TÌM HIỂU CÁC CÂU ĐỐI HOÀNH PHI ĐỀ TỰ VĂN BIA TRONG CHÙA VUA

59 136 0
c'est la vie

c'est la vie Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,890 tài liệu

  • Loading...
1/59 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 15:33

TÌM HIỂU CÁC CÂU ĐỐI HOÀNH PHI ĐỀ TỰ VĂN BIA TRONG CHÙA VUA Báo cáo thực tập Tên đề tài: Tìm hiểu các câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia trong chùa vua Mục lục A. Phần mở đầu 3 I. Giới thiệu chung. .3 II. Nhiệm vụ của báo cáo. .3 III. ý nghĩa của báo cáo. .4 IV. Phạm vi sử dụng tài liệu. 4 V. Phơng pháp thực hiện. .4 Vi. kết cấu của báo cáo. 4 B. Phần nội dung 7 Chơng I: Lịch sử ra đời, phát triển và cơ cấu của chùa Vua .7 I. 1. Lịch sử ra đời và phát triển của chùa Vua. 7 I. 2. Cơ cấu của chùa Vua. .9 I. 2. 1. Khu vực Cổng của chùa. 9 I. 2. 2. Điện thờ Đế Thích. 10 I. 2. 3. Nhà thờ Mẫu. 10 I. 2. 4. Nhà Tam Bảo. .11 I. 2. 5. Nhà thờ Tổ. .11 I. 3. Kết luận. 11 Chơng II: Nội dung các câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia có trong chùa. .13 II. 1. Câu đối, đề tự ở cổng chùa (Tam Quan). .15 II. 1. 1. Câu đối. .15 II. 1. 2. Đề tự. 23 II. 1. 3. Nhận xét. 25 II. 2. Câu đối, hoành phi, đề tự ở điện thờ đức Đế Thích. 26 II. 2. 1. Câu đối. 26 II. 2. 2. Hoành phi. .30 II. 2. 3. Đề tự. 31 II. 2. 4. Nhận xét. 32 II. 3. Câu đối, hoành phi ở nhà thờ Mẫu. .33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập II. 3. 1. Câu đối. .33 II. 3. 2. Hoành phi. .37 II. 3. 3. Nhận xét. 38 I. 4. Câu đối, hoành phi, đề tự ở nhà Tam Bảo. 39 II. 4. 1. Câu đối. 39 II. 4. 2. Hoành phi. .45 II. 4. 3. Đề tự. 47 II. 4. 4. Nhận xét: 47 II. 5. Câu đối, hoành phi nhà thờ Tổ. .48 II. 5. 1. Câu đối. .48 Chú giải .51 Chú giải .51 II. 5. 2. Hoành phi. .52 Phiên âm 52 Phiên âm 52 II. 5. 3. Đề tự. 52 II. 5. 4. Nhận xét. 53 II. 6. Câu đối, đề tự cạnh nhà thờ Đế Thích. .54 II. 6. 1. Câu đối. .54 II. 6. 2. Đề tự 54 II. 6. 3. Nhận xét. 54 II. 7. Văn bia. 55 II. 7. 1. Phiên âm. .55 II. 7. 2. Dịch nghĩa 56 C. Kết luận chung. 58 D. Tài liệu tham khảo. 59 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập A. Phần mở đầu I. Giới thiệu chung. Hà Nội là trung tâm văn hoá của đất nớc. Vì thế nơi đây có rất nhiều di tích lịch sử đã ghi lại từng giai đoạn lịch sử văn hoá của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trong số đó thì số lợng chùa chiền chiếm số lợng đáng kể trong tổng số di tích đã xếp hạng và cha xếp hạng. Trong đó, nổi tiếng hơn cả là chùa Vua- một cụm di tích cổ kính kết hợp giữa chùa đền. Đây là một trong những di tích có giá trị gắn với quá trình phát triển của thanh Thăng Long. Ngày nay, bản chùa toạ lạc ở Số nhà 33- Phố Thịnh Yên Phờng Phố Huế- Q. Hai Bà Trng - TP. Hà Nội đây là nơi phúc địa. Khi nói về chùa Vua là nói tới số lợng hoành phi, câu đối, đề tự và các di sản Hán Nôm khác trong chùa nh: chuông, văn bia, biển đề, khánh, Nhìn chung, diện tích các nhà thờ trong chùa không lớn nhng đã có đến mấy chục cặp, hoành phi, câu đối, đề tự. Điều đặc biệt những di sản Hán nôm hiện có trong chùa thể hiện tầm quan trọng của chùa trong quá trình bảo lu Văn hoá cổ, có ý nghĩa văn hoá lịch sử rất sâu sắc. Kết cấu và bố trí của chùa tiêu biểu cho chùa ở Quận Hai Bà Trng nói riêng và chùa Hà Nội nói chung. II. Nhiệm vụ của báo cáo. Trong báo cáo này nhiệm vụ chủ yếu là chép đợc câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia và tìm hiểu các di sản Hán nôm khác trong chùa. Sau đó phiên âm và làm rõ cơ bản nội dung, ý nghĩa của những câu đối, hoành phi, đề tự và văn bia đó. Bên cạnh đó thống kê đợc tổng số lợng câu đối, hoành phi, đề tự hiện có trong chùa, sau đó phân loại và thống kê số lợng của từng khu vực. Báo cáo còn phải vẽ đợc sơ đồ mặt cắt của chùa và xác định đợc vị trí của câu đối, hoành phi, đề tự và các di sản hán nôm khác nh: văn bia, chuông, Ngoài ra, còn giới thiệu đợc chùa trong quận Hai Bà Trng và các vấn đề về lịch sử của chùa Vua. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập III. ý nghĩa của báo cáo. Ngày nay, chùa Vua đợc coi là nơi linh thiêng đợc chúng sinh phật tử khắp nơi về cúng tế và cầu tự nên vị thế của chùa ngày một cao. Báo cáo này có ý nghĩa trực tiếp đối với ngời thực hiện : hiểu hơn về một di tích lịch sử đã đợc xếp hạng. Đối với những ngời học Hán nôm: Giúp cho chúng ta trong quá trình học chữ Hán hiểu rõ hơn về từ ngữ, các điển tích điển cố trong mỗi câu đối, hoành phi, đề tự và các di sản Hán nôm khác. Ngoài ra, còn đợc thởng thức một số lợng lớn những câu đối hay và có ý nghĩa IV. Phạm vi sử dụng tài liệu. Trong đề tài này chép câu đối, hoành phi, đề tự của chùa Vua . Ngoài ra, còn sử dụng lịch sử về chùa Vua và một số tài liệu khác có thể dịch đợc những câu đối, hoành phi, đề tự đó. V. Phơng pháp thực hiện. Trong báo cáo này phơng pháp thực hiện chủ yếu là thông kê, so sánh, phân tích để đa ra đợc nội dung và ý nghĩa chính xác về những câu đối, hoành phi, đề tự đó. Vi. kết cấu của báo cáo. A. Phần mở đầu: Giới thiệu chung, nhiệm vụ, ý nghĩa, phơng pháp thực hiện, phạm vi sử dụng tài liệu của báo cáo B. Phần nội dung. Chơng I: Lịch sử ra đời, phát triển và cơ cấu của chùa Vua I. 1. lịch sử ra đời và phát triển. I . 2. Cơ cấu của chùa Vua. I. 3. Kết luận. Chơng II: Nội dung các câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia trong chùa. * Bảng thống kê và nhận xét chung. II. 1. Câu đối, hoành phi, đề tự ở Cổng chùa. II. 1. 1. Câu đối Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập II. 1. 2. Đề tự. II. 1. 3. Nhận xét. II. 2. Câu đối, hoành phi, đề tự ở Điện thờ Đế Thích. II. 2. 1. Câu đối. II. 2. 2. Hoành phi. II. 2. 3. Đề tự. II. 2. 4. Nhận xét. II. 3. Câu đối, hoành phi, đề tự ở nhà thờ Mẫu. II. 3. 1. Câu đối. II. 3. 2. Hoành phi. II. 3. 3. Nhận xét. II. 4. Câu đối, hoành phi, đề tự ở nhà Tam Bảo II. 4. 1. Câu đối. II. 4. 2. Hoành phi. II. 3. 3. Đề tự. II. 4. 4. Nhận xét. II. 5. Câu đối, hoành phi, đề tự ở nhà thờ Tổ II. 4. 1. Câu đối. II. 4. 2. Hoành phi. II. 4. 3. Đề tự. II. 4. 4. Nhận xét. II. 6. Câu đối, hoành phi, đề tự ở cạnh điện thờ Đế Thích. II. 6. 1. Câu đối. II. 6. 2. Hoành phi. II. 6. 4. Nhận xét. II. 7. Phiên âm và dịch nghĩa nội dungVăn bia trong chùa II. 7. 1. Phiên âm. II. 7. 2. Dịch nghĩa. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập C. Kết luận chung. D. Tài liệu tham khảo. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập B. Phần nội dung Chơng I: Lịch sử ra đời, phát triển và cơ cấu của chùa Vua I. 1. Lịch sử ra đời và phát triển của chùa Vua. Chùa Vua nằm ở phía tây namThành phố là trong những đô thị ồn ào tấp nập nhất trong lòng Hà Thành. Chùa Vua là tên gọi quen thuộc của khu di tích gồm: chùa Hng khánh thờ Phật, điện Thiên Đế thờ Đế Thích, . . Theo sử liệu thì thời Lý chùa Vua đã đợc xây dựng, vào thời gian này thì vua Lý thờng đi lễ đền, chùa Đế Thích vào ngày 30 tháng chạp hàng năm. Nh vậy thì bản chùa đợc xây dựng rất sớm, có lẽ vì thế mà nơi đây là một trong những di tích gắn với quá trình phát triển của thành Thăng Long. Theo t tởngvăn hoá ấn độ và Đông Nam á thì Đế Thích Indra là vị Ngọc Hoàng Thợng đế, đấng tối cao, chủ tể của bầu trời và muôn loài, muôn vật. Đế Thích cùng với Phạm Thiên Vơng (brahma)- là hai vị vua cai quản các tầng trời, Đế Thích đứng chủ bách thần ngự trị 33 tầng trời và cõi Tabà của chúng sinh. Phật thoại kể rằng: khi đức Phật Thích Ca xuất thế hai ngài đã cho các thiên tớng, nhạc sĩ, tiên nữ thiên thần ca múa Nhã nhạc vang lừng bầu trời để chúc mừng. Chính vì tích này nên trên Phật điện ở hai bên Thích Ca sơ sinh thờng có tợng Phậm Thiên Vơng và Đế Thích. Theo dòng chảy của lịch sử các đấng quyền năng tối thợng này đợc chuyển hoá dần thành những vị thần ban phúc cho dân. Không những thế với tài năng đánh cờ của ngài Đế Thích mà dân đã tôn thờ ông là bậc Vơng kỳ- Chính vì lễ nay mà bản chùa có tên là chùa Vua. Đến thời Lê sơ (1428- 1527) nơi đây là cung Thừa Lơng, trong đó có chùa H- ng Khánh với hồ bán nguyệt nớc trong mát cây cối xanh tơi. Một ông hoàng thời Lê sơ vốn tôn kính các bậc cờ caođã đến nơi đây. Và hằng năm vua Lê cùng các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập hoàng tử, các đại thần trớc khi đến đàn Nam Giao làm lễ tế trời đất thờng đến đây để cầu Quốc thái dân an Trong cụôc kháng chiến chống Đế quốc Pháp dành độc lập tự do cho Tổ Quốc thì vào những năm trớc CMT8 nơi đây trở thành nơi hoạt động của Việt Minh. Vào thời gian này ông Nguyễn Phong Sắc (Xứ uỷ Bắc Kì) đã cất giấu tài liệucách mạng dới bệ tợng Đế Thích. Sau khi CMT8 thành công thì cả dân tộc Việt Nam một lần nữa phải chiến đấu chống lại cuộc xâm lợc của thực dân Pháp giải phóng dân tộc. Trong thời gian này bản chùa đã có những đóng góp hết sức to lớn trong việc bảo vệ Thủ Đô và góp phần vào cuộc kháng chiến của toàn dân. Ngày 19-12-1946 (ngày toàn quốc kháng chiến) bản chùa là nơi chứa đạn dợc, lơng thực của bộ đội ta. Muốn phá hoại nơi hoạt động của bộ đội ta nên năm 1947 giặc đã đốt phá chùa. Ngày10- 4-1956 chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm chùa Vua và căn dặn: bà con trông nom bảo quản di tích chùa Vua cho chu đáo. Từ khi xây dựng đến nay bản chùa đã có nhiều đóng góp đối với đất nớc kể cả trong cuộc đấu tranh bảo vệ dân tộc và công cuộc xây dựng đất nớc. Ngày 21-1-1992 chùa Vua vinh dự đợc nhà nớc xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Đến năm 2000 kỉ niệm 990 năm Thăng long Hà nội, thực hiện phơng châm nhà nớc và nhân cùng làm đã phục hồi lại chùa Hng Khánh, điện Đế Thích, nhà thờ Tổ, . Nên ngày nay đến chùa vua không chỉ là nơi thờ phật mà còn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng giữa Thủ Đô. Vì thế, đông đảo phật tử hành hơng về chùa còn để chiêm ngỡng cảnh đẹp của bản chùa. Ngày nay, Lễ hội chùa vua đợc tổ chức hàng năm vào 6, 7, 8, 9 tháng Giêng hàng năm. Bản chùa cũng có toàn bộ nghi lễ nh các chùa khác nhng sự khác biệt lớn nhất của nhà chùa đó là ngày mở hội cờ. Vì điều này mà đã thu hút đợc rất nhiều tầng lớp nhân dân mến mộ môn thể thao trí tuệ này tham dự . Nh vậy lịch sử ra đời và phát triển của chùa Vua là cả một quá trình lâu dài để đến hôm nay di tích chùa Vua chứa đựng những nét văn hoá truyền thống độc đáo của dân tộc, ngoài chức năng thờ phụng tín ngỡng tôn giáo thì nơi đây còn phát huy và thi đấu môn thể thao trí tuệ cờ vua. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập Điện thờ Đế Thích nằm trong cụm di tích chùa Vua tạo thành quần thể di tích độc đáo có sự kết hợp giũa đền chùa. I. 2. Cơ cấu của chùa Vua. Di tích chùa Vua hiện nay vẫn còn lu giữ đợc nét cổ kính của kiến trúc x- a, từng tấc đất, mỗi di vật đều chứa đựng những giá trị văn hoá đặc sắc. Tơng truyền, trớc đâybản chùa có một địa thế thoáng đãng, mặt quay hớng nam- đó là hớng đầy sinh khí, tràn trí tuệ (Bát nhã), đây cũng là hớng đề cao uy đức của Đế Thích. Mở đầu là một Tam quan, nh dẫn chúng sinh tới đạo Bồ Đề, một điện Vua gần gũi với lẽ đời năm bên trái, một phật điên gắn với lẽ đạo năm ở bên phải, một điện mẫu tín ngỡng dân gian mang tính nền tảng ở phía sau, một nhà thờ Tổ tỏ lòng biết ơn với ngời đã có công với bản chùa nằm gần điện thờ Phật, . Tất cả hợp thành một không gian của cả đạo và đức, làm cân bằng tâm hồn nhân thế. Bản chùa đợc toạ lạc ở Phố Thịnh Yên với diện tích không lớn lắm, nhng kiến trúc của chùa làm cho nơi đây có một không gian thoáng đãng và rộng rãi. Chùa gồm khu chùa chính, có kết cấu hình chữ đinh gắn với Điện Thiên Đế và điện Mẫu bằng dãy hành lang khép kín. Cũng nh bao ngôi chùa khác thì bản chùa cung có đầy đủ những nhà thờ cần có trong một ngôi chùa. Nhng điều đặc biệt Chùa vua có thêm điện thờ Đế Thích vì thế làm cho cơ cấu của càng đẹp hơn, cổ kính hơn và càng linh thiêng hơn. Ngoài ra, ở sân chùa còn có rất nhiều lầu nhỏ thờ những đấng linh thiêng nh: Cô Bé Thủ Đền, quan Hoàng Bảy, Thờ cậu bé, . Cơ cấu của chùa Vua đợc thể hiện nh sau: I. 2. 1. Khu vực Cổng của chùa. Khi đến chùa Vua điều đầu tiên thu hút các phật tử có lẽ là Cổng chùa, cổng chùa đợc xây dựng theo kiến trúc cổ mang đậm dấu ấn chùa chiền Việt Nam. Vì thế cũng nh các cổng chùa thì cổng chùa ở đây cũng gồm một cửa chính và hai cửa phụ (hay còn gọi là Tam Quan). Theo sách có ghi rằng cửa chính là nơi Phật và các đấng linh thiêng đi còn hai cửa phụ là lối đi của các phật tử, tín đồ, chúng sinh, Điều đặc biệt ở khu vực cổng trên cao có gác chuông khá lớn và rất đẹp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập Từ cổng chính đi đến giữa sân có một cổng xây dựng đối diện với Điện thờ Đế Thích. Cổng này cũng có một cửa chính và hai cửa phụ, cửa chính khá rộng đối diện với cửa chính của Điện. Đây có lẽ là điểm khác biệt của chùa Vua so với các chùa khác nhng chính vì điều này đã tạo thành yếu tố độc đáo của bản chùa. I. 2. 2. Điện thờ Đế Thích. Điện thờ Đế Thích nằm trong khu vực trung tâm của chùa và nơi đây cũng giữ vị trí quan trọng đối với bản chùa. Điện có quy mô kiến trúc khá lớngồm Tiên tế và Hậu cung. Tiên tế gồm 5 gian xây gạch, mái lợp ngói ta. Mặt trớc tờng đợc xây cao vợt lên trên diềm mái khoảng 1, 5m và trang trí khá cầu kì. Trên mái của nhà thờ Điện có dòng đề tự đắp bằng xi măng khá lớn, xung quanh bức đề tự có hai con rồng cuốn quanh rất trang nghiêm và oai phong. Bên ngoài hiên là các trụ đá có khắc văn hoa rất nổi và đẹp, gồm 6 trụ đá xếp với khoảng cách đều nhau. Đi sâu vào bên trong Điện thì ở giữa có Ban thờ Đế Thích rất trang nghiêm hai bên còn có hai ban thờ các đấng linh thiêng. Nhìn chung cách bố trí Điện thờ Đế thích của bản rất tôn nghiêm nhng không kém phần đẹp mắt. I. 2. 3. Nhà thờ Mẫu. Từ Điện Đế Thích nối thẳng xuống nhà thờ Mẫu bằng một hành lang khép kín. Diện tích nhà thờ Mẫu khá lớn là một trong những nhà thờ quan trọng của bản chùa. Bên ngoài sân nhà thờ là cụm gồm bốn lầu nhỏ xếp thành hình chữ nhật. Đây là nơi thờ các đấng linh thiêng nh: Cô Bé thủ đền-Thờ Cậu Bé; Quan Hoàng Bảy- Chúa Bán Thiêng. Ngoài hiên, có 4 trụ đá có hoa ven hoa sen rất đẹp. Đi sâu vào bên trong nhà thờ thì ở giữa là ban thờ chính rất to đợc trang hoàng lộng lẫy nhng không kém phần linh thiêng. Theo truyền thuyết thì nhà thờ Mẫu là nơi thờ Bà Liễu Hạnh, ngời có công lao rất lớn đối với quần sinh, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... những câu đối, hoành phi, đề tự và văn bia đó. Bên cạnh đó thống kê đợc tổng số lợng câu đối, hoành phi, đề tự hiện có trong chùa, sau đó phân loại và thống kê số lợng của từng khu vực. Báo cáo còn phải vẽ đợc sơ đồ mặt cắt của chùa và xác định đợc vị trí của câu đối, hoành phi, đề tự và các di sản hán nôm khác nh: văn bia, chuông, Ngoài ra, còn giới thiệu đợc chùa trong quận Hai Bà Trng và các. .. dựng đối diện với Tam Quan, điều này thể hiện đợc tầm quan trọng của nơi đây. Nhng nói đến nhà thờ Đế Thích là phải nói tới các cặp câu đối, hoành phi, đề tự. Trong quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin thì trong nhà thờ có:ã 7 cặp câu đối ( bên ngòai 3 cặp câu đối, bên trong có 4 cặp câu đối) ã 5 hoành phi ã 2 đề tự - Nội dung: Các cặp câu đối ở ngay bên ngoài nhà thờ đà ngợi ca đức của vua, ... nhng câu đối, hoành phi chiếm một số lợng đáng kể gồm: - 43 cặp câu đối. - 19 hoành phi. - 10 đề tự - 4 chuông lớn nhỏ. - 2 văn bia. Nhìn chung, về số lợng thì chùa Vua so với những chùa khác chiếm số lợng khá lớn. Đặc biệt những câu đối, hoành phi, đề tự này còn tơng đối mới ( vì chùa mới đợc trùng tu). Số lợng văn bia không nhiều và cũ, khó đọc và dịch. Đối với chuông thì bản chùa có khá... duyên đều tụCửa Tam Quan mở ra chính giác muôn thiện cùng về.Chú giải: Niết bàn: cõi phật Câu: đềuII. 1. 1. 9. 日 高 縣 群 生 霑 利 樂Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tậpChơng II: Nội dung các câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia có trong chùa. ãThống kê số lợng các hoành phi, đề tự, văn bia và chuông. Thành phần Câu đối Hoành phi Đề tự ChuôngVăn... dụng tài liệu. Trong đề tài này chép câu đối, hoành phi, đề tự của chùa Vua . Ngoài ra, còn sử dụng lịch sử về chùa Vua và một số tài liệu khác có thể dịch đợc những câu đối, hoành phi, đề tự đó. V. Phơng pháp thực hiện. Trong báo cáo này phơng pháp thực hiện chủ yếu là thông kê, so sánh, phân tích để đa ra đợc nội dung và ý nghĩa chính xác về những câu đối, hoành phi, đề tự đó. Vi. kết cấu... cấu của chùa Vua 7I. 1. Lịch sử ra đời và phát triển của chùa Vua. 7I. 2. Cơ cấu của chùa Vua. 9I. 2. 1. Khu vực Cổng của chùa. 9I. 2. 2. Điện thờ Đế Thích. 10I. 2. 3. Nhà thờ Mẫu. 10I. 2. 4. Nhà Tam Bảo. 11I. 2. 5. Nhà thờ Tổ. 11I. 3. Kết luận. 11Chơng II: Nội dung các câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia có trong chùa. 13II. 1. Câu đối, đề tự ở cổng chùa (Tam Quan). 15II. 1. 1. Câu đối. 15II.... chùa. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tậpII. 3. 1. Câu đối. 33II. 3. 2. Hoành phi. 37II. 3. 3. Nhận xét. 38I. 4. Câu đối, hoành phi, đề tự ở nhà Tam Bảo. 39II. 4. 1. Câu đối. 39II. 4. 2. Hoành phi. 45II. 4. 3. Đề tự. 47II. 4. 4. Nhận xét: 47II. 5. Câu đối, hoành phi nhà thờ Tổ. 48II. 5. 1. Câu đối. 48Chú giải 51Chú giải 51II. 5. 2. Hoành. .. Thăng Long. Ngày nay, bản chùa toạ lạc ở Số nhà 33- Phố Thịnh Yên Phờng Phố Huế- Q. Hai Bà Trng - TP. Hà Nội đây là nơi phúc địa. Khi nói về chùa Vua là nói tới số lợng hoành phi, câu đối, đề tự và các di sản Hán Nôm khác trong chùa nh: chuông, văn bia, biển đề, khánh, Nhìn chung, diện tích các nhà thờ trong chùa không lớn nhng đà có đến mấy chục cặp, hoành phi, câu đối, đề tự. Điều đặc biệt những... hiện có trong chùa thể hiện tầm quan trọng của chùa trong quá trình bảo lu Văn hoá cổ, có ý nghĩa văn hoá lịch sử rất sâu sắc. Kết cấu và bố trí của chùa tiêu biểu cho chùa ở Quận Hai Bà Trng nói riêng và chùa Hà Nội nói chung. II. Nhiệm vụ của báo cáo. Trong báo cáo này nhiệm vụ chủ yếu là chép đợc câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia và tìm hiểu các di sản Hán nôm khác trong chùa. Sau đó phi n... cáoB. Phần nội dung. Chơng I: Lịch sử ra đời, phát triển và cơ cấu của chùa Vua I. 1. lịch sử ra đời và phát triển. I . 2. Cơ cấu của chùa Vua. I. 3. Kết luận. Chơng II: Nội dung các câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia trong chùa. * Bảng thống kê và nhận xét chung. II. 1. Câu đối, hoành phi, đề tự ở Cổng chùa. II. 1. 1. Câu đối Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 . các câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia có trong chùa. Thống kê số lợng các hoành phi, đề tự, văn bia và chuông. Thành phần Câu đối Hoàn h phi Đề tự. II: Nội dung các câu đối, hoành phi, đề tự, văn bia trong chùa. * Bảng thống kê và nhận xét chung. II. 1. Câu đối, hoành phi, đề tự ở Cổng chùa.
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CÁC CÂU ĐỐI HOÀNH PHI ĐỀ TỰ VĂN BIA TRONG CHÙA VUA, TÌM HIỂU CÁC CÂU ĐỐI HOÀNH PHI ĐỀ TỰ VĂN BIA TRONG CHÙA VUA, TÌM HIỂU CÁC CÂU ĐỐI HOÀNH PHI ĐỀ TỰ VĂN BIA TRONG CHÙA VUA

Bình luận về tài liệu tim-hieu-cac-cau-doi-hoanh-phi-de-tu-van-bia-trong-chua-vua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP