Giáo án tiếng việt 1 bài 46 vần ôn ơn

4 322 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 23:12

Giáo án Tiếng việt BÀI 46 Học vần: ôn - ơn A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết : ôn - ơn; chồn – sơn ca. - Đọc câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Mai sau khôn lớn. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, thực hành tiếng việt. - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, thực hành tiếng việt. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Tiết 1: I- ổn định tổ chức: (1') II- Kiểm tra cũ (4') - Gọi học sinh đọc SGK Học sinh đọc bài. - GV: Nhận xét, ghi điểm III- Bài (29') 1- Giới thiệu bài: Bài hôm cô giới thiệu với lớp học vần ôn - ơn 2- Dạy vần 'ôn' - GV giới thiệu vần, ghi bảng ôn ? Nêu cấu tạo vần mới. Học sinh nhẩm - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) Vần gồm âm ghép lại âm ô đứng trước âm n đứng sau * Giới thiệu tiếng khoá. Thêm âm ch vào trước vần ôn, dấu CN - N - ĐT huyền ôn tạo thành tiếng mới. ? Con ghép tiếng gì. GV ghi bảng từ chồn Học sinh ghép tạo thành tiếng vào bảng gài tiếng chồn ? Nêu cấu tạo tiếng. - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt * Giới thiệu từ khoá. Học sinh quan sát tranh trả lời. ? tranh vẽ Con chồn - GV ghi bảng: chồn CN - N - ĐT - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 2- Dạy vần ơn - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm ? Cấu tạo âm CN - N - ĐT - Giới thiệu vần ơn, ghi bảng ơn Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T). âm n Vần gồm âm ghép lại đứng trước n sau âm tạo thành vần ơn đứng sau. - giới thiệu tiếng từ khoá tương tự CN - N - ĐT vân ôn CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc xuôi, ngược Giống: đầu có chữ n sau. khoá Khác ô # trước. - So sánh hai vần ôn - ơn có giống khác nhau. Học sinh nhẩm. 3- Giới thiệu từ ứng dụng. - GV ghi từ ứng dụng lên bảng. CN tìm đọc. ? Tìm tiếng mang vần từ. CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng. CN - N - ĐT - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) Đọc CN - N - ĐT - Đọc từ ( ĐV - T) - Học sinh quan sát tranh trả lời. - GV giải nghĩa số từ. CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc toàn bảng lớp Học sinh lên bảng tìm đọc 4- Luyện viết: CN - N - ĐT - GV viết lên bảng hướng dẫn học Học sinh viết bảng sinh luyện viết. Giáo án Tiếng việt ôn - ơn; chồn – sơn ca - Cho học sinh viết bảng con. - GV nhận xét. 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại CN - N - ĐT học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương. Tiết 2: IV/ Luyện tập Học vần. Vần ôn - ơn CN đọc. CN tìm 1- Luyện đọc:(10') - Đọc lại tiết ( ĐV - T) - GV nhận xét, ghi câu ứng dụng ? tranh vẽ gì. Học sinh quan sát, trả lời - Giới thiệu câu ứng dụng, ghi bảng ? Tìm tiếng mang vần câu. Lớp nhẩm. ? Đọc tiếng mang vần câu. CN tìm đọc - Đọc câu. CN tìm đọc - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT ? Câu gồm tiếng. CN - N - ĐT ? Hết câu có dấu gì. Câu gồm 12 tiếng ? Được chia làm dòng. ? Ngăn cách câu Có dấu phẩy ? Chữ đầu câu viết nào. Các chữ đầu câu viết hoa - GV đọc mẫu câu, giảng nội dung CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc 2- Luyện viết (10') - Hướng dẫn HS mở tập viết, viết Giáo án Tiếng việt bài. Học sinh mở tập viết, viết - GV nhận xét, uốn nắn học sinh. - GV chấm số bài, nhận xét bài. 3- Luyện nói (7') ? tranh vẽ gì. ? Em có thích nghề không. ? Tai em thích nghề đó. Học sinh quan sát, trả lời ? Bố em làm nghề gì. Tranh vẽ em bé qua thời gian trở thành đội. ? Mai sau lớn em thích làm nghề gì. ? Em muốn trở thành người làm nghề mong muốn em phải làm gì. - GV chốt lại nội dung luyện nói. ? Nêu tên chủ đề luyện nói. Học sinh nêu CN - N - ĐT - Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói. 4- Đọc SGK (5') . - GV đọc mẫu SGK gọi học sinh CN - N - ĐT đọc bài. Gõ thước cho học sinh đọc bài. - GV nhận xét, ghi điểm IV. Củng cố, dặn dò (5') - GV nhận xét học Học vần ôn - ơn . Giáo án Tiếng việt 1 BÀI 46 Học vần: ôn - ơn A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết được : ôn - ơn; con chồn – sơn ca. - Đọc được câu ứng dụng - Phát. con Giáo án Tiếng việt 1 ôn - ơn; con chồn – sơn ca - Cho học sinh viết bảng con. - GV nhận xét. 5-Củng cố: ? Học mấy vần, là vần gì, đọc lại bài học ? Tìm vần mới học - GV nhận xét tuyên dương. Tiết. bài: Bài hôm nay cô giới thiệu với cả lớp bài học vần ôn - ơn 2- Dạy vần &apos ;ôn& apos; - GV giới thiệu vần, ghi bảng ôn ? Nêu cấu tạo vần mới. - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) * Giới thiệu tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 46 vần ôn ơn , Giáo án tiếng việt 1 bài 46 vần ôn ơn , Giáo án tiếng việt 1 bài 46 vần ôn ơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn