Phương pháp đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

6 5,594 91
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:33

Với một người làm công tác nhân sự hay bạn đang đứng đầu một đội, một phòng ban trong tổ chức, việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên là một nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên có không ít nh 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, Phương pháp đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn