Câu hỏi trắc nghiệm - Văn hóa và môi trường xã hội

6 936 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2015, 23:55

Văn hóa và môi trường xã hội Thời gian: Không giới hạn Hướng dẫn:Chọn phương án trả lời tốt nhất cho các câu hỏi sau: Câu 1 Con người trở thành con người xã hội dựa trên các nguyên lý: Nguyên lý cùng huyết thống Nguyên lý cùng chỗ Nguyên lý cùng lợi ích Cả a, b, c đều đúng Câu 2 Hằng số của văn hóa Việt Nam là: Nông dân – Nông nghiệp – Nông thôn Nông dân – Nông nghiệp – Thủ công nghiệp Nông dân – Nông thôn; Thị dân – Đô thị Thị dân – Đô thị - Thương nghiệp Câu 3 Xu hướng mở rộng lãnh thổ của người Việt trong giai đoạn trước thiên niên kỷ thứ nhất là: Đông tiến Tây tiến Nam tiến Bắc tiến Câu 4 Xu hướng mở rộng lãnh thổ của người Việt theo hướng Nam tiến là xu hướng trong giai đoạn: Từ khởi thủy đến hết thiên niên kỷ I Từ sau thiên niên kỷ I đến cuối thiên niên kỷ II Từ khởi thủy đến hết thiên niên kỷ II Từ sau thiên niên kỷ II Câu 5 Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam gồm các vị: Hùng Vương, Thánh Gióng, Đức Thánh Trần, Ngô Quyền Tản Viên, Hùng Vương, Thánh Gióng, Đức Thánh Trần Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Đức Thánh Trần, Mẫu Liễu Hạnh Câu 6 Phổ hệ xã hội Việt Nam cổ truyền: Cá nhân – Gia đình – Dòng họ - Làng xã – Vùng miền – Quốc gia – Đa quốc gia Cá nhân – Gia đình – Dòng họ - Vùng miền – Quốc gia – Đa quốc gia Cá nhân – Dòng họ - Làng xã – Vùng miền – Quốc gia – Đa quốc gia Gia đình – Dòng họ - Làng xã – Vùng miền – Quốc gia – Đa quốc gia Câu 7 Nguyên lý cơ bản của gia đình người Việt giai đoạn trước Bắc thuộc là: Nguyên lý Đực – Cái Nguyên lý Già – Trẻ Cả a, b đều đúng Cả a, b đều sai Câu 8 Gia đình người Việt giai đoạn trước Bắc thuộc coi trọng yếu tố: Yếu tố Cái – âm tính - trọng người đàn bà Yếu tố Đực – dương tính – trọng người đàn ông Cả a, b đều đúng Cả a, b đều sai Câu 9 Quy mô phổ biến của gia đình người Việt truyền thống: Gia đình hạt nhân Gia đình nhỏ Gia đình hạt nhân hoặc gia đình nhỏ có xu hướng hạt nhân hóa Gia đình lớn Câu 10 Loại hình kinh tế phổ biến trong gia đình người Việt truyền thống là: Nông nghiệp nhỏ (Tiểu nông) Tiểu thủ công nghiệp Thương nghiệp Cả a, b, c đều đúng Câu 11 Đặc trưng về kinh tế trong gia đình người Việt truyền thống là: Tiểu nông, tự cung tự cấp Nông nghiệp kết hợp Thủ công nghiệp Nông nghiệp kết hợp Thương nghiệp Cả a, b, c đều đúng Câu 12 Làng Việt được hình thành dựa vào nguyên lý: Nguyên lý cội nguồn Nguyên lý cùng chỗ Cả a, b đều đúng Cả a, b đều sai Câu 13 Đặc trưng về cơ cấu làng Việt truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ là: Vỏ Tàu lõi Việt Nửa kín nửa hở Cả a, b đều đúng Cả a, b đều sai Câu 14 Tín ngưỡng nổi trội trong làng Việt truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ là: Tín ngưỡng phồn thực Tín ngưỡng thờ Thành hoàng Tín ngưỡng thờ Mẫu Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Câu 15 Quyền quản lý làng xã được thể hiện trong: Gia phả, tộc phả Văn bia Thần tích, thần sắc Hương ước Câu 16 Tính tự trị của làng được thể hiện qua: Mối quan hệ hôn nhân ngoài làng Hoạt động kinh tế cấp vùng, miền Các lễ hội cấp tổng, vùng, miền Cả a, b, c đều sai Câu 17 Mặt trái của quy tắc tổ chức và quản lý làng Việt theo huyết thống là: Tâm lý bè phái, cục bộ Tâm lý cào bằng, không muốn ai hơn mình Tâm lý tư hữu, trục lợi cá nhân Tâm lý ăn xổi, chỉ thấy cái lợi trước mắt Câu 18 Tổ chức giáp là tổ chức: Chỉ dành cho đàn bà Chỉ dành cho đàn ông Chỉ dành cho trẻ nhỏ Chỉ dành cho người già Câu 19 Trong giáp, các thành viên được chia thành các lớp tuổi: Ti ấu, đinh tráng, lão Ti ấu, lão, chức dịch Chức dịch, ti ấu, đinh tráng, lão Cả a, b, c đều sai Câu 20 Dân nội tịch của làng xã Việt Nam truyền thống được: Miễn sưu thuế Được chia ruộng công Được dự họp bàn những công việc chung của làng xã Phương án b, c là phương án đúng Câu 21 Chế độ ngôi thứ trong làng xã Việt Nam truyền thống: Không phải là sự phân tầng xã hội mang tính giai cấp Không phải là sự phân tầng xã hội theo tiêu chuẩn kinh tế Là sự phân tầng theo uy tín và địa vị trong làng xã Cả a, b, c đều đúng Câu 22 Dân ngoại tịch của làng xã Việt Nam truyền thống được: Chia ruộng công để cày cấy Được dự họp bàn những công việc chung của làng xã Được tham gia vào hội đồng kỳ mục của làng xã Cả a, b, c đều sai Câu 23 Đặc điểm của gia đình người Việt giai đoạn sau Bắc thuộc: Nửa kín nửa hở Vỏ Tàu lõi Việt Thiên về yếu tố Cái Trọng tuổi già . Văn hóa và môi trường xã hội Thời gian: Không giới hạn Hướng dẫn:Chọn phương án trả lời tốt nhất cho các câu hỏi sau: Câu 1 Con người trở thành con người xã hội dựa trên các. làng xã Việt Nam truyền thống: Không phải là sự phân tầng xã hội mang tính giai cấp Không phải là sự phân tầng xã hội theo tiêu chuẩn kinh tế Là sự phân tầng theo uy tín và địa vị trong làng xã Cả. Trần, Mẫu Liễu Hạnh Câu 6 Phổ hệ xã hội Việt Nam cổ truyền: Cá nhân – Gia đình – Dòng họ - Làng xã – Vùng miền – Quốc gia – Đa quốc gia Cá nhân – Gia đình – Dòng họ - Vùng miền – Quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm - Văn hóa và môi trường xã hội, Câu hỏi trắc nghiệm - Văn hóa và môi trường xã hội, Câu hỏi trắc nghiệm - Văn hóa và môi trường xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn