đề ôn thi vào lớp 10 môn toán, đề tham khảo 6

1 314 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 03:40

Đề 6 Câu 1 (2,0 điểm): 1. Rút gọn các biểu thức a) A 2 8= + b) ( ) a b B + . a b - b a ab-b ab-a   =  ÷  ÷   với 0, 0,a b a b> > ≠ 2. Giải hệ phương trình sau: 2x + y = 9 x - y = 24    Câu 2 (3,0 điểm): 1. Cho phương trình 2 2 x - 2m - (m + 4) = 0 (1), trong đó m là tham số. a) Chứng minh với mọi m phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt: b) Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm m để 2 2 1 2 x + x 20= . 2. Cho hàm số: y = mx + 1 (1), trong đó m là tham số. a) Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A (1;4). Với giá trị m vừa tìm được, hàm số (1) đồng biến hay nghịch biến trên R? b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng (d) có phương trình: x + y + 3 = 0 Câu 3 (1,5 điểm): Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B dài 30 km. Khi đi ngược trở lại từ B về A người đó tăng vận tốc thêm 3 (km/h) nên thời gia về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp lúc đi từ A đến B. Câu 4 (2,5 điểm): Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ điểm A bên ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Từ B, kẻ đường thẳng song song với AC cắt đường tròn tại D (D khác B). Nối AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K. Nối BK cắt AC tại I. 1. Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn. 2. Chứng minh rằng : IC 2 = IK.IB. 3. Cho · 0 BAC 60= chứng minh ba điểm A, O, D thẳng hàng. Câu 5 (1,0 điểm): Cho ba số x, y, z thỏa mãn [ ] x, y, z 1:3 x + y + z 3  ∈ −   =   . Chứng minh rằng: 2 2 2 x + y + z 11≤ . Đề 6 Câu 1 (2,0 điểm): 1. Rút gọn các biểu thức a) A 2 8= + b) ( ) a b B + . a b - b a ab-b ab-a . điểm): 1. Cho phương trình 2 2 x - 2m - (m + 4) = 0 (1), trong đó m là tham số. a) Chứng minh với mọi m phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt: b) Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm của phương. của phương trình (1). Tìm m để 2 2 1 2 x + x 20= . 2. Cho hàm số: y = mx + 1 (1), trong đó m là tham số. a) Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A (1;4). Với giá trị m vừa tìm được, hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: đề ôn thi vào lớp 10 môn toán, đề tham khảo 6, đề ôn thi vào lớp 10 môn toán, đề tham khảo 6, đề ôn thi vào lớp 10 môn toán, đề tham khảo 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn