Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton

112 252 1
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2015, 08:24

Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MẠNH CƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SƠN JOTON LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MẠNH CƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SƠN JOTON Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ PHI NGA Hà Nội – 2015 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG i DANH MỤC HÌNH VẼ ii PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 7 1.1. Tổng quan về thương hiệu 7 1.1.1. Khái niệm thương hiệu 7 1.1.2. Các loại thương hiệu 10 1.1.3. Vai trò của thương hiệu 14 1.2. Nội dung xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp 21 1.2.1. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm 21 1.2.2. Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp 26 1.2.3. Nguyên tắc xây dựng thương hiệu 34 1.3. Nội dung phát triển thương hiệu 36 1.3.1. Thiết kế thương hiệu. 36 1.3.2. Truyền thông thương hiệu 42 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LQ JOTON. 49 2.1. Khái quát về công ty cổ phần LQ Joton. 49 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần LQ Joton 49 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi kinh doanh của công ty LQ Joton. 49 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình hoạt động sản xuất của công ty 50 Hệ thống điều hành 50 Hoạt động thương mại 52 Hệ thống phân phối 53 Nguồn nhân lực 53 Năng lực sản xuất. 54 2.2. Thực trạng xây dựng thương hiệu tại công ty cổ phần LQ Joton 56 2.2.1. Phân tích thực trạng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. 56 2.2.2. Phân tích thực trạng xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp 60 2.3. Thực trạng phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần LQ Joton 68 2.3.1. Thiết kế thương hiệu 68 2.3.2. Truyền thông thương hiệu 71 2.4. Đánh giá tình hình xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần LQ Joton 79 2.4.1. Những kết quả đạt được 79 2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 80 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN LQ JOTON 84 3.1. Định hướng phát triển thương hiệu của LQ Joton 84 3.2. Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho công ty LQ Joton 86 3.2.1. Tăng cường truyền thông nội bộ, nâng cao nhận thức của công ty về thương hiệu và phát triển thương hiệu 86 3.2.2. Đổi mới công tác hoạch định chiến lược thương hiệu để quản lý thương hiệu đạt hiệu quả cao hơn. 88 3.2.3. Nâng cao chất lượng nhân sự làm công tác thương hiệu theo hướng chuyên môn hóa 90 3.2.4. Liên kết trong xây dựng và truyền thông thương hiệu 91 3.2.5. Tận dụng các chương trình cổ động chi phí thấp. 91 3.2.6. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cộng đồng ý nghĩa, hiệu quả. 94 3.2.7. Tiếp tục đẩy mạnh chính sách chất lượng sản phẩm để khẳng định uy tín của LQ Joton 96 3.2.8. Chú trọng hơn tới công tác sáng tạo mẫu sản phẩm tạo nên sự độc đáo về màu sắc. 98 3.2.9. Triển khai xây dựng và thực hiện chiến lược đưa thương hiệu Joton ra thị trường quốc tế 99 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 i DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu 8 Bảng 2.1. Chi phí quảng cáo năm 2012, 2013 72 Bảng 2.2. Chi phí PR năm 2012-2013 75 ii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1. Các cấp độ của sản phẩm 25 Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty LQ JoTon Việt Nam 51 Hình 2.2. Tên thương hiệu 57 Hình 2.3. Logo công ty sơn Joton 57 Hình 3.1. Lựa chọn đối tác phân phối ra thị trường quốc tế 100 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, khi hàng hóa được sản xuất ra ngày càng nhiều, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp cũng ngày càng quyết liệt thì thương hiệu đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp tham gia trên thị trường. Thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần tạo nên sức cạnh tranh, thu hút khách hàng, tạo lập uy tín doanh nghiệp và thực sự đã là một tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Trong khi các doanh nghiệp nước ngoài từ lâu đã ý thức được vai trò vô cùng quan trọng của thương hiệu, đã chú trọng đầu tư, quảng bá thương hiệu và gặt hái được những thành công to lớn thì chỉ vài năm trở lại đây, sau hàng loạt vụ thương hiệu Việt Nam bị xâm phạm ở trong nước cũng như nước ngoài thì các doanh nghiệp Việt Nam mới quan tâm hơn đến việc xây dựng thương hiệu. Xây dựng một thương hiệu cho riêng mình đang trở thành vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Công ty LQ Joton được thành lập năm 1998, là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt tại Việt Nam, công ty đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu tiên tiến trên thế giới để tạo ra nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, công nghiệp, dân dụng. Joton luôn chú trọng các dịch vụ hậu mại và các chính sách chăm sóc khách hàng thường xuyên. Việc đánh giá khách hàng và đo lường sự thoả mãn của khách hàng được thực hiện định kỳ 6 tháng/ lần. Tuy nhiên, hiện nay trước sự khó khăn của nền kinh tế nói chung, của ngành xây dựng nói riêng, và sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng sơn ngoại nhập đã ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của sơn Joton. Khi nói đến thị trường sơn, người tiêu dùng trong nước thường nói đến những thương hiệu “ngoại” như 4 Oranges (với các nhãn hiệu sơn Mykolor, Boss, Spec, Expo), ICI (nhãn hiệu Dulux), Jotun, Nippon…còn các thương hiệu sơn trong nước vẫn chiếm thị phần nhỏ hơn ngay chính trên sân nhà. Chính vì vậy việc xây 2 dựng và phát triển thương hiệu vững mạnh cho mình, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước đang là bài toán đặt ra đối với công ty sơn LQ Joton. Xuất phát từ lý do đó tôi đã chọn đề tài “Xây dựng và phát triển thương hiệu sơn Joton” làm đề tài nghiên cứu của mình. 2. Tình hình nghiên cứu 2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước Thương hiệu là một trong những chủ đề dành được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận và thực tế ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Các công trình này được công bố dưới nhiều hình thức như đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, luận văn, luận án tiến sỹ, các tạp chí, sách, báo… Các sách đã xuất bản “Thương hiệu với nhà quản lý”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 2006 của TS Nguyễn Tất Thịnh đề cập tới những vấn đề chung nhất của thương hiệu từ nhận thức, lựa chọn mô hình, chiến lược, thiết kế, bảo vệ, duy trì, khai thác và phát triển thương hiệu. “Quản trị tài sản nhãn hiệu” Nhà xuất bản trẻ TP Hồ Chí Minh 2006 của tác giả Đào Công Bình. Tác giả nêu được một số vấn đề về quản trị thương hiệu như chất lượng, sự liên kết tên, biểu tượng và khẩu hiệu, mở rộng và tiếp sức cho nhãn hiệu. “Xây dựng và phát triển thương hiệu”, nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội 2007 của PGS.TS Vũ Chí Lộc và ThS Lê Thị Thu Hà, trình bày thương hiệu và vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp, quy trình xây dựng và phát triên thương hiệu, tình hình xây dựng thương hiệu, những khó khăn thường gặp và một số giải pháp của doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển thương hiệu. Các luận án, luận văn Luận án tiến sỹ “Xây dựng và quản lý thương hiệu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam” của Nguyễn Thị Hoài Dung, Hà Nội 2010. Tác giả đã hệ thống các yếu tố cấu thành thương hiệu bao gồm hai phần: Phần bên ngoài và phần bên trong thương hiệu. Một sản phẩm muốn trở thành thương hiệu phải hội tụ đủ cả hai thành 3 phần trên. Theo kết quả nghiên cứu thì quy trình xây dựng và quản lý thương hiệu được xác định bao gồm bốn bước: Xây dựng chiến lược thương hiệu, thiết kế các yếu tố bên ngoài cấu thành nên thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và tên miền internet và thực hiện marketing Mix. Tác giả đã kiến nghị giải pháp tạo lập bản sắc riêng cho các sản phẩm may mặc Việt Nam: Chất lượng giữ nguyên, giá rẻ hơn. “Xây dựng thương hiệu bền vững cho ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam” của Lê Thị Kim Tuyến 2010 cũng đã có cái nhìn riêng về thương hiệu nói riêng và thương hiệu của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam. Tác giả đã đánh giá thực trạng xây dựng thương hiệu và cạnh tranh trong hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Đưa ra quan điểm về thương hiệu bền vững và đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu bền vững cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. “Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị đến yêu thích thương hiệu và dự định mua tại thị trường ô tô Việt Nam” tác giả đã xây dựng các thang đo các yếu tố cấu thành thương hiệu, đồng thời xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu về sự tác động của yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến yêu thích thương hiệu và dự định mua của khách hàng tại thị trường ô tô Việt Nam. Một đề tài nghiên cứu gần giống với hướng nghiên cứu của tác giả là “Xây dựng và phát triển thương hiệu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” của Trần Ngọc Sơn (2009), tác giả cũng đã đưa ra các khái niệm chung nhất về thương hiệu và thực tế xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên tác giả lại tập trung vào các nội hàm, đặc điểm của thương hiệu ngân hàng, áp dụng trong trường hợp của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”. Trên cơ sở đó khẳng định sự gắn kết các nội dung mà cốt lõi của phát triển thương hiệu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Đồng thời tác giả cũng đưa ra một số đề xuất đến Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước, cũng như đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam nhằm nâng cao thương hiệu của mình. [...]... xây dựng và phát triển thương hiệu Chương 2 Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty sơn Joton Chương 3 Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty sơn Joton 6 CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 1.1 Tổng quan về thương hiệu 1.1.1 Khái niệm thương hiệu Thương hiệu là một trong các nhân tố quan trọng góp phần duy trì, mở rộng, phát triển thị... xây dựng và phát triển thực tế tại công ty LQ Joton, luận văn luận văn làm rõ những vấn đề cơ bản trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ rõ nhữnghạn chế, nguyên nhân tại công ty LQ Joton đồng thời đền xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả trong xây dựng cũng như phát triển thương hiệu sơn Joton 8.Cấu trúc của luận văn: Luận văn kết cấu gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng và. .. tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong việc xây dựng thương hiệu sơn Joton - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong quá trình xây dựng và phát triển để nâng cao hiệu quả thương hiệu sơn Joton 4 Câu hỏi nghiên cứu  Thương hiệu là gì? Thương hiệu có vai trò gì đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay?  Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu được thực hiện qua... đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Mục đích:Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm nâng cao hiệu quả công tácxây dựng và phát triển thương hiệu qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty LQ Joton Nhiệm vụ : - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về thương hiệu, xây dựng thương hiệu, cũng như việc phát triển thương hiệu sơn - Phân tích thực trạng tình hình xây dựng thương hiệu sơn Joton. .. việc xây dựng và phát triển thương hiệu LQ Joton?  Để thương hiệu sơn Joton trở thành thương hiệu mạnh trong thời gian tới cần thực hiện các giải pháp gì? 5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứucủa đề tài tập trung vào cơ sở lý luận, thực tiễn hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu sơn Joton trong thời gian vừa qua Các nhà 5 phân phối sơn, các nhà sản xuất và chuyên gia về sơn. .. từng loại thương hiệu cũng khác nhau Theo tiếp cận của quản trị thương hiệu và marketing thì thương hiệu được chia thành: Thương hiệu cá biệt, Thương hiệu gia đình, Thương hiệu tập thể, Thương hiệu quốc gia Thương hiệu cá biệt Thương hiệu cá biệt (còn được gọi là thương hiệu cá thể, hoặc thương hiệu riêng) là thương hiệu của từng chủng loại hoặc từng tên hàng hóa, dịch vụ cụ thể Với thương hiệu cá biệt... hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, ; hoặc chia ra thành thương hiệu hàng hóa, thương hiệu dịch vụ, thương hiệu nhóm, thương hiệu tập thể…;hoặc chia thành các thương hiệu chính, thương hiệu phụ, thương hiệu bổ sung….Mỗi loại thương hiệu khác nhau sẽ có những đặc tính khác nhau và đặc trưng cho một tập hợp sản phẩm nhất định Chính vì thế mà chiến lược xây dựng và phát triển cho... trình và cách thức để đạt đến tầm nhìn thương hiệu trong tương lai Mọi quyết định đến quản trị thương hiệu như mở rộng thương hiệu xây dựng kiến trúc thương hiệu, truyền thông tiếp thị thương hiệu hay mua bán hay hợp nhất thương hiệu đều phải dựa trên nền tảng kích hoạt và cốt lõi thương hiệu này để phát huy hiệu quả cao nhất Để tương tác và đối thoại hiệu quả với mọi đối tượng khách hàng mục tiêu, thương. .. có sự phân biệt rõ ràng các điểm giống và khác nhau giữa nhãn hiệu và thương hiệu Tổng hợp sau đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn tương đối tổng quát về “nhãn hiệu và thương hiệu Bảng 1.1 Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu Nhãn hiệu Thương hiệu - Nhìn nhận dưới góc độ quản trị tiếp - Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý thị của doanh nghiệp - Do doanh nghiệp xây dựng và được - Được bảo hộ bởi pháp luật công... tập thể, thương hiệu cá biệt, thương hiệu phụ và mô tả đặc tính sản phẩm Sử dụng duy nhất một thương hiệu hay sử dụng đồng thời nhiều thương hiệu cho hàng hóa, dịch vụ là một chiến lược trong quản trị 1.1.3 Vai trò của thương hiệu 1.1.3.1 Đối với doanh nghiệp Thương hiệu có vai trò hàng đầu trong phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Thương hiệu là . trạng xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty sơn Joton Chương 3. Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty sơn Joton 7 CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ. cường hiệu quả trong xây dựng cũng như phát triển thương hiệu sơn Joton. 8.Cấu trúc của luận văn: Luận văn kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng và phát triển thương hiệu. khăn thường gặp và một số giải pháp của doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển thương hiệu. Các luận án, luận văn Luận án tiến sỹ Xây dựng và quản lý thương hiệu của các doanh nghiệp dệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton, Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton, Luận văn ths kinh doanh và quản lý xây dựng và phát triển thương hiệu sơn joton

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn