GIÁO án bàn TAY nặn bột môn KHOA học lớp 4 cả năm

118 7,284 44
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2015, 17:04

GIÁO ÁN BÀN TAY NẶN BỘT MÔN KHOA HỌC LỚP 4 CẢ NĂM BÀI 1: Ba thể của nước 1.NỘI DUNG BÀI HỌC Các thể của nước (rắn, lỏng , khí), tính chất của nước khi tồn tại ở 3 thể khác nhau và sự chuyển thể của nước. 2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Kiến thức: HS hiểu được các thể của nước trong tự nhiên, tính chất của nước khi tồn tại ở 3 thể đó và hiểu được sự chuyển thể của nước. - Kĩ năng: Nêu được các thể của nước trong tự nhiên, nêu được sự chuyển thể của nước và tính chất của nước ở các thể khác nhau. 3. PHƯƠNG ÁN TÌM TÒI Phương pháp thí nghiệm. 4. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Đá lạnh, muối hột, nước lọc, nước sôi, ống nghiệm, ca nhựa, đĩa nhựa nhỏ nhiệt kế. 5 TIẾN TRÌNH ĐỀ XUẤT Hoạt động dạy Hoạt động học I. Kiểm tra bài cũ: H: Nước có những tính chất gì? - Nhận xét, cho điểm học sinh. II. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ở tiết học trước các em đã biết được các tính chất của nước, vậy nước tồn tại ở những dạng nào, ở mỗi dạng có những tính chất gì? Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. a- Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề. H: Theo em, trong tự nhiên nước tồn tại ở những dạng nào? H: Em hãy nêu một số ví dụ về dạng lỏng? H: Em hãy nêu một số ví dụ về dạng khói? H: Em hãy nêu một số ví dụ về dạng đông cục? - 2 học sinh trả lời. - Lớp nhận xét. - Lắng nghe. - HS nêu: dạng lỏng, khói, đông cục - Nước mưa, nước giếng, - Nước bay hơi. - Nước đá. H: Em biết gì về sự tồn tại của nước ở các thể mà em vừa nêu? b) Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS. - Yêu cầu HS ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở Ghi chép KH về sự tồn tại của nước ở các thể vừa nêu sau đó thảo luận nhóm thống nhất ý kiến để trìh bày vào bảng nhóm. c) Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi - Các nhóm dán bảng phụ. - GV giúp HS tập hợp và giúp HS nhận ra sự giống nhau và khác nhau giữa các nhóm. - Yêu cầu HS đề xuất các câu hỏi: - GV tổng hợp câu hỏi của các nhóm và treo bảng phụ: + Khi nào thì nước ở thể lỏng chuyển thành thể rắn và ngược lại? Khi nào nước ở thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại? Nước ở 3 thể có những tính chất gì giống và khác nhau? H: Để trả lời các câu hỏi trên chúng ta nên sử dụng phương pháp nào? d) Thực hiện phương án tìm tòi - Yêu cầu HS viết dự đoán vào vở trước khi làm nghiên cứu. - Lắng nghe. - HS ghi vào vở và thảo luận nhóm. + Nước tồn tại ở dạng đông cục rất cứng và lạnh. + Nước có thể chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng và ngược lại. ; có thể chuyện từ dạng lỏng thành dạng hơi. + Nước ở dạng lỏng và rắn thường trong suốt, không màu, không mùi, không vị. + Ở cả 3 dạng thì tính chất của nước giống nhau. - Các nhóm dán bảng phụ và trìh bày ý kiến của nhóm mình. - HS nêu. + Khi nào nước có dạng khói? Vì sao nước đông thành cục? Nước có tồn tại ở dạng bong bóng không? Vì sao khi nước lạnh lại bốc hơi? Tại sao nước khi sôi lại bốc khói? Vì sao nước lại có hình dạng khác nhau? Vì sao nước đá khi gặp nóng thì tan chảy? - 1 HS đọc lại. - Làm thí nghiệm. H: Để trả lời câu hỏi: Khi nào thì nước ở thể rắn chuyển thành thể lỏng? Ta sử dụng thí nghiệm nào? H: Ngược lại chuyển từ thể rắn thành thể lỏng? H: Để trả lời câu hỏi: Khi nào thì nước ở thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại? Ta sử dụng thí nghiệm nào? Chú ý HS: Trong qua trình làm các thí nghiệm, lưu ý đến tính chất của các dạng. Sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ của nước. e) Kết luận kiến thức -Yêu cầu các nhóm dán bảng phụ và trình bày kết quả. - Hướng dẫn HS so sánh lại với các ý kiến trước khi chưa làm thí nghiệm. H: Nêu một ví dụ khác chứng tỏ sự chuyển thể của nước? H: Dựa vào sự chuyển thể của nước, em nào có thể nêu một số ứng dụng trong dụng trong cuộc sống hàng ngày? III. Củng cố- dăn dò: - Nhận xét tiết học. - Gọi HS đọc lại nội dung bạn cần biết - Bài sau: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ - HS ghi chép. HS: Ta bỏ một cục đá ra ngoài không khí một lúc. HS: Tạo ra hỗn hợp: 1/3 muối + 2/3 đá đạp nhỏ. Đổ 20ml nước vào ống nghiệm, rồi cho ống nghiệm ấy vào hỗn hợp đã tạo. HS: Thí nghiệm hình 3 trang 44. - HS làm thí nghiệm rồi điền kết quả vào bảng nhóm. - Các nhóm dán và trình bày. + Khi nước ở 0 độ hoặc bé hơn sẽ có nước ở thể rắn. Nước đá sẽ thành thể lỏng khi nhiệt độ lớn hơn 0 độ trong một thời gian. Khi nhiệt độ lên cao, nước bay hơi sẽ tạo thành thể khí. Khi hơi nước gặp không khí lạnh sẽ ngưng tụ lại tạo thành nước. Nước ở thể lỏng và rắn đều không có hình dạng nhất định. Nước thể rắn có hình dạng nhất định. - HS so sánh. HS: Khi đun sôi nước, ta thấy nước bay hơi lên gặp vung và đọng lại ở vung. - HS nêu. - HS trả lời. đâu ra? - Lắng nghe. KHOA HỌC BÀI 2: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? I.MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS biết được mây hình thành như thế nào? Nước mưa có từ đâu ra? - Kĩ năng: Nêu được quá trình hình thành mây và mưa. II. PHƯƠNG ÁN TÌM TÒI Phương pháp quan sát tranh ảnh, quan sát thực tế, nghiên cứu tài liệu. IIII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh SGK phóng to, tranh bầu trời có mây và mưa do GV sưu tầm. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học I. Kiểm tra bài cũ: H: Em hãy cho biết nước tồn tại ở những thể nào? Ở mỗi dạng tồn tại nó có tính chất gì? - Hãy vẽ lại sơ đồ sự chuyển thể của nước? - Nhận xét, ghi điểm. II. Dạy bài mới: 1.Giới thiệu bài: 2.Hướng dẫn bài mới: a- Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề H: Hôm nay thời tiết như thế nào? H: Theo các em, mây được hình thành ntn, mưa từ đâu ra? b- Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS - GV yêu cầu HS ghi lại những suy nghĩ của mình: mây được hình thành ntn? Mưa từ đâu ra? Vào vở ghi chép của HS, sau đó thảo luận nhóm và ghi vào bảng nhóm. c) Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi - Yêu cầu các nhóm dán bảng phụ và trình bày. H: Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa - 2 học sinh trả lời. - Lớp nhận xét. - Trời mưa. - HS ghi lại và thảo luận nhóm. - Các nhóm trình bày. - HS nêu.+ Mây có phải bài thảo luận của các nhóm? - Gọi HS nêu các câu hỏi để tìm hiểu, GV chú ý để viết những câu hỏi sát với nội dung bài học lên bảng. + Mây được hình thành ntn? + Mưa do đâu mà có? H: Để trả lời 2 câu hỏi trên chúng ta sẽ sử dụng phương pháp gì để tìm hiểu? d- Thực hiện phương án tìm tòi, kết luận kiến thức. * Mây hình thành ntn? - HS quan sát tranh ảnh, vẽ lại sơ đồ hình thành mây vào vở, sau đó thống nhất ghi vào phiếu nhóm. - Các nhóm dán tranh sau đó trình bày. - GV rút ra kết luận: Nước ở ao hồ bay hơi lên cao, gặp không khí lạnh, ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ, nhiều hạt nước nhỏ đó tạo nên những đám mây. Sơ đồ: Nước à Hơi nước à hạt nước nhỏ li ti à mây * Mưa từ đâu ra? - HS quan sát tranh bầu trời có mây đen và mưa thảo luận và đưa ra kết luận. - GV rút ra kết luận và yêu cầu HS vẽ sơ đồ hình thành mây và mưa vào vở. - Yêu cầu HS đối chiếu với kiến thức ở SGK để khắc sâu kiến thức. **GDMT: Tại sao chúng ta phải giữ gìn môi trường nước tự nhiên xung quanh mình? III. Củng cố- dặn dò: - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh. - Bài sau: Sơ đồ tuần hoàn của nước trong tự nhiên do khói tạo thành không? Mây có phải do hơi nước tạo thành không? Vì sao lại có mây đen, mây trắng? Mưa do đâu mà có, khi nào thì có mưa? HS: Quan sát tranh ảnh. - HS quan sát và thảo luận. - Khi hạt nước trĩu nặng xuống gặp nhiệt độ thấp dưới 0 0 C hạt nước sẽ là tuyết - HS đọc. - HS thảo luận nhóm. - HS thực hiện. Hoạt động dạy Hoạt động học I. Kiểm tra bài cũ: H: Mây được hình thành như thế nào? + Mưa từ đâu ra? - Nhận xét, ghi điểm. - HS trả lời. II. Dạy bài mới: HĐ 1: Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề GV: Qúa trình nước bốc hơi lên, gặp không khí lạnh ngưng tụ lại thành các giọt nước nhỏ li ti, rồi các hạt nước tạo thành mây sau đó tạo thành mưa rơi xuống. Qúa trình đó lặp đi lặp lại tạo thành vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Vậy sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên được vẽ ntn? HĐ 2: Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS. - GV yêu cầu HS vẽ vào vở những biểu tượng ban đầu về sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên sau đó thảo luận nhóm để thống nhất ý kiến viết vào bảng nhóm. HĐ 3: Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi - Yêu cầu đại diện các nhóm dán bảng phụ và trình bày kết quả. H: Bài làm của các nhóm có gì giống nhau? Có gì khác nhau? - Yêu cầu HS đề xuất các câu hỏi liên quan đến vẽ sơ đồ sau đó GV tập hợp câu hỏi, chỉnh sửa để phù hợp với nội dung kiến thức. + Em hãy vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? H: Để trả lời các câu hỏi của các bạn theo các em chúng ta dùng phương pháp nào? HĐ 4: Thực hiện phương án tìm tòi và kết luận kiến thức - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ dự đoán vào vở trước khi quan sát tranh ảnh, sau đó quan sát tranh và vẽ sơ đồ đầy đủ. - Gọi các nhóm dán bảng phụ. - GV giúp đỡ HS kết luận sơ đồ: Nước bay hơià ngưng tụ thành hạt nước nhỏ à mây à mưa - Yêu cầu HS tự so sánh với sơ đồ trước để khắc sâu kiến thức. - Lắng nghe. - HS làm việc cá nhân sau đó thảo luận. - HS trình bày. - HS so sánh và đưa ra kết luận. - HS nêu các câu hỏi: + Nước bốc hơi trong không khí, khi gặp không khí lạnh sẽ tạo thành gì? + Có phải mưa từ những đám mây đen rơi xuống k? HS: Phương pháp quan sát tranh ảnh. - HS thực hiện. - Các nhóm dán bảng phụ và đại diện nhóm trình bày. - HS tự làm. III. Củng cố- dăn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà làm bài tập ở VBT và đọc lại nội dung bạn cần biết và sưu tầm các tranh ảnh về nước để chuẩn bị bài mới: Nước cần cho sự sống KHOA HỌC Một số cách làm sạch nước 1. NỘI DUNG ÁP DỤNG - Một số cách làm sạch nước. 2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Kiến thức: HS biết được một số cách có thể làm sạch nước. - Kĩ năng: Thực hành một số cách làm sạch nước tại lớp. 3. PHƯƠNG ÁN TÌM TÒI - Thí nghiệm, quan sát tranh ảnh. 4.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh, nước đục, chai nhựa trong, giấy lọc, cát, than bột, bông, phễu. Hoạt động dạy Hoạt động học I. Kiểm tra bài cũ: H: Hãy nêu một số nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm? - Nhận xét, ghi điểm. II. Dạy bài mới: HĐ 1: Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề GV: Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu một số nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm. Vậy muốn làm sạch nước chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. H: Theo em, muốn làm sạch nước chúng ta có những cách nào? Quy trình sản xuất nước sạch ở các nhà máy như thế nào? HĐ 2: Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS. - GV yêu cầu HS ghi vào vở những cách lọc nước và nêu quy trình sản xuất nước sạch ở các nhà máy sau đó thảo luận nhóm để thống nhất ý kiến viết vào bảng nhóm. HĐ 3: Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi - HS trả lời. - Lắng nghe. - HS nêu. - HS làm việc cá nhân sau đó thảo luận. - HS trình bày. - Yêu cầu đại diện các nhóm dán bảng phụ và trình bày kết quả. H: Bài làm của các nhóm có gì giống nhau? Có gì khác nhau? - Yêu cầu HS đề xuất các câu hỏi liên quan đến vẽ sơ đồ sau đó GV tập hợp câu hỏi, chỉnh sửa để phù hợp với nội dung kiến thức. + Có những cách nào làm sạch nước? + Quy trình sản xuất nước sạch của nhà máy như thế nào? H: Để trả lời các câu hỏi của các bạn theo các em chúng ta dùng phương pháp nào? HĐ 4: Thực hiện phương án tìm tòi và kết luận kiến thức - Yêu cầu HS viết dự đoán vào vở trước khi làm thí nghiệm và quan sát tranh. - GV để các nhóm tiến hành làm thí nghiệm và quan sát tranh. - Gọi các nhóm dán bảng phụ. - GV giúp đỡ HS kết luận: + Một số cách làm sạch nước là: lọc nước, đun sôi khử trùng. Nhưng nước sau khi lọc chưa thể uống được vì chưa được khử trùng - Yêu cầu HS tự so sánh với sơ đồ trước để khắc sâu kiến thức. III. Củng cố- dăn dò: - Nhận xét tiết học. - HS so sánh và đưa ra kết luận. - HS nêu các câu hỏi: + Cát và bông có thể làm sạch nước được không? + Nước sau khi lọc đã uống được hay chưa? + Các nhà máy có khử trùng nước không? HS: Phương pháp thí nghiệm, quan sát tranh ảnh. - HS thực hiện. - Các nhóm dán bảng phụ và đại diện nhóm trình bày. - HS tự làm. Sơ đồ tuần hoàn của nước trong tự nhiên 1. NỘI DUNG ÁP DỤNG - Sơ đồ tuần hoàn của nước trong tự nhiên. 2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Kiến thức: HS biết và hiểu được vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. - Kĩ năng: Vẽ được sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. 3. PHƯƠNG ÁN TÌM TÒI - Quan sát tranh ảnh 4.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh phóng to ở SGK. 5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học I. Kiểm tra bài cũ: H: Hãy nêu một số nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm? - Nhận xét, ghi điểm. II. Dạy bài mới: HĐ 1: Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề GV: Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu một số nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm. Vậy muốn làm sạch nước chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. H: Theo em, muốn làm sạch nước chúng ta có những cách nào? Quy trình sản xuất nước sạch ở các nhà máy như thế nào? HĐ 2: Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS. - GV yêu cầu HS ghi vào vở những cách lọc nước và nêu quy trình sản xuất nước sạch ở các nhà máy sau đó thảo luận nhóm để thống nhất ý kiến viết vào bảng nhóm. HĐ 3: Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi - Yêu cầu đại diện các nhóm dán bảng phụ và trình bày kết quả. H: Bài làm của các nhóm có gì giống nhau? Có gì khác nhau? - Yêu cầu HS đề xuất các câu hỏi liên quan đến vẽ sơ đồ sau đó GV tập hợp câu hỏi, chỉnh sửa để phù hợp với nội dung kiến thức. + Có những cách nào làm sạch nước? + Quy trình sản xuất nước sạch của nhà máy như thế nào? H: Để trả lời các câu hỏi của các bạn theo các em chúng ta dùng phương pháp nào? HĐ 4: Thực hiện phương án tìm tòi và kết luận kiến thức - Yêu cầu HS viết dự đoán vào vở trước khi làm thí - HS trả lời. - Lắng nghe. - HS nêu. - HS làm việc cá nhân sau đó thảo luận. - HS trình bày. - HS so sánh và đưa ra kết luận. - HS nêu các câu hỏi: + Cát và bông có thể làm sạch nước được không? + Nước sau khi lọc đã uống được hay chưa? + Các nhà máy có khử trùng nước không? HS: Phương pháp thí nghiệm, quan sát tranh ảnh. - HS thực hiện. nghiệm và quan sát tranh. - GV để các nhóm tiến hành làm thí nghiệm và quan sát tranh. - Gọi các nhóm dán bảng phụ. - GV giúp đỡ HS kết luận: + Một số cách làm sạch nước là: lọc nước, đun sôi khử trùng. Nhưng nước sau khi lọc chưa thể uống được vì chưa được khử trùng - Yêu cầu HS tự so sánh với sơ đồ trước để khắc sâu kiến thức. III. Củng cố- dăn dò: - Nhận xét tiết học. - Các nhóm dán bảng phụ và đại diện nhóm trình bày. - HS tự làm. KHOA HỌC Một số cách làm sạch nước 1. NỘI DUNG ÁP DỤNG - Một số cách làm sạch nước. 2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Kiến thức: HS biết được một số cách có thể làm sạch nước. - Kĩ năng: Thực hành một số cách làm sạch nước tại lớp. 3. PHƯƠNG ÁN TÌM TÒI - Thí nghiệm, quan sát tranh ảnh. 4.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh, nước đục, chai nhựa trong, giấy lọc, cát, than bột, bông, phễu. 5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC KHOA HỌC Không khí có những tính chất gì? I.Mục tiêu: - Kiến thức: HS hiểu được các tính chất của không khí: trong suốt, không có màu, không có mùi, không có vị, không có hình dạng nhất định, không khí có thể bị nén lại hoạc giãn ra. - Kĩ năng : nêu được các tính chất của không khí và các ứng dụng tính chất của không khí vào đời sống. II.Phương án tìm tòi: Phương pháp thí nghiệm. III. Đồ dùng: Mỗi tổ2 cốc thủy tinh rỗng, 2 cái thìa, bong bóng với nhiều hình [...]... về ánh sáng? Bước 2:Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS: GV yêu cầu HS ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở ghi chép khoa học HS theo dõi - Các nhóm thực hiện HS ghi chép hiểu biết ban đầu của mình vào vở ghi chép : Chẳng hạn:- Có ánh sáng ta sẽ nhìn thấy mọi vật - Ánh sáng có thể xuyên qua một số vật - Ánh sáng giúp cây cối phát triển - Không có ánh sáng, ta không nhìn thấy mọi vật - Ánh... xung quanh? C Tổng kết : GV nhận xét tiết học H:Âm thanh truyền được qua những môi trường nào? Ánh sáng I.MỤC TIÊU: + HS phân biệt được các vật tự phát ra sáng và các vật được chiếu sáng + Làm thí nghiệm để xác định được các vật cho ánh sáng truyền qua và các vật không làm cho ánh sáng truyền qua + Làm thí nghiệm để chứng tỏ mắt chỉ nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó đi tới mắt II CHUẨN BỊ: +... phương án và chốt các câu hỏi chính: + Làm thí nghiệm ; Quan - Ánh sáng được truyền đi ntn? sát thực tế - Ánh sáng có thể truyền được qua + Hỏi người lớn; Tra cứu những vật nào và không truyền được trên mạng v.v qua những vật nào? - Mắt có thể nhìn thấy vật khi không có ánh sáng hay không? GV cho HS thảo luận đề xuất -Một số HS nêu cách thí phương án tìm tòi nghiệm, nếu chưa khoa học GV chốt phương án. .. nghiệm để thấy bóng tối xuất hiện ở phía sau vật cản sáng khi được chiếu sáng + Đoán đúng vị trí, hình dạng bóng tối trong một số trường hợp đơn giản + Hiểu được bóng tối của vật thay đổi về hình dạng , kích thước khi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó thay đổi + GD HS ngồi học đảm bảo mật độ ánh sáng cho mắt II ĐỒ DÙNG:+ Chuẩn bị chung : đèn bàn + Chuẩn bị theo nhóm: đèn pin ; tờ giấy to hoặc... phương qua được các vật nào? án tìm tòi: - Ánh sáng mạnh có gây hại Gv: Như vậy, qua kết quả này, nhóm cho mắt không? nào có thắc mắc gì không? Nếu có - Vì sao khi có ánh sáng, ta thắc mắc thì chúng ta cùng nêu câu có thể hỏi nào nhìn thấy mọi vật? GV giúp các em đề xuất câu hỏi liên - Ánh sáng có giúp cây cối quan đến nội dung kiến thức tìm phát triển không? hiểu bài học -Chẳng hạn: HS đề xuất các... khí hậu như khí hậu nóng lên, thiên tai ngày một lớn… Để chung tay chống biến đổi khí hậu, ngay từ bây giờ bằng các việc làm cụ thể của mình các em HS nêu lại bài học hãy góp sức,chung tay để bảo vệ bầu không khí của trái đất C Tổng kết : GV nhận xét tiết học H:Không khí có những T/C gì? KHOA HỌC Tại sao có gió I MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh biết: - Làm thí nghiệm chứng minh không khí chuyển động... kiến thức tìm hiểu bài học GV tổng hợp câu hỏi của các nhóm và chốt các câu hỏi chính: - Chẳng hạn: HS đề xuất các - Tại sao có gió? phương án GV cho HS thảo luận đề xuất + Làm thí nghiệm ; Quan sát phương án tìm tòi thực tế GV chốt phương án : Làm thí + Hỏi người lớn; Tra cứu trên nghiệm mạng v.v Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi: -Một số HS nêu cách thí nghiệm, nếu chưa khoa học Để trả lời câu hỏi:... luận đề xuất phương án tìm tòi GV chốt phương án : Làm thí nghiệm -Chẳng hạn: HS đề xuất các phương án + Làm thí nghiệm ; Quan sát Bước 4: Thực hiện phương án thực tế tìm tòi: + Hỏi người lớn; Tra cứu trên Để trả lời câu hỏi: * Không khí mạng v.v có màu, có mùi, có vị không,theo các em chúng ta nên tiến hành làm thí nghiệm như thế nào? -Một số HS nêu cách thí nghiệm, nếu chưa khoa học hay không thực... thực hiện lại thí GV tiểu kết: nghiệm- Cả lớp quan sát H: Hãy giải thích tại sao ban *HS trả lời ngày gió từ biển thổi vào đất liền - Các nhóm trả lời và ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển? H: Em hãy nêu những ứng dụng - Cối xay gió, chong chóng của gió trong đời sống? quay tiết học H:Tại sao có gió? HS nêu lại bài học KHOA HỌC Âm thanh I MỤC TIÊU: Sau bài học HS biết: - Nhận biết được những âm... hỏi của các nhóm các phương án và chốt các câu hỏi chính: + Làm thí nghiệm ; Quan - Âm thanh được tạo thành như thế sát thực tế nào? + Hỏi người lớn; Tra cứu GV cho HS thảo luận đề xuất phương trên mạng v.v án tìm tòi -Một số HS nêu cách thí GV chốt phương án : Làm thí nghiệm nghiệm, nếu chưa khoa học hay không thực hiện được GV có thể điều chỉnh: Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi:- HS tiến hành làm . GIÁO ÁN BÀN TAY NẶN BỘT MÔN KHOA HỌC LỚP 4 CẢ NĂM BÀI 1: Ba thể của nước 1.NỘI DUNG BÀI HỌC Các thể của nước (rắn, lỏng , khí), tính chất. tại lớp. 3. PHƯƠNG ÁN TÌM TÒI - Thí nghiệm, quan sát tranh ảnh. 4. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh, nước đục, chai nhựa trong, giấy lọc, cát, than bột, bông, phễu. 5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC KHOA HỌC Không. nước tại lớp. 3. PHƯƠNG ÁN TÌM TÒI - Thí nghiệm, quan sát tranh ảnh. 4. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh, nước đục, chai nhựa trong, giấy lọc, cát, than bột, bông, phễu. Hoạt động dạy Hoạt động học I.
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án bàn TAY nặn bột môn KHOA học lớp 4 cả năm, GIÁO án bàn TAY nặn bột môn KHOA học lớp 4 cả năm, GIÁO án bàn TAY nặn bột môn KHOA học lớp 4 cả năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn