GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG.DOC

64 512 22
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/64 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 16:31

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNGGVHD: TH.S HUỲNH ĐINH THÁI LINHSVTH : HUỲNH Ý NHƯLỚP : 09HQT1MSSV :09B4010015Tp. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2011LỜI CẢM ƠNTrong suốt thời gian thực tập và làm luận văn tốt nghiệp, em đã bổ sung được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế, em xin gởi lời cảm ơn đến:Quý thầy cô Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM đã giảng dạy tận tình, truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học bổ ích trong nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt em cảm ơn cô Huỳnh Đinh Thái Linh đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian qua.Các anh chị trong văn phòng tại Công ty Đông Dương nhất là chị Lê Thị Hữu Danh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để em hoàn thành đề tài.Xin kính chúc quý thầy cô Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM, ban Giám Đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Đông Dương lời chúc sức khỏe và thành đạt. Sinh viên thực hiện Huỳnh Ý NhưLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan tất cả các nội dung của luận văn này được hình thành và phát triển hoàn toàn từ những quan điểm của chính cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của Ths. Huỳnh Đinh Thái Linh. Các số liệu và kết quả có được trong luận văn tốt nghiệp là hoàn toàn trung thực. Tác giả luận văn Huỳnh Ý NhưNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . Giáo viên hướng dẫn Th.s Huỳnh Đinh Thái LinhMỤC LỤCTrangDanh mục các từ viết tắt 1Danh mục các bảng 1Danh mục biểu đồ, đồ thị, sơ đồ 1LỜI NÓI ĐẦU 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN1.1.1. Một số khái niệm cơ bản .41.1.1.1. Nguồn nhân lực 41.1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .41.1.2. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .51.1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 61.2. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 61.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo .81.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 81.2.4. Xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo 91.2.5. Dự tính về kinh phí đào tạo .91.2.6. Lựa chọn nhà đào tạo 101.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 101.3.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 111.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC1.4.1. Các công ty nước ngoài .131.4.1.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 131.4.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản .14 1.4.2. Các công ty ở trong nước .16 1.4.3. Đánh giá chung việc đào tạo và phát triển nhân lực .17CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .192.1.2. Cơ cấu tổ chức 212.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty .212.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty .232.1.5. Phương hướng phát triển của công ty trong tương lai 242.2. THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG2.2.1. Tình hình nhân sự 252.2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Đông Dương .262.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG 2.3.1. Những ưu điểm .32 2.3.2. Những nhược điểm .33CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG3.1. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN PHƯƠNG THỨC HUẤN LUYỆN NGUỒN NHÂN LỰC .343.1.1. Đối với nhân viên quản lý .373.1.2. Đối với nhân viên văn phòng 403.1.3. Đối với công nhân làm việc tại công trình, phân xưởng 413.2. GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC3.2.1.Thu hút nhân viên giỏi và giữ người tài cho doanh nghiệp 42 3.2.2. Một số giải pháp khác .433.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP .48KẾT LUẬN CHUNG 50DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .51PHỤ LỤC .561DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTCNTT: Công nghệ thông tinNCKH: Nghiên cứu khoa họcTNHH: Trách nhiệm hữu hạnĐT & PTNNL: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcĐT/KT: Đào tạo/ kiểm traHĐQT: Hội đồng quản trịQĐ: Quyết địnhNHCT: Ngân hàng Công ThươngDANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1. Bảng tình hình phân bổ nhân sự 25Bảng 2.2. Bảng câu hỏi thăm dò về nhu cầu đào tạo .29DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊBiểu đồ 2.1. Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận 23Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 21Sơ đồ 2.2. Sơ đồ xây dựng kế hoạch đào tạo/ kiểm tra kỹ năng 26Sơ đồ 2.3. Sơ đồ thực hiện đào tạo/ kiểm tra kỹ năng .27SVTH: Huỳnh Ý Như GVHD: Ths.Huỳnh Đinh Thái Linh2LỜI NÓI ĐẦUĐặt vấn đềNguồn nhân lực là tài nguyên quí giá nhất so với tất cả các tài nguyên khác của doanh nghiệp, là nhân tố cơ bản quyết định đến sự phát triển và thành bại của doanh nghiệp. Làm thế nào để giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà cụ thể là việc tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả, đang là vấn đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm. Thành Phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Mỗi ngày, có nhiều công ty ra đời nhưng cũng có nhiều công ty phải đóng cửa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả trên nhưng có một nhân tố đóng vai trò rất quan trọng, đó chính là nhân tố con người.Xuất phát từ tầm quan trọng của nhân tố con người trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp nên tôi chọn đề tài: “ Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương” để thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình.Mục tiêu nghiên cứuNghiên cứu và vận dụng những cơ sở lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn tại công ty Đông Dương, từ đó đề ra giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.Đối tượng, phạm vi nghiên cứuĐề tài phân tích, đánh giá dựa trên ý kiến của các nhà quản lí trực tiếp hoặc liên quan quan đến việc phát triển nguồn nhân lực mà cụ thể là công tác tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân sự trong doanh nghiệp. Đối tượng được quan tâm trong nội dung bài là những người lao động trong doanh nghiệp có độ tuổi từ 20 - 45 tuổi vì độ tuổi này rất năng động, sáng tạo và có nhiều tiềm năng để phát triển. Đồng thời, độ tuổi này dễ luân chuyển từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác.SVTH: Huỳnh Ý Như GVHD: Ths.Huỳnh Đinh Thái Linh3Phương pháp nghiên cứuPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng và sử dụng lao động. Đề tài được thực hiện nhờ quá trình thực tập tại công ty và qua trao đổi trực tiếp với trưởng phòng nhân sự và những người có liên quan tại công ty. Bên cạnh đó tôi cũng tham khảo thêm những tư liệu bên ngoài.Kết cấu của đề tàiĐề tài gồm 3 chương, trong đó:Chương 1: Cơ sở lý luận về ĐT & PTNNL trong doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng ĐT & PTNNL ở công ty Đông Dương.Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện việc ĐT & PTNNL ở công ty Đông Dương.SVTH: Huỳnh Ý Như GVHD: Ths.Huỳnh Đinh Thái Linh[...]... ĐẦU 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 41.1.1.1. Nguồn nhân lực 41.1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 41.1.2. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 51.1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 61.2. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO... hình nhân sự 252.2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Đông Dương 262.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG 2.3.1. Những ưu điểm 32 2.3.2. Những nhược điểm 33CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG3.1. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN PHƯƠNG THỨC HUẤN LUYỆN NGUỒN NHÂN LỰC... TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 61.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo 81.2.3. Lựa chọn đối tư ng đào tạo 81.2.4. Xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo 91.2.5. Dự tính về kinh phí đào tạo 91.2.6. Lựa chọn nhà đào tạo 101.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 101.3.2.... TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 192.1.2. Cơ cấu tổ chức 212.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty 212.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 232.1.5. Phương hướng phát triển của công ty trong tư ng lai 242.2. THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CƠNG TY ĐƠNG... trên nhưng có một nhân tố đóng vai trị rất quan trọng, đó chính là nhân tố con người.Xuất phát từ tầm quan trọng của nhân tố con người trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp nên tôi chọn đề tài: “ Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương” để thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình.Mục tiêu nghiên cứuNghiên cứu và vận dụng những... doanh nghiệp. SVTH: Huỳnh Ý Như GVHD: Ths.Huỳnh Đinh Thái Linh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNGGVHD: TH.S HUỲNH ĐINH THÁI LINHSVTH : HUỲNH Ý NHƯLỚP : 09HQT1MSSV :09B4010015Tp. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2011 6 Phát triển nguồn nhân. .. cán bộ công nhân của Công ty. Trong những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược đào tạo, tự đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm mục tiêu làm chủ và nâng cao năng lực thiết bị, công nghệ cho các dự án và các công trình thủy điện, nhiệt điện và xuất khẩu các sản phẩm. Phạm Quang Thạch 1.4.1.3. Ích lợi thu được sau khi ĐT & PTNNLVề mặt nhân sựCó sẵn nguồn nhân lực dự trữ... cứuNghiên cứu và vận dụng những cơ sở lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn tại cơng ty Đơng Dương, từ đó đề ra giải pháp hồn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.Đối tư ng, phạm vi nghiên cứuĐề tài phân tích, đánh giá... cầu công việc của tổ chức. Đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của người lao động. Đào tạo phát triển là giải pháp chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Các doanh nghiệp tiến hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vì những lý do và tác dụng sau đây:Để chuẩn bị và bù đắp vào những chỗ bị thiếu, bị bỏ trống. Sự bù đắp và bổ sung này diễn ra thường xuyên nhằm làm cho doanh nghiệp. .. chất lượng Nguồn nhân lực tại Đông Dương trẻ, đáp ứng tốt về mặt thể lực. Trình độ chun mơn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc của nguồn nhân lực đang dần được nâng cao, cơ cấu nguồn nhân lực được cải thiện từng bước phù hợp với định hướng phát triển của Đông Dương. Đây là dấu hiệu khởi đầu biểu hiện những diễn biến tốt về chất lượng nguồn nhân lực cho những năm tiếp theo. Qua việc đào tạo nhân viên, . CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ CÔNG. Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương để thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình.Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG.DOC, GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG.DOC, GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG.DOC

Bình luận về tài liệu giai-phap-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-dau-tu-cong-nghiep-dong-duong-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP