Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình

23 117 0 Gửi tin nhắn cho Vu Thi Minh
Vu Thi Minh

Vu Thi Minh

Tải lên: 5,110 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 02:15

Đề tài luận văn: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mục lục Mục lục .1 Mở đầu 2 Ngành du lịch từ trớc đến nay vẫn đợc coi là Ngành công nghiệp không khói. Nó thực sự là một ngành kinh tế quan trọng trong thời đại ngày nay vì nó đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu lao động ,nó là một nguồn làm tăng thu nhập quốc dân, là phơng thức hiệu quả để phân phối lại thu nhập giữa các quốc gia và đIều chỉnh cán cân thơng mại quốc tế 2 Chơng II: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình .3 Chơng III: Một số ý kiến nhằm tăng cờng và nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình .3 Chơng I 4 Những lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 4 1.1. Du lịch và các điều kiện phát triển du lịch 4 1.1.1 Khái niệm du lịch 4 1.1.2 Các điều kiện phát triển du lịch .4 1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch .6 1.2.1. Khái niệm .6 1.2.2. Đặc điểm .6 Chơng 2 .10 Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại phong nha - quảng bình10 2.1. Khái quát về Phong Nha - Quảng Bình .10 2.2. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình .11 2.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lu trú 11 2.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ăn uống 13 2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ vận chuyển .14 2.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ trung gian, bổ sung 14 2.3. Đánh giá chung về thực trạng và tình hình sử dụng, và khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình .15 Chơng III .17 Một số ý kiến nhằm tăng cờng và nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 17 3.1. Một số giải pháp tăng cờng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 17 3.1.1. Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lu trú: .17 3.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ăn uống: .18 3.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ vận chuyển .18 3.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ bổ sung 19 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình .19 Kết luận .21 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tài liệu tham khảo 22 Mở đầu Ngành du lịch từ trớc đến nay vẫn đợc coi là Ngành công nghiệp không khói. Nó thực sự là một ngành kinh tế quan trọng trong thời đại ngày nay vì nó đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu lao động ,nó là một nguồn làm tăng thu nhập quốc dân, là phơng thức hiệu quả để phân phối lại thu nhập giữa các quốc gia và đIều chỉnh cán cân thơng mại quốc tế. Ngày nay, hoà trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập và phát triển với các chính sách mở cửa của nền kinh tế và chính sách ngoại giao mới Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nớc trên thế giới đã làm cho du lịch ngày càng phát triển. Du khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng và với nhiều mục đích khác nhau nh: nghỉ ngơi giải trí, tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hoá, thởng ngoạn phong cảnh và tìm kiếm cơ hội đầu t kinh doanh. Nhìn nhận đợc sự phát triển ngày càng mạnh và hiệu quả mà du lịch có thể mang lại cho nền kinh tế của đất nớc. Việt nam gần đây đã trú trọng đầu t phát triển ngành du lịch. Nhà nớc đã có nhiều chính sách thích hợp để thúc đẩy sự phát triển của du lịch, đa đất nớc Việt Nam, con ngời Việt Nam ra giới thiệu với thế giới và đa thế giới đến với Việt Nam Để thực hiện tốt nhiện vụ trên thì ngoài việc khai thác và bảo tồn các tài nguyên du lịch ,đào tạo con ngời thì một vấn đề không thể bỏ qua đó là vấn đề nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại các đIểm đến. Đây là một yếu tố quan trọng tạo sức mạnh để cạnh tranh với các nớc trong khu vực và các quốc gia trên thế giới. Thấy rõ đợc tầm quan trọng của "Ngành công nghiệp không khói" và xuất phát từ xu hớng phát triển chung. Trờng Đại học Dân lập Phơng Đông và khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tổ chức cho simh viên lớp 744 - Quản Trị Du Lịch đi kiến tập thực tế: Hà Nội- Phong Nha Huế. Trong khoảng thời gian năm ngày bốn đêm từ 12/04/2003 đến 16/04/2003. Sau chuyến đi thực tế. Em đã chọn đề tàI Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình" làm đề tài của mình 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nội dung của đề tài bao gồm các phần chính sau : Chơng I: Những lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Chơng II: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình Chơng III: Một số ý kiến nhằm tăng cờng và nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I Những lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 1.1. Du lịch và các điều kiện phát triển du lịch. 1.1.1 Khái niệm du lịch. Con ngời luôn muốn tìm hiểu về thế giới xung quanh . Vì vậy, du lịch đã xuất hiện và đã trở thành một hiện tợng khá quan trọng trong đời sống của con ngời. Tuy nhiên, khái niệm du lịch có nhiều cách hiểy do đợc tiếp cận bằng nhiều cách khác nhau. Sau đây là một số quan niệm về du lịch. Theo giáo s thụy sĩ là Hunziker và Krapf đã khái quát : "Du lịch là tổng hợp các hiện tợng và các mối quan hệ nảy sinh từ việc đi lại và lu trú của những ngời ngoài địa phơng - những ngời không có mục đích định c và không liên quan tới bất cứ hoạt động kiếm tiền nào". quan niệm này đợc hiệp hội quốc tế các chuyên gai khoa học về du lịch thừa nhận. Theo I. I Pirôgionic (1985) : "Du lịch là một dạng hoạt động của dân c trong thời gian rỗi liên quan với sự di chuyển và lu lại tạm thời bên ngoài nơi c trú thờng xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức văn hóa hoặc thể thao kèm theo việc tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh tế và hóa. Theo pháp lệnh du lịch, điều 10 : " Du lịch là hoạt động của con ngời ngoài nơi c trú thờng xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu thăm quan, giải trí, nghỉ dỡng trong một thời gian nhất định". 1.1.2 Các điều kiện phát triển du lịch. Ngành du lịch chỉ ra đời khi có đủ những tiền đề làm nảy sinh các hoạt động du lịch và kinh doanh du lịch. Do đó, ngành du lịch sẽ phát triển nhanh khi các tiền đề ra đời của ngành đợc củng cố và tăng cờng. Song xem xét trên phạm vi một quốc gia cụ thể thì phát triển ngành du lịch ngoài các tiền đề nêu trên cần hội tụ thêm các điều kiện cơ bản sau : Thứ nhất : để phát triển du lịch các vùng, các quốc gia phải có các tài nguyên du lịch. du lịch là một trong những ngành có định hớng tài nguyên rõ rệt. Tái nguyên du lịch ảnh hởng trực tiết đến tổ chức lãnh thổ của ngành du 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lịch, dến cấu trúc và chuyên môn hóa của vùng du lịch. Quy mô hoạt động du lịch của một vùng, một quốc gia đợc xác định trên cơ sở khối lợng nguồn tài nguyên du lịch. Nguồn tài nguyên du lịch còn quyết định đến tính chất mùa vụ trong kinh doanh du lịch, nhịp điệu của dòng khách du lịch. Do vậy, tài nguyên du lịch có thể đánh giá là một trong những yếu tố rất quan trọng để tạo vùng du lịch và quyết định đến khả năng phát triển du lịch của một quốc gia . Với vai trò nh vậy, phát triển du lịch không thể tách rời nguồn tài nguyên du lịch là một nguyên tắc trong quy hoạch phát triên du lịch của mỗi vùng, mỗi quốc gia. Mặt khác, cũng cần nhận thức rằng nguồn tài nguyên đợc sử dụng trong quá trình kinh doanh phải đợc phát hiện, khai thác đồng thời với ý thức bảo vệ tôn tạo, làm giàu hơn các nguốn tài nguyên đó. Thứ hai: Một điều kiện khác cũng ảnh hởng hết sức quan trọng đến phát triển nền du lịch là các điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Cơ sở hạ tầng nói chung có vai trò đặc biệt đối với việc đẩy mạnh phát triển du lịch. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch bao gồm hệ thống đờng xà và các phơng tiện giao thông cùng các công trình cung cáp điện, nớc, thông tin liên lạc trong đó mạng lới đ- ờng xá và phơng tiện giao thông đóng vai trò quan trọng hàng đầu. du lịch gắn với sự di chuyển của con ngời trên một khỏng cách nhất định. Một địa điểm có thể có sức hấp dẫn đối với khách du lịch nhng vẫn không thể khai thác đợc khi thiếu các điều kiện giao thông thuận lợi. Nh vạy, để phát triên du lịch thì các điều kiện cơ sở hạ tầng là đòn bẩy quan trọng cho khả năng khai thác các tài nguyên du lịch và chỉ có thông qua mạng lới giao thông thuận lợi, nhanh chóng thì du lịch mới trở thành một hiện tợng phổ biến trong xã hội. Điều kiện cơ sở hạ tầng phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của tiến bộ khoa học xã hội và sự phát triển của nền kinh tế, điều đó lý giải tại sao ở các nơc có nền kinh tế phát triển thờng ngành du lịch có sự phát triển mạnh hơn. ngoài điều kiện về cơ sở hạ tầng trên, các điều kiện khác nh mạng lới y tế, bảo hiểm .cũng ảnh hởng quan trọng đến khả năng phát triển kinh doanh du lịch của mỗi vùng, mỗi quốc gia. Thứ ba: Nhu cầu và cầu du lịch phát triển . trong phát triển kinh doanh du lịch sẽ không thể bỏ qua vai trò của yếu tố "nhu cầu", nhu cầu tăng lên là một 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 động lực chủ yếu cho các chiến lợc đầu t phát triển du lịch. nhu cầu và cầu du lịch của một quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố nh : Thu nhập, trình độ nhận thức, thời gian rỗi .Trong bối cảnh du lịch đang trở thành một xu thế có tính đại chúng và cả thế giới đang xíh lại gần nhau xóa bỏ dần những ranh giới khác biệt về chính trị thì nhu cầu va cầu về du lịch sẽ tăng lên không ngừng. Thứ t : Các điều kiện về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội cho du khách du lịch. du lịch chỉ xuất hiện và phát triển trong một điều kiện hòa bình, trật tự và an toàn xã hội đợc đảm bảo. ngợc lại tại các quốc gia có chiến tranh hoặc có nhiều vấn đề về trật tự và an toàn xã hội nh : trộm cắp, gây gổ .sẽ hạn chế rất lớn đến khả năng thu hút du khách. Vởy có thể nói, diếu kiện về an ninh chích trị, trật tự và an toàn xã hội là điều kiện đặc biệt quan trọng có tác dụng hoặc thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của du lịch trong nớc và quốc tế. 1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch 1.2.1. Khái niệm Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là toàn bộ các phơng tiện tham gia vào việc khai thác các tiềm nang du lịch tạo ra và thực hiện các dịch vụ hàng hoá du lịch (sản phẩm du lịch) nhằm thoả mãn nhu cầu của khách du lịch. 1.2.2. Đặc điểm Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có nhiều đặc điểm khác nhau, bắt nguồn từ đặc trng của toàn bộ hoạt động du lịch và đặc trng của nhu cầu du lịch, đợc tập trung ở các đặc điểm quan trọng sau: a) Phụ thuộc lớn vào tài nguyên du lịch. Mục đích của các chuyến đi du lịch là để sử dụng các tài nguyên du lịch, nh đối với thể loại du lịch nghỉ biển thì cơ sở vật chất kỹ thuật của loại này lại cần nhiều đến nhà nghỉ, khách sạn, phao bơi, dụng cụ thể thao dới nớc . Với loại du lịch chữa bệnh lại cần xây dựng các khu nhà điều dỡng để chữa bệnh nh các khu suối khoáng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vị trí của tài nguyên du lịch là cơ sở để bố trí hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, là tiền đề căn bản để hình thành các trung tâm du lịch. Tài nguyên du lịch ảnh hởng tới công suất, thể loại, thứ hạng của hầu hết các thành phần của CSVCKT du lịch, khả năng tiếp nhận của tài nguyên du lịch là để cơ sở xác định công suất của các công trình phục vụ du lịch, sức hấp dẫn của chúng ảnh hởng tới thứ hạng của các cơ sở này. Ví dụ vị trí của tài nguyên du lịch nh khu Tam Đảo sẽ khác hẳn với tài nguyên du lịch dới thành phố Hà Nội. Ngợc lại về phần mình cơ sở vật chất kỹ thuật cũng ảnh hởng tới tài nguyên du lịch theo 2 hớng: Hớng tích cực: sự kết hợp hài hoà giữa tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là giải pháp khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật có hiệu quả cao, làm tăng tính hấp dẫn cho tài nguyên du lịch, khắc phục phần nào bất lợi của thời vụ du lịch mang lại. Ví dụ nh đối với các khu khách sạn nghỉ biển ngoài thời vụ chính ra, nếu cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch cho phép khai thác đ- ợc đăng cai các hội nghị, hội thảo quốc tế, các môn thể thao thì sẽ kéo dài đợc thời vụ du lịch. Tuy nhiên bản thân sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch sẽ là nhân tố thu hút khách và tăng công suất sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, khai thác đợc triệt để yếu tố tài nguyên du lịch. Hớng tiêu cực: Cơ sở vật chất kỹ thuật hông có sự thiết kế đồng bộ, khoa học trong việc xây dựng có thể làm phá vỡ môi trờng sinh thái và tài nguyên du lịch, làm mất đi tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch. b) Tính đồng bộ trong xây dựng và sử dụng: Đặc điểm này xuất phát từ tính tổng hợp của nhu cầu du lịch. Hoạt động du lịch ngày nay không chỉ là việc lu trú đơn thuần hay chỉ là ăn uống mà còn bao hàm cả nghỉ ngơi, chữa bệnh, nâng cao kiến thức văn hoá xã hội. Từ đó có thể quan niệm rằng hoạt động kinh doanh khách sạn hiện nay là một hoạt động kinh doanh tổng hợp bao gồm 3 hoạt động chính là kinh doanh lu trú, kinh doanh ăn uống và kinh doanh dịch vụ bổ sung. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo sự nhận định của các chuyên gia về khách sạn du lịch, cũng nh xu hớng phát triển của nó hiện nay thì quy mô khách sạn trong tơng lai sẽ thực sự trở thành một "thành phố thu nhỏ. Nghĩa là khách sạn là nơi cung cấp bất cứ một thứ gì mà khách yêu cầu, khai thác đợc tối đa sự tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ của khách trong thời gian khách lu lại tại khách sạn. c) Giá trị của một đơn vị công suất sử dụng cao: Nhu cầu du lịch là một nhu cầu cao cấp của con ngời, khách du lịch không muốn có cảm giác nh ở nhà trong quá trình đi du lịch, bao giờ họ cũng đòi hỏi cao về khung cảnh và môi trờng nghỉ ngơi nh các toà nhà sang trọng, tiện nghi hiện đại, cao cấp, dịch vụ đầy đủ, môi trờng sạch đẹp . để tạo ra đợc những công trình và môi trờng nh vậy đòi hỏi phải có chi phí rất lớn. Nhiều khi chi phí để tạo ra môi trờng cũng lớn không kém gì chi phí tạo ra những thành phần chính. Theo tổng kết của tổ chức du lịch thế giới, việc đầu t vào lĩnh vực du lịch đòi hỏi lợng vốn không kém vốn đầu t vào lĩnh vực công nghiệp. Mặt khác tính thời vụ trong du lịch cũng là một nhân tố gây nên giá trị cao cho một đơn vị công suất sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật. Chi phí cho sự tạo ra và duy trì cơ sở vật chất kỹ thuật chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành của sản phẩm du lịch. d) Thời gian hao mòn thành phần chính của cơ sở vật chất kỹ thuật tơng đối lâu: Tuy rằng giá trị của một đơn vị công suất sử dụng cao nhng phần lớn nó đợc đầu t vào tài sản cố định trong khách sạn nh cơ sở lu trú, ăn uống, mạng lới thơng nghiệp . Các công trình này tồn tại đợc trong thời gian dài, có thể 10 năm, 20 năm do vậy thời gian khấu hao tơng đối dài. Trong cơ cấu tiêu dùng của khách du lịch, các dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn mà các dịch vụ lại chủ yếu do con ngời và các yếu tố khác nh thẩm mỹ, cảnh quan môi trờng tạo ra, sự tham gia của máy móc thiết bị là hạn chế. Do vậy thời gian hao mòn thành phần chính của cơ sở vật chất kỹ thuật t- ơng đối lâu dài. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d) Một số cơ sở vật chất kỹ thuật đợc sử dụng không cân đối. Nguyên nhân này là do tính chất thời vụ trong du lịch gây lên ở một số nơi bãi biển, lễ hội . công suất sử dụng thay đổi theo tháng trong năm, tuần trong tháng và ngày trong tuần. Sự thay đổi này là do ảnh hởng của mùa vụ du lịch, vào mùa du lịch cơ sở vật chất kỹ thuật đợc sử dụng ở mức độ cao nhất nh- ng váo cuối mùa, của lễ hội thì lợng khách lại giảm hẳn. Do vậy, muốn sử dụng đợc đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch giảm bớt đợc tính thời vụ trong du lịch đòi hỏi các nhà tổ chức cần có nhiều biện pháp khắc phục nh kéo dài thời vụ du lịch, đăng ký kinh doanh các hội thảo, hội nghị, các thế vận hội thể thao. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng 2 Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại phong nha - quảng bình 2.1. Khái quát về Phong Nha - Quảng Bình Phong Nha - Quảng Bình đã đợc nhiều ngời biết đến nh là một nơi có "Đệ nhất kỳ quan" với vẻ đẹp kỳ diệu, ngoại mục đợc tạo hoá, kỳ công ban tặng, Phong Nha nơi đã làm đắm say trong lòng bao du khách, cùng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Nơi mà tháng 4/1997 đã có một cuộc hội thảo khoa học về di tích danh thắng phong nha đợc tổ chức tại Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho biết Phong Nha có 7 cái nhất: 1. Hang nớc giải nhất 2. Cửa hàng cao và rộng nhất 3. Bãi cát và đá rộng và đẹp nhất 4. Hồ ngầm đẹp nhất 5. Thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất 6. Dòng sông ngầm dài nhất Việt Nam (13969m) 7. Hang khô rộng và đẹp nhất Ngoài ra Phong Nha - Kẻ Bàng còn mang trên mình tuyến đờng trờng sơn huyền thoại, nơi ghi dấu bao nhiêu công, kỳ tích của một thời hào hùng, oanh liệt, vẻ vang của dân tộc trong một thời kỳ chống Mỹ. Phong Nha - Kẻ Bàng còn tồn tại tong nó một khu rừng nguyên sinh nhiệt đới với bao điều kỳ thú, bí ẩn của thiên nhiên. Phong Nha - Kỳ Bàng là nơi hội tụ đầy đủ các giá trị thẩm mỹ, cảnh quan, địa chất, giá trị văn hoá, lịch sử, sinh học . mà khiông noi nào có đợc. 10 [...]... Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 2.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lu trúNói đến lu trú cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch thì không thểkhông nói đến cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lu trú. Vì nó là một trong nhữngyếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lợng cũng nh giá trị của điểm đến. Hiệnnay, tại khu vực nhà nghỉ Phong Nha cơ sở vật chất kỹ. .. lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Néi dung cña đề tài bao gồm các phần chính sau :Chơng I: Những lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Chơng II: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình Chơng III: Một số ý kiến nhằm tăng cờng và nâng cao hiệu quả sửdụng, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình 3 Website: http://www.docs.vn... triển của du lịch trong nớc và quốc tế.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch 1.2.1. Khái niệm Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là toàn bộ các phơng tiện tham gia vàoviệc khai thác các tiềm nang du lịch tạo ra và thực hiện các dịch vụ hàng hoá du lịch (sản phẩm du lịch) nhằm thoả mÃn nhu cầu của khách du lịch. 1.2.2. Đặc điểm Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có nhiều đặc điểm khác nhau, bắt nguồntừ... pháttriển du lịch nếu muốn có điều kiện đủ thì du lịch Việt Nam cần phải nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại các điểm đến để có sự thu hút kháchnội địa cũng nh khách quốc tế nhiều hơn. Chính cơ sở vật chất kỹ thuật là mộttrong những yếu tố quan trọng để phát triển du lịch, để cạnh tranh du lịch vớicác nớc trong khu vực và quốc tế. Nếu chúng ta có điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ. .. với tài nguyên du lịch dới thành phố Hà Nội.Ngợc lại về phần mình cơ sở vật chất kỹ thuật cũng ảnh hởng tới tàinguyên du lịch theo 2 hớng: Hớng tích cực: sự kết hợp hài hoà giữa tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là giải pháp khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật có hiệu quảcao, làm tăng tính hấp dẫn cho tài nguyên du lịch, khắc phục phần nào bất lợicủa thời vụ du lịch mang lại.... 744 - Quản Trị Du Lịch đikiến tập thực tế: Hà Nội- Phong Nha Huế. Trong khoảng thời gian năm ngàybốn đêm từ 12/04/2003 đến 16/04/2003. Sau chuyến đi thực tế. Em đà chọn đềtàI Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha- Quảng Bình& quot; làm đề tài của mình2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng INhững lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ. .. lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng 2 Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại phong nha - quảng bình 2.1. Khái quát về Phong Nha - Quảng Bình Phong Nha - Quảng Bình đà đợc nhiều ngời biết đến nh là một nơi có"Đệ nhất kỳ quan" với vẻ đẹp kỳ diệu, ngoại mục đợc tạo hoá, kỳ công bantặng, Phong Nha nơi đà làm đắm say trong lòng bao du khách, cùng với cảnhquan thiên nhiên... biểnngoài thời vụ chính ra, nếu cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch cho phép khai thác - ợc đăng cai các hội nghị, hội thảo quốc tế, các môn thể thao thì sẽ kéo dài đợcthời vụ du lịch. Tuy nhiên bản thân sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch sẽ là nhân tố thuhút khách và tăng công suất sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, khai thác đợc triệtđể yếu tố tài nguyên du lịch. Hớng tiêu cực: Cơ sở vật chất kỹ thuật hông... thác cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình Nhà nghỉ phong nha Quảng Bình nên đa cán bộ nhân viên đi học thêmcác lớp để nâng cao trình độ để có thể phục vụ khách đợc tốt hơn.19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chữa, bảo quản. Bên cạnh đó còn có sự hao mòn vô hình và hữu hình của cáctrang thiết bị đà ảnh hởng đến hiệu quả, chất lợng phục. .. sở vật chất kỹ thuật du lịch, là tiền đề căn bản để hình thành các trung tâm du lịch. Tài nguyên du lịch ảnh hởng tới công suất, thể loại, thứ hạng của hầu hết các thành phầncủa CSVCKT du lịch, khả năng tiếp nhận của tài nguyên du lịch là để cơ sở xácđịnh công suất của các công trình phục vụ du lịch, sức hấp dẫn của chúng ảnhhởng tới thứ hạng của các cơ sở này. Ví dụ vị trí của tài nguyên du lịch . 2.2. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 2.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lu trú Nói đến lu trú cơ sở vật chất. thác cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình 3.1. Một số giải pháp tăng cờng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình, Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình, Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Phong Nha - Quảng Bình

Bình luận về tài liệu thuc-trang-co-so-vat-chat-ky-thuat-phuc-vu-du-lich-tai-phong-nha-quang-binh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP