Giáo án ngữ văn 6 bài 34 tổng kết phần tiếng việt

5 2,283 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 08:23

. tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuần 34 Tiết 135 Tổng kết phần Tiếng Việt A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: Củng cố và hệ thống hoá kiến thức Tiếng Việt học ở lớp 6. Vận dụng. bản. + Phần Tiếng Việt. + Phần tập làm văn. - Luyện kĩ năng khái quát hoá, hệ thống hoá, ghi nhớ. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Soạn bài + Đọc sách giáo viên và sách bài soạn. - Học sinh: + Soạn bài C tập tổng hợp’ Tuần 34 Tiết 1 36 Ôn tập tổng hợp A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: - Củng cố lại toàn bộ kiến thøuc ngữ văn đã học. - Nắm vững các yêu cầu cần đạt của ba phần: + Đọc - hiểu văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 34 tổng kết phần tiếng việt, Giáo án ngữ văn 6 bài 34 tổng kết phần tiếng việt, Giáo án ngữ văn 6 bài 34 tổng kết phần tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn