Code chèn file flash (swf)

1 186 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2015, 03:03

. Code chèn file flash (swf) <embed src=" http://duythachpt.webng.com/chuc mungnammoi.swf" type="application/x- shockwave -flash& quot; allowscriptaccess="none"
- Xem thêm -

Xem thêm: Code chèn file flash (swf), Code chèn file flash (swf), Code chèn file flash (swf)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn