ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CO MẪU AK.doc

17 1,494 1
luanvan02

luanvan02

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 16:31

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CO MẪU AK ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700679061Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: WONDO APPAREL CORPORATION- Địa chỉ: 74-7 WOLKOK DONG SONGBUKU SEOUL KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)ÁO JACKET NAMÁO JACKET NAM6210501000 6210401000a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 63,833 Cái 2,177 Cái194,121.36 119,974.47TỔNG CỘNG 6,010Cai5,601.60 KgUSD 314,095.8312. Số Invoice: WI310-001-21Ngày: 22/06/ 201013. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: VN21006033- Ngày: 28/06/ 201015. Những khai báo khác:……9360…………23/06/2010……………16. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 3 tháng 07 năm 2010 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700679061Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: WONDO APPAREL CORPORATION- Địa chỉ: 74-7 WOLKOK DONG SONGBUKU SEOUL KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)ÁO JACKET NAMÁO VEST NAM62019300006207990000 a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 6700CAI700CAI11,935.005,593.00TỔNG CỘNG 1,400496.90USD17,528.0012. Số Invoice: WI410-003-17Ngày: 04/05/ 201013. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: VNA21005015Ngáy : 06/05/ 201015. Những khai báo khác:……6178…………04/05/2010………………16. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 06 tháng 05 năm 2010 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700679061Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: WONDO APPAREL CORPORATION- Địa chỉ: 74-7 WOLKOK DONG SONGBUKU SEOUL KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)AO JACKET NỮAO JACKET NAM6202930000 6201930000 a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 6411 Cái88 Cái5,150.94854.58TỔNG CỘNG 499Cai212.29 KgUSD6,005.5212. Số Invoice: WI410-003-12Ngày: 08/03/ 201013. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: VNA21003023-1 Ngày: 13/03/ 201015. Những khai báo khác:……3008…………11/03/2010………………16. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 16 tháng 03 năm 2010 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: CK TRADING CO LTD- Địa chỉ: RM#409 77-9 MEGA VENTURE TOWER MOONRAE DONG 3GA YENGDEUNGPO GU SEOUL KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)ÁO JACKET TRẺ EM NAM 6211331000 a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 6 1,025 PCS (1,024.60)10,882.35 USD TỔNG CỘNG 1,0251,025.60 KGUSD 10,882.3512. Số Invoice: WI101-001-3Ngày: 29/9/ 200813. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: VGC-080030Ngày: 01/10/ 200815. Những khai báo khác:……16803…………30/09/2008………………16. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 01 tháng 10 năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: CK TRADING CO LTD- Địa chỉ: RM#409 77-9 MEGA VENTURE TOWER MOONRAE DONG 3GA YENGDEUNGPO GU SEOUL KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)ÁO JACKET TRẺ EM NỮ 6211431000 a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 6 1,100 PCS (961.50KG)9,900.00 USD TỔNG CỘNG 1,100PCS961.50 KGUSD 9,900.0012. Số Invoice: WI101-001-4Ngày: 29/9/ 200813. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: SB/PUS8100122Ngày: 05/10/ 200815. Những khai báo khác:……16801,1697729/09/2008- 02/10/200816. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 09 tháng 10 năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: CK TRADING CO LTD- Địa chỉ: RM#409 77-9 MEGA VENTURE TOWER MOONRAE DONG 3GA YENGDEUNGPO GU SEOUL KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)ÁO GIÓ NAM 62019310006202931000a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 6 136 PCS 884.00USDTỔNG CỘNG 136PCS144.80 KGUSD 884.0012. Số Invoice: WI101-001-15Ngày: 10/11/ 200813. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: VGC- 080044Ngày: 11/11/ 200815. Những khai báo khác:……1878303/11/200816. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 14 tháng 11 năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: WORL VI CO., LTD- Địa chỉ: 315-57 SEONGSU 2 GA 3 DONG SUNGDONG – GU SEOUL KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)ÁO GIÓ NAMÁO GIÓ NỮ6101300000 6102300000 a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 6 440 PCS (325.20KG)1,600.00USD 5,440.00USDTỔNG CỘNG 440PCS325.20 KG7,040.00USD 12. Số Invoice: WI101-001-9Ngày: 13/10/ 200813. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: SB/PUS8100130Ngày: 15/10/ 200815. Những khai báo khác:……1754313/10/200816. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: WORL VI CO., LTD- Địa chỉ: 315-57 SEONGSU 2 GA 3 DONG SUNGDONG – GU SEOUL KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)ÁO GIÓ NAMÁO GIÓ NỮ6101300000 6102300000 a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 6 4,420PCS (3,519.70KG)48,730.00USD 39,230.00USDTỔNG CỘNG 4,420PCS3,519.70 KGUSD 87,960.0012. Số Invoice: WI101-001-9Ngày: 15/10/ 200813. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: SB/PUS8100130Ngày: 15/10/ 200815. Những khai báo khác:……1754313/10/200816. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: WORL VI CO., LTD- Địa chỉ: 315-57 SEONGSU 2 GA 3 DONG SUNGDONG – GU SEOUL KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)ÁO GIÓ NAM 6201931000 a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 6 496PCS 13,888.00USDTỔNG CỘNG 496PCS983.00 KGUSD 13,888.0012. Số Invoice: WI101-001-12Ngày: 03/11/ 200813. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: SB/PUS810145Ngày: 05/11/ 200815. Những khai báo khác:……1805321/10/200816. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 10 tháng 11 năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu)1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ơ thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hố đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu ngun liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán ngun liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính tốn hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng De-minimí- Các chứng từ khác………………………… ………………INVOICE………………………5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): Cơng Ty TNHH WONDO SAI GON- Tên tiếng Anh: WONDO CO., LTD- Địa chỉ: p 1A, thuận An, Bình Dương- Điện thoại: 0650-12812 Fax: 0650-7128146. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):- Tên tiếng Anh: WONDO APPAREL CORPORATION- Địa chỉ74-7 WOLKOK-DONG,SONGBUK,SEOUL ,KOREA- Điện thoại: 82-2-2630-2722 Fax: 82-2-2630-26347. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)8. Mã HS (8 số) 9. Tiêu chí xuất xứ 10. Số lượng, trọng lượng11. Trị giá(FOB)ÁO JACKET NAMÁO JACKET NỮ6210401000 6210501000 a)  WOb)  CTH hoặc  RVC40%c)  PSR: -  WO-  WO-AK-  CTC-  VC ……….-  RVC……% + CTC (CC; CTH; CTSH)-  Specific Processes -  Othersd)  Theo Quy tắc 6 68PCS 32PCS4,148.00USD1,632.00USDTỔNG CỘNG 100PCS64.06 KGUSD 5,780.0012. Số Invoice: WE101-010-10Ngày: 24/10/ 200813. Nước nhập khẩu:KOREA 14. Số vận đơn: VNSGN175807Ngày: 30/10/ 200815. Những khai báo khác:……1843227/10/200816. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:- Ngày cấp:……./……./………………….- Người kiểm tra: …………………………- Người nhập dữ liệu: …………………….- Người ký: ……………………………….- Người trả: ………………………………- Đề nghò đóng :  Đóng dấu (đồng ý cấp )  Đóng dấu “Issued retroactively”  Đóng dấu “Certified true copy” 17. Doanh nghiệp chúng tơi xin cam đoan lơ hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tơi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Làm tại BÌNH DƯƠNG, ngày 30 tháng 10 năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)[...]...ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu) 1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hoá đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham... năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu) 1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hoá đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham... năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu) 1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hoá đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham... năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu) 1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hoá đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham... năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu) 1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hoá đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham... năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu) 1. Mã số thuế: 3700386410 Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hoá đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham... năm 2008 (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu) 1. Mã số thuế: 3700679061Số C/O: ………………… ………………… 2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Bình Dương3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Hoá đơn nước thứ 3  Cấp lần thứ hai  Back to Back C/O  Hàng tham...  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hoàn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng...  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hoàn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng...  Hàng tham dự hội chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hoàn chình - Tờ khai hải quan xuất khẩu- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu- Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước- Vận tải đơn - Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng RVC- Bảng kê khai hàm lượng . chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất. chợ, triển lãm  Có trả lại C/O gốc 4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK : - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Mẫu C/O đã khai hồn chình - Tờ khai hải quan xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CO MẪU AK.doc, ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CO MẪU AK.doc, ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CO MẪU AK.doc

Bình luận về tài liệu don-de-nghi-cap-co-mau-ak-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP