BẢY CÔNG CU KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG̣.doc

14 130 4 Gửi tin nhắn cho luanvan02
luanvan02

luanvan02

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 16:29

BẢY CÔNG CU KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG̣ BẢY CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG7 công cụ cơ bản1. Phiếu kiểm tra (checksheet)2. Lưu đồ (Flowchart)3. Biểu đồ tần suất (Histogram chart)4. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)5. Biểu đồ phân tích nhân quả (Cause and Effect diagram –Ishikawa diagram)6. Biểu đồ phân tán (Scatter diagram)7. Biểu đồ kiểm soát (Control chart)• Chỉ cần 3 công cụ, 80% vấn đề có thể được giải quyết.• Với 7 công cụ, 95% vấn đề có thể được giải quyết.52MỘT SỐ KỸ THUẬTKIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ(Statistical Quality Control - SQC)53CÁC SAI SÓT, KHIẾM KHUYẾTBiểu đồ kiểm soát (Control chart)Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect)PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂNTHU THẬP SỐ LIỆU-X/Đ TỶ LỆ CHO CÁC N/NLỰA CHỌN VẤN ĐỀ ƯU TIÊN ĐỂ GIẢI QUYẾTĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP SỬA CHỮAKIỂM TRA KẾT QUẢ SỬA CHỮABiểu đồ tần suất (Histogram chart)Biểu đồ Pareto (Pareto chart)Lưu đồ (Flowchart)Biểu đồ kiểm soát (Control chart)LƯU ĐỒFLOWCHARTLƯU ĐỒ LÀ GÌ?• Lưu đồ nhằm chia nhỏ tiến trình công việc để mọi người có thể thấy tiến hành công việc ra sao và ai (bộ phận nào) làm.• Lưu đồ tiến trình, được trình bày theo dạng hàng và cột , cho biết phải làm cái gì trong công việc và ai chịu trách nhiệm công việc đó.LỢI ÍCH• Tài liệu hóa một cách rõ ràng các hành động cần tiến hành;• Giúp xác định các điểm thu thập các số liệu quan trọng;• Giúp xác định các điểm yếu;• Giúp thông đạt dễ dàng.54XÂY DỰNG LƯU ĐỒ• Xác định các hành động bắt đầu và các hành động kết thúc;• Xác định các nhân vật chính tham gia;• Thống nhất về mức độ chi tiết;• Chỉ liên quan đến các hành động phải thực hiện.Lưu đồ chỉ ra cái chúng ta ĐANG LÀMchứ không phải cái NGHĨ RẰNG NÊN LÀMSỬ DỤNG• Dễ kiểm soát các tiến trình, nhất là trong trường hợp thay đổi hoặc cải tiến tiến trình;• Giúp bạn dễ dàng nói về công việc của mình với những người khác.55CÁC KÝ HIỆU ĐỂ VẼ LƯU ĐỒĐiểm bắt đầu, điểm kết thúc của tiến trìnhMột bước (công việc), thường chỉ có một mũi tên đi raKiểm tra-ra QĐ; thường có 2 mũi tên chỉ hướng đi của tiến trìnhHướng đi, dòng công việcTạm ngưng, lưu kho tạm thời56LIỆT KÊ THỨ TỰ CÁC CÔNG VIỆCBước Việc gì? Ai làm? Hồ sơ123456789 .57Nhận Y/C mua hàng58Lấy trứngNấu nướcNước sôi?Đúng 3’Dọn trứngLƯU ĐỒ LUỘC TRỨNGBỏ trứng vào nước sôiCanh 3’Vớt trứngBóc vỏ trứng Đặt vào dĩaYNYNNhận Y/C mua hàngLƯU ĐỒ MA TRẬN CỦA QUY TRÌNH MUA HÀNGBộ phận mua hàng Bộ phận kế toán Thủ kho59Tìm nhà cung cấp đặt hàngNhận hàngThanh toánNhận Y/C mua hàngThủ tục nhập khoPHIẾU KIỂM TRAChecksheetPhiếu Kiểm Tra Là Gì?Là một biểu mẫu để thu thập số liệu một cách có hệ thống có các cách ghi hoặc các ký hiệu kiểm tra đơn giản.Lợi ÍchThu thập số liệu để dễ dàng phân tích, sử dụng về sau. Xây Dựng Phiếu Kiểm TraBiểu mẫu được trình bày theo loại thông tin muốn thu thập. Lưu ý các vấn đề sau:• Có vấn đề gì xảy ra? (WHAT happens?) Ai làm và ai nhận số liệu? (WHO?)• Xảy ra nơi nào? (WHERE) lúc nào? (WHEN)• Xảy ra như thế nào? (HOW)Sử DụngLúc nào cần thu thập số liệu.60PHIẾU KIỂM TRAGiai đoạn kiểm tra: thành phẩmLô sản phẩm: 01Số lượng sản phẩm kiểm tra: 100Người kiểm tra:Ngày kiểm tra:Stt Loại khiếm khuyết Kết quả KT Cộng1 Vào cổ ///// ///// //// 142 Vào vai ///// 53 Lên lai /// 34 Làm khuy // 25 Làm túi / 16 Cắt /// 3Cộng 2861[...]... một ở đầu và một ở cu i trục hoành.2/ Trục bên trái được định cỡ theo đơn vị đo, trục bên phải tính tỷ lệ từ 0 đến 100%.3/ Vẽ các cột chiều cao.4/ Lập đường tần số tích lũy.Sử dụngXác định các vấn đề quan trọng nhất để cải tiến63 MỘT SỐ KỸ THUẬTKIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ(Statistical Quality Control - SQC)53CÁC SAI SÓT, KHIẾM KHUYẾTBiểu đồ kiểm soát (Control chart)Biểu...PHIẾU KIỂM TRAGiai đoạn kiểm tra: thành phẩmLô sản phẩm: 01Số lượng sản phẩm kiểm tra: 100Người kiểm tra:Ngày kiểm tra:Stt Loại khiếm khuyết Kết quả KT Cộng1 Vào cổ ///// ///// //// 142 Vào vai ///// 53 Lên lai /// 34 Làm khuy // 25... 100Tổng cộng 250 10065 LU ễFLOWCHARTLU ễ LA GI?ã Lu ụ nhm chia nho tiến trình công việc để mọi người có thể thấy tiến hành công việc ra sao và ai (bộ phận nao) lam.ã Lu ụ tiờn trinh, c trinh bay theo dạng hàng và cột , cho biết phải làm cái gì trong công việc và ai chịu trách nhiệm công viờc o.LI ICHã Tai liờu hoa mụt cach ro rang cac hanh ụng cõn tiờn hanh;ã... NHÂNTHU THẬP SỐ LIỆU-X/Đ TỶ LỆ CHO CÁC N/NLỰA CHỌN VẤN ĐỀ ƯU TIÊN ĐỂ GIẢI QUYẾTĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP SỬA CHỮAKIỂM TRA KẾT QUẢ SỬA CHỮABiểu đồ tần suất (Histogram chart)Biểu đồ Pareto (Pareto chart)Lưu đồ (Flowchart)Biểu đồ kiểm soát (Control chart) PHIẾU KIỂM TRA NGUYÊN NHÂN BƯU KIỆN BỊ TRẢ LẠI XẾP THEO THỨ TỰKý hiệu Sai hỏng ở bộ phận Số lầnTần . BẢY CÔNG CU KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG7 công cu cơ bản1. Phiếu kiểm tra (checksheet)2. Lưu đồ (Flowchart)3.. (Scatter diagram)7. Biểu đồ kiểm soát (Control chart)• Chỉ cần 3 công cu , 80% vấn đề có thể được giải quyết.• Với 7 công cu , 95% vấn đề có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢY CÔNG CU KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG̣.doc, BẢY CÔNG CU KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG̣.doc, BẢY CÔNG CU KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG̣.doc

Bình luận về tài liệu ba-y-cong-cu-kie-m-soa-t-cha-t-luo-ng-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP