. .. địa điểm 2.1.2 Vật liệu 2.2 PHƢƠNG PHÁP 2.2.1 Điều tra khảo sát tình hình gây hại sâu đục trái bƣởi Citripestis sagittiferellacủa nông dân tỉnh Vĩnh Long Hậu Giang 2.2.2 Đặc điểm sinh học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: điều tra tình hình gây hại và khảo sát một số đặc điểm sinh học của sâu đục trái bưởi citripestis sagittiferella (lepidoptera: pyralidae) tại tỉnh vĩnh long và hậu giang, điều tra tình hình gây hại và khảo sát một số đặc điểm sinh học của sâu đục trái bưởi citripestis sagittiferella (lepidoptera: pyralidae) tại tỉnh vĩnh long và hậu giang, điều tra tình hình gây hại và khảo sát một số đặc điểm sinh học của sâu đục trái bưởi citripestis sagittiferella (lepidoptera: pyralidae) tại tỉnh vĩnh long và hậu giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn