khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia sài gõn – sóc trăng

57 337 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 16:10

. XUẤT TỔNG QUÁT BIA SÀI GÕN ĐỎ 16 3.3. THUYẾT MINH CÔNG ĐOẠN NẤU NƢỚC NHA 17 3.3.1. Sơ đồ công đoạn nấu nước nha 17 3.3.2. Xử lý nguyên liệu 18 Luận văn tốt nghiệp khóa 37 GVHD:P.GS Nguyễn. công đoạn xử lý nƣớc nha 17 Hình 13. Sơ đồ công đoạn lên men 33 Hình 14. Thiết bị lên men 34 Hình 15. Sơ đồ quy trình tổ chiết 44 Hình 16. Ảnh về bia sài gòn đỏ 46 Hình 17. Sơ đồ xử lý nƣớc
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia sài gõn – sóc trăng, khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia sài gõn – sóc trăng, khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia sài gõn – sóc trăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn