BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ

1 1,799 8
nguyễn thị kim chung

nguyễn thị kim chung Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,440 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2012, 17:59

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ- Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số giữa . và ngày ,Bên được uỷ nhiệm thu tổng hợp báo cáo cơ quan thuế………………về tình hình sử dụng biên lai thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:Loại biên lai thuế đã nhận Số seri (từ số . đến số)Số seri đã sử dụngSố seri chưa sử dụngBiên lai thu thuế SD ĐNN:- Quyển số 1- Quyển số 2- .Biên lai thu thuế nhà, đất:- Quyển số 1- Quyển số 2- .Biên lai thu thuế GTGT & thuế TNDN- Quyển số 1- Quyển số 2- …Biên lai thu thuế tài nguyên- Quyển số 1- Quyển số .- …Biên lai thu thuế môn bài- Quyển số .thông báo để cơ quan thuế được biết./.Nơi nhận:- Cơ quan thuế .;- Lưu bên được UNT.BÊN ĐƯỢC UNT hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN ĐƯỢC UNTKý tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)Mẫu số: 04/UNTH(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) . nhiệm thu tổng hợp báo cáo cơ quan thuế ……………về tình hình sử dụng biên lai thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:Loại biên lai thuế đã nhận Số seri. sử dụngSố seri chưa sử dụngBiên lai thu thuế SD ĐNN:- Quyển số 1- Quyển số 2- .. .Biên lai thu thuế nhà, đất:- Quyển số 1- Quyển số 2- .. .Biên lai thu thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ, BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ, BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ

Bình luận về tài liệu bao-cao-tinh-hinh-su-dung-bien-lai-thue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP