Bài giảng điện tử mầm non lớp Chồi đề tài Khám phá khoa học: Nghề làm vườn

19 794 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2015, 16:33

LĨNH VỰC: KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐỀ TÀI: LÀM QUEN VỚI NGHỀ TRỒNG HOA Muôn hoa khoe sắc thắm Tham quan những vườn hoa đẹp Hoạt động 1: Hoa hướng dương Hoa hồng Hoa cúc Hoa phong lan Hoa tuy lip Hoạt động 2: Tỡm hiểu cụng việc của nghề trồng hoa Gồm 4 bước: B1: Làm đất B2: Gieo hạt B3: Chăm súc B4: Thu hoạch Làm đất Gieo hạt [...]...Tưới nước Thu hoạch hoa Hoạt động 3: Tim hiểu về đồ dùng dụng cụ làm vườn CáI cuốc CáI xẻng Roa tưới nước Cái kỡm tỉa cành Hoạt động 4: Trò chơi Trò chơi 1: Xep đúng thứ tự các bước trồng hoa Trò chơi 2: Tim và gắn đúng đồ dùng dụng cụ của nghe trồng hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử mầm non lớp Chồi đề tài Khám phá khoa học: Nghề làm vườn, Bài giảng điện tử mầm non lớp Chồi đề tài Khám phá khoa học: Nghề làm vườn, Bài giảng điện tử mầm non lớp Chồi đề tài Khám phá khoa học: Nghề làm vườn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn