kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu

32 309 0
Bạch Thanh Thanh

Bạch Thanh Thanh Gửi tin nhắn

Tải lên: 8,287 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 11:36

bàn về kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài : “ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 8 HỌC TỐT HƠN VỚI KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU ” Họ và tên tác giả : Trần Thò Hoàng Oanh Đơn vò công tác : Trường THCS Thò Trấn Châu Thành 1. Lý do chọn đề tài : Trong quá trình dạy và học ngoại ngữ, đọc là một kỹ năng cơ bản rất được chú trọng. Đọc vừa là mục đích, vừa là phương tiện hữu hiệu và cần thiết cho học sinh có thể nắm vững, củng cố kiến thức ngôn ngữ, mở rộng vốn từ vựng cũng như hiểu sâu thêm văn phong, cách sử dụng ngôn ngữ mình đang học. Ở trường THCS hiện nay, tài liệu chính để dạy một bài đọc hiểu là các bài đọc trong sách giáo khoa. Các bài đọc đó đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh. Qua thực tế giảng dạy ở trường THCS Thò Trấn, tôi thấy các em tiếp cận một bài đọc rất khó khăn. Thật vậy, nếu không biết cách đọc, các em sẽ không nắm được nội dung chính của bài trong một tiết học. Để dạy một bài đọc thế nào là tốt nhất và sử dụng những phương pháp nào hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi khiến tôi trăn trở và quyết đònh thực hiện đề tài :“Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu”. 2. Đối tượng – phương pháp nghiên cứu :  Học sinh lớp 8 Trường THCS Thò Trấn Châu Thành.  Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu tài liệu, dự giờ đồng nghiệp, kiểm tra, đối chiếu, so sánh kết quả của học sinh. 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới : Sááng kiến kinh nghiệm - 1 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn Ngay từ đầu, giáo viên cần xem xét các thủ thuật khác nhau tuỳ thuộc vào nội dung của từng bài đọc để áp dụng cho phù hợp.  Giới thiệu bài đọc thường ngắn gọn, súc tích.  Dùng tranh ảnh, dụng cụ trực quan để giới thiệu từ mới, tình huống bài đọc.  Đảm bảo cho học sinh nắm được cấu trúc ngữ pháp để các em dễ hiểu bài hơn trong khi đọc.  Đưa ra câu hỏi gợi mở hoặc câu đoán trước khi đọc.  Đưa ra các dạng bài tập phù hợp với các bước : trong khi đọc và sau khi đọc.  Khắc sâu trí nhớ của học sinh thông qua các bài tập thực hành và liên hệ thực tế. 4. Hiệu quả áp dụng:  Gây hứng thú và làm cho học sinh muốn đọc bài đọc hơn.  Các tiết học trở nên sôi nổi và sinh động hơn.  Vốn từ vựng của các em tăng lên rõ rệt.  Các em học sinh yếu kém có thể trả lời những hỏi câu đơn giản như : “Yes -No questions”  Những học sinh khá giỏi có thể trả lời những câu hỏi phức tạp hơn.  Giúp học sinh liên hệ giữa bài đọc với thực tế cuộc sống. 5. Phạm vi áp dụng : Áp dụng cho các học sinh lớp 8A5, trường THCS Thò Trấn Châu Thành. Thò Trấn, ngày 10 tháng 04 năm 2010 Người thực hiện TRẦN THỊ HOÀNG OANH Sááng kiến kinh nghiệm - 2 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn NỘI DUNG ĐỀ TÀI A. MỞ ĐẦU Tên đề tài: “ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 8 HỌC TỐT HƠN VỚI KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU ” 1. Lý do chọn đề tài : Ngày nay, tiếng Anh đã khẳng đònh vai trò và tầm quan trọng của nó trong trường học, thì việc nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề quan trọng hàng đầu. Chương trình thay sách được áp dụng hàng loạt những vấn đề về phương pháp dạy học Tiếng Anh lại nảy sinh. Câu hỏi được đặt ra là : Làm thế nào để học sinh có thể lónh hội được toàn bộ kiến thức và sử dụng nó một cách thành thạo? Để đáp ứng được yêu cầu thực tế. Mỗi giáo viên cần phải tìm cho mình một phương pháp dạy học tối ưu, phù hợp với từng đối tượng thực tế của từng học sinh. Để đạt kết quả cao đó mới là vấn đề, là mục đích mà mỗi giáo viên đứng lớp phải trăn trở, phải suy nghó. Vì vậy, việc cải tiến phương pháp và nội dung dạy học luôn được ngành giáo dục quan tâm đúng mức. Ngành luôn động viên khuyến khích giáo viên có những cải tiến mới về phương pháp dạy học và có những đề tài, sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực áp dụng thực tế ngay cho việc dạy hoặc là cải tiến về đồ dùng dạy học .v.v… Trong quá trình dạy và học ngoại ngữ, đọc là một kỹ năng cơ bản rất được chú trọng. Đọc vừa là mục đích, vừa là phương tiện hữu hiệu và cần thiết cho học sinh có thể nắm vững, củng cố kiến thức ngôn ngữ, mở rộng vốn từ vựng cũng như hiểu sâu thêm văn phong, cách sử dụng ngôn ngữ mình đang học. Sááng kiến kinh nghiệm - 3 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn Ở trường THCS hiện nay, tài liệu chính để dạy một bài đọc hiểu là các bài đọc trong sách giáo khoa. Các bài đọc đó đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh. Qua thực tế giảng dạy ở trường THCS Thò Trấn, tôi thấy các em tiếp cận một bài đọc rất khó khăn. Thật vậy, nếu không biết cách đọc, các em sẽ không nắm được nội dung chính của bài trong một tiết học. Để dạy một bài đọc thế nào là tốt nhất và sử dụng những phương pháp nào hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi khiến tôi trăn trở và quyết đònh thực hiện đề tài :“Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu”. 2. Đối tượng nghiên cứu: - Các tiết đọc môn Tiếng Anh 8. - Khách thể : Học sinh lớp 8 Trường THCS Thò Trấn Châu Thành. 3. Phạm vi nghiên cứu : Do thời gian và điều kiện giảng dạy có hạn nên đề tài này tôi chỉ áp dụng giảng dạy cho các học sinh lớp 8A5 ở Trường THCS Thò Trấn Châu Thành. 4. Phương pháp nghiên cứu : a. Phương pháp nghiên cứu tài liệu : Đọc tài liệu những vấn đề nghiên cứu liên quan :  Tham khảo sách giáo viên, sách bồi dưỡng thường xuyên, tài liệu Workshop và các loại sách tham khảo.  Quán triệt các công văn, chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục - Đào tạo, kế hoạch hoạt động của trường và của tổ chuyên môn. b. Phương pháp điều tra, đối chiếu : Kết hợp dự giờ, thực nghiệm, kiểm tra đối chiếu các kết quả học tập của học sinh, hầu rút ra được phương pháp dạy tốt nhất cho các em. Sááng kiến kinh nghiệm - 4 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn B. NỘI DUNG : I. CƠ SỞ LÝ LUẬN : Nghò quyết của Bộ Chính trò Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách giáo dục đã ghi rõ : “Giáo dục phổ thông là nền tảng văn hoá của một nước, là sức mạnh tương lai của một dân tộc. Nó đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện con người Việt nam XHCN, đồng thời chuẩn bò lực lượng lao động dự trữ và nguồn tuyển chọn để đào tạo nhân tài và cán bộ cần thiết cho sự nghiệp xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá và tăng cường quốc phòng.” Quán triệt tư tưởng đó, trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết đònh số 16 / 2006 / QĐ – BGD & ĐT ngày 05 / 05/ 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu :“Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh”. Như chúng ta đã biết, năm học 2009-2010 là năm học thứ tư toàn ngành giáo dục ta thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “ Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghóa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bò cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Ở trường Trung Học Cơ Sơ,û giáo viên dạy học sinh các môn học khác nhau trên cơ sở trang bò cho học sinh hệ thống những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết, nhằm đào tạo đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề, có kỹ năng thực hành, năng động và sáng tạo . Sááng kiến kinh nghiệm - 5 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn II. CƠ SỞ THỰC TIỄN : 1. Thuận lợi : - Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và tài liệu chuyên môn phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn : bộ tranh lớp 8, máy cassette, máy chiếu đa năng … - Chính quyền đòa phương và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường luôn hỗ trợ giáo viên trong quá trình công tác. - Bản thân giáo viên bộ môn luôn nhận được sự hỗ trợ từ các giáo viên cùng tổ chuyên môn và các đồng nghiệp. - Đa số các em học sinh trong lớp đều yêu thích học Tiếng Anh và chuẩn bò tốt sách vở, đồ dùng cho việc học tập. - Phần lớn phụ huynh học sinh luôn quan tâm và tạo điều kiện để con em mình học tập. 2. Khó khăn: - Đa số các em chưa có phương pháp học tập thật sự hiệu quả. Về phía phụ huynh, cũng rất khó khăn trong việc kiểm tra hoặc hướng dẫn các em tự học ở nhà bởi môn ngoại ngữ, không phải phụ huynh nào cũng biết. - Một số học sinh nhất là các học sinh nam thường xao lãng và ít quan tâm đến việc học tập của mình. - Một số học sinh ít có thời gian học bài ở nhà vì ngoài giờ học các em còn phải phụ giúp cha mẹ mưu sinh. - Các em ít có điều kiện để giao tiếp bằng tiếng Anh và các em cũng ngại giao tiếp, trao đổi nhau bằng tiếng Anh ngoài giờ học. - Đa số các học sinh trong lớp đều có hoàn cảnh khó khăn nên các em ít có sách tham khảo để nâng cao vốn từ ngoài những từ vựng mà sách giáo khoa cung cấp. Sááng kiến kinh nghiệm - 6 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ : 1. Vấn đề đặt ra : Để phát huy tốt tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, thì chúng ta cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học, trong quá trình dạy và học, giáo viên chỉ là người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lónh hội tốt những kiến thức đó, thì các em phải tự học bằng chính các hoạt động của mình. Để dạy một bài đọc thế nào là tốt nhất và sử dụng những phương pháp nào hiệu quả nhất, ngay từ đầu, giáo viên cần xem xét các thủ thuật khác nhau tuỳ thuộc vào nội dung của từng bài đọc để áp dụng cho phù hợp. - Giới thiệu bài đọc thường ngắn gọn, súc tích. - Dùng tranh ảnh, dụng cụ trực quan để giới thiệu từ mới, tình huống bài đọc. - Đảm bảo cho học sinh nắm được cấu trúc ngữ pháp để các em dễ hiểu bài hơn trong khi đọc. - Đưa ra câu hỏi gợi mở hoặc câu đoán trước khi đọc ( True or False) - Đưa ra các dạng bài tập phù hợp với các bước : trong khi đọc và sau khi đọc. - Khắc sâu trí nhớ của học sinh thông qua các bài tập thực hành và liên hệ thực tế. 2. Giải pháp thực hiện : Trước hết, giáo viên phải là người làm cho học sinh có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ nói chung, cụ thể là học tiếng Anh nói riêng; làm cho học sinh yêu thích, quan tâm đến việc học của mình hơn. Kế đến là các bài giảng phải phù hợp với mọi đối tượng học sinh; phải có phương pháp thích hợp gây hứng thú cho học sinh. * Dạy kỹ năng đọc phải áp dụng vào thực tế : Đọc là một kỹ năng quan trọng nhất, cần thiết trong việc dạy và học ngôn ngữ ở trường THCS. Trong một tiết học, học sinh đọc để lấy thông tin, để kiểm tra lại các dữ kiện, để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi hoặc làm sáng tỏ một số vấn đề Sááng kiến kinh nghiệm - 7 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn nào đó …, nếu không đọc được thì học sinh sẽ khó tiếp thu và ghi nhớù những dữ kiện thông tin lâu dài. Dạy đọc có nghóa là người dạy phải làm thế nào để đưa người học nhận ra ý nghóa và nội dung của thông tin, làm phong phú thêm về kinh nghiệm sống của học sinh; gây hứng thú để việc đọc không bò nhàm chán. Lời hướng dẫn thực hiện các bài tập đọc cần chú ý nhấn mạnh dạy các kỹ thuật đọc và thảo luận mở rộng đề tài của bài đọc. * Kỹ năng dạy đọc cần kết hợp nhiều mặt: Theo một số chuyên gia như Colvin & Root (1981), Haverson & Haynes (1982), MeGee (1977) Thonis (1970) …… Giáo viên cần phải chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của việc dạy đọc như :  Khả năng tập trung của học sinh trong thời gian tối thiểu.  Khả năng đọc hiểu lời hướng dẫn.  Khả năng đọc từ trái sang phải và đọc từ trên xuống dưới.  Khả năng sắp xếp phân loại (giống nhau, khác nhau.)  Khả năng theo dõi một dòng chữ in dài.  Khả năng theo dõi những biểu hiện qua cử chỉ, nét mặt, thân mình.  Khả năng nhận ra ý tưởng do tranh thể hiện một vật thực nào đó.  Khả năng nhận ra các ký hiệu âm thanh và hình ảnh .v.v…… Các khả năng này có thể đạt được trong quá trình rèn luyện trong các hoạt động đọc mà giáo viên cần truyền đạt cho học sinh.  Tiến trình dạy kỹ năng đọc : Các hoạt động để luyện tập phát triển kỹ năng đọc hiểu thường được tiến hành theo 3 giai đoạn như sau:  Các hoạt động trước khi đọc (Pre - reading activities)  Các hoạt động trong khi đọc ( While - reading activities )  Các hoạt động sau khi đọc ( Post - reading activities ) 2. 1 Các hoạt động trước khi đọc: (Pre - reading activities). • Giới thiệu bài đọc : Sááng kiến kinh nghiệm - 8 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn Là một hoạt động rất quan trọng nhằm cung cấp cho học sinh thông tin về bài đọc. Một lời giới thiệu tốt đó là: • Thường rất ngắn. • Gây hứng thú và làm cho học sinh muốn đọc bài đọc hơn. • Giúp học sinh liên hệ giữa bài đọc với những kiến thức đã học. • Những phương pháp giúp giới thiệu một bài đọc: a. Sử dụng dụng cụ trực quan: Giáo viên sử dụng tranh ảnh để thu hút sự chú ý của học sinh về chủ điểm chính của bài đọc nhằm tạo không khí hào hứng cho lớp học. Giáo viên có thể bắt đầu bài đọc với trò chơi “ Kim’s game” ( cho học sinh quan sát những bức tranh trong 20 giây, sau đó các em kể lại có bao nhiêu bức tranh, … ). Hoặc giáo viên có thể hỏi câu hỏi về bức tranh trong bài đọc như : - What are the people in the picture doing ? - Where are they ? Sau đó giáo viên có thể đưa ra lời giới thiệu ngắn như: “The text we are going to read today about . . . .” Minh hoạ: ( English 8 – Unit 1. Getting stared – Listen & Read / page 10) • Teacher aks: - What are the people in the picture doing ? • Students answer: - They are playing soccer. - They are playing chess. - They are playing volleyball. - They are studying (reading). Sááng kiến kinh nghiệm - 9 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thò Trấn Sááng kiến kinh nghiệm - 10 - Gv: Trần Thò Hoàng Oanh [...]... cho học sinh muốn đọc bài đọc hơn.  Các tiết học trở nên sôi nổi và sinh động hơn.  Vốn từ vựng của các em tăng lên rõ rệt. Các em học sinh yếu kém có thể trả lời những hỏi câu đơn giản như : “Yes-No questions” Những học sinh khá giỏi có thể trả lời những câu hỏi phức tạp hơn.  Giúp học sinh liên hệ giữa bài đọc với thực tế cuộc sống. 5. Phạm vi áp dụng : Áp dụng cho các học sinh lớp 8A5,... OANHSááng kiến kinh nghiệm - 2 - Gv: Trần Thị Hoàng Oanh Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường THCS Thị Trấn BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài : “ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 8 HỌCTỐT HƠN VỚI KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU ” Họ và tên tác giả : Trần Thị Hoàng OanhĐơn vị công tác : Trường THCS Thị Trấn Châu Thành 1. Lý do chọn đề tài : Trong quá trình dạy và học ngoại ngữ, đọc là một kỹ năng cơ bản rất... của mình. Về phía học sinh, bên cạnh một số em học hànhnghiêm túc, có không ít học sinh chỉ học qua loa, thờ ơ với môn học và không biết đọc một bài đọc hiểu vẫn còn. Vì vậy, việc rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh đòihỏi giáo viên phải giảng dạy nhiệt tình, có tâm huyết với nghề, hướng dẫn học sinh bằng mọi biện pháp nhằm tích luỹ vốn từ, cấu trúc và vận dụng vốn kiến thức đóvào bài đọc và vào thực... em tăng lên rõ rệt.- Các em học sinh yếu kém có thể trả lời những câu đơn giản. Những học sinh khá có thể trả lời những câu phức tạp hơn. Sau đây là bảng thống kê chất lượng học tập Học kì I của học sinh ở lớp ápdụng đề tài và lớp học không áp dụng đề tài: Lớp TSHS Điểm TBM trên 5 Điểm TBM dưới 5TS Tỉ lệ TS Tỉ lệ8A4 38 31 81 , 6 % 7 18, 4 %8A5 38 38 100 % 0 0 % Với kết quả cụ thể trên, chúng... quyết địnhthực hiện đề tài : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu . 2. Đối tượng – phương pháp nghiên cứu : Học sinh lớp 8 Trường THCS Thị Trấn Châu Thành.  Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu tài liệu, dự giờ đồng nghiệp, kiểm tra,đối chiếu, so sánh kết quả của học sinh. 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới :Sááng kiến kinh nghiệm - 1 - Gv: Trần Thị Hoàng Oanh Phòng GD... là người làm cho học sinh có nhận thức đúng đắn vềtầm quan trọng của việc học ngoại ngữ nói chung, cụ thể là học tiếng Anh nói riêng;làm cho học sinh yêu thích, quan tâm đến việc học của mình hơn. Kế đến là các bàigiảng phải phù hợp với mọi đối tượng học sinh; phải có phương pháp thích hợp gâyhứng thú cho học sinh. * Dạy kỹ năng đọc phải áp dụng vào thực tế : Đọc là một kỹ năng quan trọng nhất,... hứng thú học tập của học sinh và giúp cho các em học tậpcó kết quả. Để phát huy tốt tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, thìchúng ta cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học. Trong quá trình dạy và học, giáo viên chỉ là người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lónh hội tốt những kiến thức đó, thì các em phải tự học bằngchính... 0 % Với kết quả cụ thể trên, chúng ta đều thấy rằng chất lượng học tập của học sinh ở lớp 8A5 - lớp có áp dụng đề tài cao hơn hẳn so với lớp còn lại. Điều đó cho thấyđề tài mà tôi đang nghiên cứu phần nào đã mang lại hiệu quả trong quá trình giảngdạy thực tế 5. Đánh giá rút kinh nghiệm :Nếu muốn dạy tốt bài đọc và tiết học sinh động hơn, giáo viên cần phải tìmtranh ảnh, đồ dùng để minh hoạ, tạo... cũng biết. - Một số học sinh nhất là các học sinh nam thường xao lãng và ít quan tâm đếnviệc học tập của mình. - Một số học sinh ít có thời gian học bài ở nhà vì ngoài giờ học các em còn phảiphụ giúp cha mẹ mưu sinh. - Các em ít có điều kiện để giao tiếp bằng tiếng Anh và các em cũng ngại giaotiếp, trao đổi nhau bằng tiếng Anh ngoài giờ học. - Đa số các học sinh trong lớp đều có hoàn cảnh khó... chútrọng. Đọc vừa là mục đích, vừa là phương tiện hữu hiệu và cần thiết cho học sinh cóthể nắm vững, củng cố kiến thức ngôn ngữ, mở rộng vốn từ vựng cũng như hiểu sâuthêm văn phong, cách sử dụng ngôn ngữ mình đang học. Ở trường THCS hiện nay, tài liệu chính để dạy một bài đọc hiểu là các bài đọc trong sách giáo khoa. Các bài đọc đó đóng vai trò rất quan trọng trong việc pháttriển kỹ năng đọc hiểu của học . tài : Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu . 2. Đối tượng – phương pháp nghiên cứu :  Học sinh lớp 8 Trường THCS Thò. TÀI Tên đề tài : “ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 8 HỌC TỐT HƠN VỚI KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU ” Họ và tên tác
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu, kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu, kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 học tốt hơn với kỹ năng đọc hiểu

Bình luận về tài liệu kinh-nghiem-giup-hoc-sinh-lop-8-hoc-tot-hon-voi-ky-nang-doc-hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP