giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

7 587 12
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 20:51

. Họ và tên: Phùng Thị Minh Sơn + Ngày sinh: + Điện thoại: ; Email: GIÁO ÁN DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP  Tiết 10_Bài 7 (Lịch sử lớp 10): SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG. phú, đa dạng nền văn hóa Ấn Độ, mang thêm yếu tố văn hóa Hồi giáo, đưa chế độ phong kiến Ấn Độ lến đến đỉnh cao; tạo ra sự tiếp xúc giao lưu văn hóa Đông – Tây và công hiến lớn cho nền văn minh. của Đảng – Nhà nước ta hiện nay và tác dụng của các chính sách đó. - Phát triển tư duy sáng tạo của HS trong việc tìm hiểu lịch sử và văn hóa Ấn Độ, từ đó liên hệ với các vấn đề tôn giáo, vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ, giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ, giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn