báo cáo phân tích tài chính công ty cổ phần cao su đà nẵng

28 268 1
ffff fff

ffff fff Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,382 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 19:50

Tài liệu tham khảo báo cáo phân tích tài chính công ty cổ phần cao su đà nẵng 1 Phân tích tình hình tài chính c ủa công ty cao su BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA QTKD ĐỀ TÀI:BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ N ẴNG (Tham chiếu công ty CP cao su H òa Bình và công ty CP cao su Tây Ninh)  GVHD: Hồ Tấn Tuyến SVTH : nhóm 10 Phan Thị Thanh Nhàn Lâm Thị Ngọc Quyên Nguyễn Phạm Duy Lê Trọng Lâm LỚP : K12 QTC Đà Nẵng, Tháng 03, năm 2009 2 LỜI MỞ ĐẦU Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị tr ường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập v à hợp tác quốc tế diễn ra ng ày càng sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn v à thử thách và phải chấp nhận quy luật đ ào thải từ phía thị trường. Đứng trước những thử thách đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải ng ày càng nâng cao hi ệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý v à sử dụng tốt nguồn t ài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình. Như ông bà ta thường nói “đồng tiền đi liền khúc ruột”, điều này cho thấy vấn đề tài chính là rất quan trọng. Trong một doanh nghiệp th ì vấn đề này còn quan trọng hơn nữa, bởi lẽ tình hình tài chính lành m ạnh là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ , đạt hiệu quả. Sự l ành mạnh đó có được hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng quản trị tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó nhóm chúng tôi ch ọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính t ại Công Ty cổ phần cao su Đà Nẵng”. Thông qua việc phân tích, đánh giá t ình hình tài chính tại công ty để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai và đưa ra gi ải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp I.Sơ lược khái quát về công ty CP cao su Đ à Nẵng và hai công ty tham chi ếu 1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG Tên Công ty : Công ty cổ phần cao su Đà nẵng Tên tiếng Anh : Danang rubber joint stock company Tên thương mại : DRC Trụ sở chính : 01 Lê văn Hiến - Phường Khuê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng Điện thoại : 0511.3950824 – 3954942 – 3847408 Fax : 0511.3836195 – 3950486 Email : drcmarket@dng.vnn.vn Website : http://www.drc.com.vn/ , http://www.drc.vn/ Lĩnh vực kinh doanh. + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su v à vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su, + Chế tạo lắp đặt thiết bị ng ành công nghiệp cao su + Kinh doanh thương m ại dịch vụ tổng hợp Một số hình ảnh Thiết bị , nhà xưởng 3 Công ty Cổ phần Cao Su Đ à Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1446/QĐ – TCCB ngày 18 tháng 04 năm 2005 c ủa Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay l à bộ công thương . Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần từ ng ày 01/01/2006.Hoạt động kinh doanh chính của Công ty l à sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su; Chế tạo, lắp đặt thiết bị ng ành công nghiệp cao su; Kinh doanh th ương mại, dịch vụ tổng hợp. Sản phẩm sản xuất của công ty l à đa dạng và phong phú nhưng chi ếm tỷ trọng lớn vẫn là sản phẩm săm lốp ô tô .Công ty sản xuất các loại lốp si êu trường, siêu trọng phục vụ công trình và khai thác mỏ, trọng lượng trên 2 tấn/1chiếc lốp. Đây l à sản phẩm tại Việt Nam chỉ có công ty cổ phần cao su Đ à Nẵng sản xuất duy nhất . Ngo ài ra công ty còn sản xuất các sản phẩm phục vụ cho ti êu dùng như săm lốp xe đạp, săm lốp xe máy, săm lốp ô tô phục vụ xe tải v à các công ty lắp ráp trong cả nước. Công ty còn sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ các nghành công nghiệp khác. 2.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PH ẦN CAO SU HÒABÌNH Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Ho à Bình Tên tiếng Anh: Hoa Binh Rubber Joint stock Company. Tên viết tắt: HORUCO Vốn điều lệ: 172.609.760.000 VNĐ Trụ sở chính: Xã Hòa Bình – Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu Điện thoại: 064. 3872104 - 3873482 Fax: 064. 3873495 Email: horuco@horuco.com.vn Website: http://www.horuco.com.vn/ 4 Giấy CNĐKKD: Số 4903000095 do Sở Kế hoạch v à Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 22/4/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/5/2008. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 96.000.000.000 đ ồng. Hiện tại là 172.609.760.000 đ ồng. Công ty chính thức đi vào hoạt động ngày 02/5/2004. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Trồng cây cao su, cà phê, điều Khai thác, thu mua và ch ế biến mủ cao su (SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20). Mua bán nông sản thô chưa chế biến (lông động vật, da ch ưa thuộc, sữa tươi, các lọai rau củ hạt, tơ, len thô, mủ cao su,…); Mua bán nông sản sơ chế; Thời hạn hoạt động của Công ty: 50 năm. Cơ cấu sở hữu vốn công ty: Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ Nhà nước 9.804.000 55,00% Khác 7.756.976 45,00% CỘNG 17.260.976 100,00% 3.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH Tên công ty: Công ty C ổ phần Cao su Tây Ninh Tên quốc tế : Tay Ninh Rubber Joint Stock Company Tên viết tắt: TRC Trụ sở chính: Xã Hiệp Thạnh, Huyện G ò Dầu, Tỉnh Tây Ninh Điện thoại +84-(0)66-85.36.06 Fax +84-(0)66-85.36.08 Email: mailto:%20qtns@taniruco .com Website: http://www.taniruco.com Công ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh tiền thân l à đồn điền cao su của Pháp, tháng 4 năm 1945 được cách mạng tiếp quản lấy t ên là Nông Trường Quốc doanh Cao Su Tây Ninh. Năm 1981, Nông trư ờng được nâng cấp lên thành Công ty lấy tên là Công ty Cao Su Tây Ninh. Ngày 27/03/1987, T ổng Cục Cao Su Việt Nam ký quyết định chuyển Công ty Cao Su Tây Ninh th ành Xí Nghiệp Liên Hợp Cao Su Tây Ninh v à 04/03/1993 được Bộ Nông Nghiệp v à Công Nghiệp Thực Phẩm ký quyết định chuyển Xí Nghiệp Liên Hợp Cao Su Tây Ninh th ành Công ty Cao Su Tây Ninh. - Ngày 27/05/2004, Th ủ tướng Chính phủ ký quyết định chuyển Công ty Cao Su Tây 5 Ninh thành Công ty TNHH m ột thành viên hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp v à chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2005. Đến ngày 15/02/2006, Thủ Tướng Chính phủ có quyết định ph ê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Nông tr ường quốc doanh trực thuộc Tổng Công ty Cao Su Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH một th ành viên Cao Su Tây Ninh. Sau đó, theo Ngh ị định 187/2004/NĐ -CP ngày 16/11/2004 c ủa Chính phủ, Công ty lựa chọn h ình thức “Bán một phần vốn Nh à nước hiện có tại doanh nghiệp”theo Quyết định số 3549/QĐ -ĐMDN ngày 21/11/2006. - Với Giấy Chứng Nhận Đăng ký Kinh Doanh số 4503000058 ng ày 28/12/2006, Công ty Cổ Phần Cao su Tây Ninh đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần. - Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán TRC ngày 24/07/2007 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức t ư vấn: công ty cổ phần chứng khoán cao su. Kiểm toán độc lập: công ty t ư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) -chi nhánh TP Hồ Chí Minh.  Ngành nghề kinh doanh: - Đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su nguy ên liệu và tiêu thụ sản phẩm - Công nghiệp hóa chất, phân bón v à cao su - Thương nghiệp bán buôn - Khai hoang và sửa chữa xây dựng cầu đường - Xây lắp công trình công nghịêp dân dụng - Cưa xẻ gỗ cao su, đóng Pallet v à đồ gia dụng - Thương nghiệp bán buôn xăng, dầu, nhớt - Xay xát hàng nông s ản - Dịch vụ ăn uống - Kinh doanh vật tư tổng hợp - Khảo sát, thiết kế các công tr ình xây dựng giao thông - Thi công công trình th ủy lợi - Kinh doanh nhà đ ất - Thi công xây lắp các công trình giao thông, các công trình th ể thao, cấp thoát nước, xử lý nước thải, mạng lưới điện đến 35KV, san lắp mặt bằng. II. Phân tích tổng quát tình hính tài chính Phân tích tình hình tài chính c ủa công ty cao su DRC v à so sánh với công ty cao su Hòa Bình và công ty cao su Tây Ninh. Dựa vào các bảng tính trong Excel để phân tích xu hướng tình hình tài chính của Công ty cao su DRC so sánh với công ty cao su Hòa Bình và công ty cao su Tây Ninh trong hai n ăm gần đây nhất năm 2007, năm 2008. 6 Qua bảng tính của công ty cao su DRC chúng tôi nhận thấy rằng. 1. Phân tích sự biến động của tài sản Qua bảng phân tích trên ta nhận thấy tổng tài sản của công Ty cao s u ĐRC năm 2008 tăng so với năm 2007 là 24,839,127,626 đ ồng tức là tăng 4,25%. Trong khi đó tài s ản năm 2008 của công ty Hòa Bình tăng so với năm 2007 là 5% ; tài sản năm 2008 của công ty Tây Ninh tăng so v ới năm 2007 là 23,13 % ; +Tài sản ngắn hạn: Ta thấy tài sản ngắn năm 2008 giảm so với năm 2007 đến giảm 3,19% t ương ứng với lượng tiền là 13.956.179.552 đồng. Kết hợp với phân tích dọc th ì tài sản ngăn hạn trong năm 2007 chi ếm 74,9% trong tổng tài sản, vì tổng tài ngắn hạn của năm 2008 giảm nên đã làm cho tài sản dich chuyển xuống v à chiếm 69,55%. Nguyên nhân của việc này là do Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 59,04%, tương ứng với lượng 21,278,435,178 đ ồng,Và hàng tồn kho tăng 15,08% tương ứng với lượng là 36,220,907,779 đồng. =>Qua quá trình phân tích đã thể hiện, trong năm 2008, tài sản ngắn hạn đã giảm xuống, sự ứ động của h àng hóa nhiều thể hiện ở chổ hàng tồn kho tăng lên. Trong năm 2008, công ty có lượng tồn kho rất cao, nh ư vậy sẽ làm tồn đọng vốn. Như vậy,ta có thể thấy qua năm 2008 , công ty đã mở rộng các khoản bán tín dụng để lôi kéo khách hàng, điều này công ty đã thành công khi doanh thu thu ần của năm 2008 có tăng 10,32% so với năm 2007, đây là một điều rất cố gắng của công ty, vì trong năm 2008 đã có rất nhiều sự biến động về giá và chất lượng đối với các công ty kinh doanh lĩnh vực này. Trong khi đó công ty cao su H òa Bình tài sản ngắn hạn năm 2008 tăng so với năm 2007 lên đến 21,89%, và năm 2008 tỷ trọng của tài sản ngắn hạn chiếm 44,51 %. Tài sản ngắn hạn tăng do tiền v à các khảon tương đương tiền tăng lên. Công ty cao su Tây Ninh tài s ản ngắn hạn năm 2008 tăng so với năm 2007 l ên đến 82,6%, và năm 2008 t ỷ trọng của tài sản ngắn hạn chiếm 47,38%. T ài sản ngắn hạn tăng do tiền và các khảon tương đương tiền; các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên. +Tài sản dài hạn Tài sản dài hạn năm 2008 tăng 26,44 % so với năm 2007, tăng một lượng 38,795,307,178 đồng. Nguyên nhân của sự biến động này là do tài sản cố định năm 2008 tăng 25,45 % so v ới năm 2007, và tài sản dài hạn khác năm 2008 tăng 99,19% so với năm 2007, mặc dù tài sản cố định và tài sản dài hạn khác tăng lên rất nhiều, nhưng các khoản phải thu và các khoản đầu tư dài hạn không tăng mà co chi ều hướng giảm, vì thế tài sản dài hạn chỉ tăng 26,44%. 7 =>Qua phân tích ở trên, ta thấy chủ yếu là tài sản cố định của công ty tăng, c ơ sở vật chất của công ty đã được tăng cường, qui mô về sản xuất đ ã được mở rộng, điều n ày cũng chứng tỏ là là chi phí xây dựng cơ bản dở dang qua 2 năm đ ã tăng lên một cách mạnh mẽ. Trong khi đó công ty lại giảm đ i các khoản đầu tư dài hạn, vì thế, công ty sẽ mất đi một lượng lợi tức trong dài hạn cho doanh nghiệp. Qua 2 năm, công ty đ ã giảm đi các khoản phải thu dài hạn, vì thế công ty sẽ không bị chiếm dụng vốn lâu. Tài sản dài hạn của công ty Hòa Bình giảm 5,51% so với năm 2007, và năm 2008 tài sản dài hạn chỉ chiếm 55,49 % trong tổng tài sản. Tài sản dài hạn của công ty Tây Ninh giảm 4,79% so với năm 2007, v à năm 2008 tài sản dài hạn chỉ chiếm 52,62% trong tổng tài sản 2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn: Nguồn vốn của công ty ĐRC năm 2008 tăng 4,25% so với năm 2007, t ương ứng với lượng tăng là 24,839,127,626 đồng. + Nợ phải trả: Nợ phải trả 2008 tăng so với 2007 l à 6,03%, tương ứng với lượng tăng là 22,652,389,782 đồng, Kết hợp với phân tích dọ c thì NPT trong năm 2007 chi ếm 64,32% trong tổng nguồn vốn, vì tổng nguồn vốn của năm 2008 tăng l ên nên đã làm cho NPT dich chuyển tăng lến và chiếm 65,41%. Nguyên nhân của sự biến động n ày là do nợ ngắn hạn tăng và nợ dài hạn giảm, trong đó nợ ngắn hạn nă m 2008 tăng 15,81% so với năm 2007, và nợ dài hạn giảm 16,43%, nhưng tỷ trọng của nợ dài hạn năm 2008 tăng lên t ừ 44,8% lên 49,77% và nợ ngắn hạn giảm từ 19,52% xuống c òn 15,65%. Trong khi đó, nợ phải trả của công ty H òa Bình cũng tăng lên nhưng tốc độ tăng thấp hơn công ty ĐRC. Năm 2008 tăng 2,37% so v ới năm 2007, và năm 2008 nợ ngắn hạn của công ty Hòa Bình chiếm tỷ trọng so với nguồn vốn l à 16,51%. + Vốn chủ sở hữu: Nhìn vào bảng ta thấy rằng, vốn chủ sở hữu năm 20 08 tăng 1,05% so v ới năm 2007 tương ứng với số tiền là 2,186,737,844 , nhưng theo phân tích d ọc ta thấy năm 2007 VCSH chiếm 35,68% trong tổng nguồn vốn, năm 2008 VCSH chiếm 34,59%. Sở dĩ có sự giảm này là do VCSH năm 2008 tăng nhưng s ự tăng ít hơn so với Sự tăng của tổng nguồn vốn. 3. Phân tích doanh thu và chi phí Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty cao su Đ à Nẵng tăng 10,32% trong đó GVHB năm 2008 tăng 10,36% so v ới năm 2007.chi phí BH 31,33% và chi phí QLDN tăng 34,41%. LN t ừ HĐKD giảm 42,09%. LNST giảm 34,41%. Trong khi đó công ty cao su H òa Bình Doanh thu thu ần về bán hàng và cung cấp dịch 8 vụ tăng giảm 2,04% trong đó GVHB năm 2008 tăng 7,99% so với năm 2007.chi phí BH giảm 2,79% và chi phí QLDN gi ảm 17,13%. LN từ HĐKD giảm 37,4%. LNST giảm 33,77%.Và công ty cao su Tây Ninh Doanh thu thu ần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 11,58% trong đó GVHB năm 2008 tăng 17,68% so với năm 2007.chi phí BH giảm 1,22% và chi phí QLDN tăng 12,08%. LN t ừ HĐKD tăng 10,06%. LNST tăng 13,09% III. Phân tích các thông s ố tài chính Qua bảng phân tích chỉ số thì cho ta thấy: ROE của DRC qua 2 năm 2007 v à 2008 đều có xu hướng thấp hơn so với công ty cao su Tây ninh và công ty cao su Hòa Bình, điều này chứng tỏ hiệu suất tài chính của công ty thấp và điều này đã làm cho công ty kém h ấp dẫn đối với các nhà đầu tư hơn so với 2 công ty ( cao su tây Ninh v à cao Su Hòa Bình) cùng ngành thể hiện ở chổ năm 2007 là 0,34 đến năm 2008 thì là 0,22. Nguyên nhân nhân là do ROA c ủa công ty thấp từ 0,12 trong năm 2007 xuống c òn 0,07 trong năm 2008. Và từ bảng thông số ta cũng thấy rằng tốc độ giảm của ROA nhanh h ơn tốc độ giảm của ROE. Mặc d ù, số nhân vốn chủ của năm 2008 tăng so với năm 2007, nh ưng tốc độ tăng thấp trong khi đó tốc độ tăng của ROA nhanh v ì vậy đã làm cho ROE của công ty giảm. Số nhân vốn chủ của thể hiện ở thông số nợ, thông số nợ của công ty trong năm 2008 tăng h ơn so với năm 2007. Điều này cũng thể hiện ở phân tích khối, nợ phải trả của năm 2007 chiếm 64.32% trên tổng nguồn vốn, năm 2008 th ì nợ phải trả chiếm 65.41% tr ên tổng nguồn vốn. từ đây ta thấy rằng, càng ngày công ty đã tăng các khoản nợ. ROE, và ROA còn liên quan đến vòng quay tài sản và lợi nhuận ròng biên. Vòng quay tài sản của công ty trong năm 2008 tăng h ơn so với năm 2007 và cao hơn so vơi ngành, nhưng lợi nhuận ròng biên của công ty trong năm 2008 l ại có xu hướng giảm so với năm 2007 từ 0,06 trong năm 2007 xuống c òn 0,03 trong năm 2008 và thấp hơn so với ngành rất nhiều. Điều này cho ta thấy vòng quay tài sản có cải thiện nhưng lợi nhuận ròng biện có xu hướng giảm mà tốc độ giảm nhanh, vì vậy ROA và ROE của công ty có xu hướng giảm. Với xu h ướng giảm của ROA v à ROE thì sẽ ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu và giá cổ phiếu của công ty giảm. Ta thấy kỳ thu tiền bình quân có xu h ướng giảm cao hơn so với công ty Hòa bình nhưng thấp hơn so với công ty Tây Ninh. Điều n ày chứng tỏ, trong năm 2008 công ty đã không có nhiều chính sách mở rộng tín dụng để thu hút khách h àng. Điều này, chứng tỏ các khoản phải thu của công ty trong năm 2008 giảm so với năm 2007, điều này cũng cho chúng ta th ấy là công ty sẽ không bị ứ đọng vốn, nh ưng cần phải có những chính sách tín dụng ph ù hợp dành cho các khách hàng truy ền thống của công ty. Trong khi đó, công ty Tây Ninh có k ỳ thu tiền bình quân tăng, điều này chứng tỏ công 9 ty Tây Ninh đã mở rộng các khoản tín dụng cho các khách hàng, đi ều này đã thu hút một lượng lớn khách hàng. Ta thấy thời gian giải tỏa h àng tồn kho của công ty cao h ơn so với công ty Tây Ninh và công ty Hòa Bình. Điều này chứng tỏ, hàng của công ty năm trong kho lâu, sẽ l àm ứ đọng vốn, thời gian giải tỏa hàng tồn kho của năm 2008 lại cao h ơn so với năm 2007 (năm 2007 là 84 ngày, năm 2008 là 87, 36 ngày). Trong khi đó, công ty H òa Bình có thời gian giải tỏa hàng tồn kho thấp (năm 2007 l à 60,77 ngày, năm 2008 xu ống còn 48,3 ngày) và công ty Tây Ninh cũng có thời gian giải tỏa h àng tồn kho thấp năm 2007 là 34,93 ngày , năm 2008 là 20, 3 ngày. Kỳ trả tiền bình quân của công ty có su hướng giảm, và thấp hơn so với công ty Tây Ninh và công ty Hòa Bình. Nh ư vậy công ty đã không có những chiến lược để thương lượng với nhà cung cấp để nới rộng thời gian thanh tóan. Trong khi đó, công ty Tây Ninh và Công ty Hòa Bình đã có những chiến lược thương lựơng đàm phán với nhà cung cấp để mở rộng thời gian thanh toán , vì vây sẽ tạo cho họ có một nguồn v ốn trong ngắn hạn. Thông số khả năng thanh toán của công ty qua 2 năm đều giảm, l à vì tài sản ngắn hạn của công ty giảm, trong khi đó nợ ngắn hạn của công ty lại tăng không nhiều, điều n ày nó làm cho khả năng thanh toán hiện thời v à khả năng thanh toán nh anh của công ty giảm đi. Điều này cũng cho ta thấy rằng công ty ng ày còn mất khả năng thanh toán các khoản nợ. Trong khi đó công ty H òa Bình lại có khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện thời tốt hơn so với công ty, và tốt hơn so với công ty Tây Ninh. Khả năng thanh toán của Công ty Tây Ninh ng ày càng thấp. Qua phân tích tình hình tài chính thông qua các con s ố của công ty cao su Đ à Nẵng và hai công ty tham chi ếu ta thấy rằng tình hình tài chính c ủa công ty cao su Đ à Nẵng nhìn chung không ổn định bằng hai công ty tham chiếu. Trong năm 2008 giảm do ảnh hưởng chung của biến động t ình hình khủng hoảng kinh tế to àn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết tất cả các công ty v ì vậy việc kinh doanh kém hiệu quả v à tình trạng lỗ trong năm 2008 l à kết quả tất yếu của công ty. 10 LỜI KẾT Bất cứ doanh nghiệp n ào cũng muốn phát triển về quy mô lẫn doanh số, đó không chỉ đơn thuần là những hoạt động kinh doanh m à còn cần phải có những phân tích t ài chính đúng đắn để có thể đưa ra nhữngquyết định chuẩn xác , hợp lý nhằm thúc đẩy các hoạt động của công ty. Qua việc phân tích t ài chính của công ty cổ phần cao su Đ à Nẵng và hai công ty tham chi ếu, ta thấy được tầm quan trọng của quản trị t ài chính. Từ việc phân tích tài chính thì ta mới có thể đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối , sử dụng và quản lý nguồn vốn, đồng thời t ìm ra những khả năng tiềm t àng về vốn của công ty. [...]... công xây lắp các công trình giao thông, các công trình th ể thao, cấp thoátnước, xử lý nước thải, mạng lưới điện đến 35KV, san lắp mặt bằng.II. Phân tích tổng quát tình hính tài chính Phân tích tình hình tài chính c ủa công ty cao su DRC v à so sánh với công ty cao su Hòa Bình và công ty cao su Tây Ninh. Dựa vào các bảng tính trong Excel để phân tích xu hướng tình hình tài chính của Công ty cao su. .. http://www.taniruco.com Công ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh tiền thân l à đồn điền cao su của Pháp, tháng 4 năm1945 được cách mạng tiếp quản lấy t ên là Nông Trường Quốc doanh Cao Su TâyNinh. Năm 1981, Nông trư ờng được nâng cấp lên thành Công ty lấy tên là Công ty Cao Su Tây Ninh. Ngày 27/03/1987, T ổng Cục Cao Su Việt Nam ký quyết địnhchuyển Công ty Cao Su Tây Ninh th ành Xí Nghiệp Liên Hợp Cao Su Tây Ninh v... của công ty giảm đi. Điều này cũng cho ta thấy rằng công ty ng ày còn mất khả năng thanh toán cáckhoản nợ. Trong khi đó công ty H òa Bình lại có khả năng thanh toán nhanh và khảnăng thanh toán hiện thời tốt hơn so với công ty, và tốt hơn so với công ty Tây Ninh.Khả năng thanh toán của Công ty Tây Ninh ng ày càng thấp.Qua phân tích tình hình tài chính thông qua các con s ố của công ty cao su Đ à Nẵng. .. tính của công ty cao su DRC chúng tôi nhận thấy rằng.1. Phân tích sự biến động của tài sảnQua bảng phân tích trên ta nhận thấy tổng tài sản của công Ty cao s u ĐRC năm 2008tăng so với năm 2007 là 24,839,127,626 đ ồng tức là tăng 4,25%. Trong khi đó tài s ảnnăm 2008 của công ty Hòa Bình tăng so với năm 2007 là 5% ; tài sản năm 2008 của công ty Tây Ninh tăng so v ới năm 2007 là 23,13 % ; +Tài sản... Tổng Công ty Cao Su Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH một th ànhviên Cao Su Tây Ninh. Sau đó, theo Ngh ị định 187/2004/NĐ -CP ngày 16/11/2004 c ủa Chính phủ, Công ty lựa chọn h ình thức “Bán một phần vốn Nh à nước hiện có tạidoanh nghiệp”theo Quyết định số 3549/QĐ -ĐMDN ngày 21/11/2006.- Với Giấy Chứng Nhận Đăng ký Kinh Doanh số 4503000058 ng ày 28/12/2006, Công ty Cổ Phần Cao su Tây Ninh đã chính. .. thành công ty cổ phần. - Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán TRC ngày 24/07/2007 trên sàn giaodịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức t ư vấn: công ty cổ phần chứng khoán cao su. Kiểm toán độc lập: công ty t ư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) -chinhánh TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh:- Đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su nguy ên liệu và tiêu thụ sảnphẩm- Công. .. chế;Thời hạn hoạt động của Công ty: 50 năm.Cơ cấu sở hữu vốn công ty: Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệNhà nước 9.804.000 55,00%Khác 7.756.976 45,00%CỘNG 17.260.976 100,00%3.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINHTên công ty: Công ty C ổ phần Cao su Tây NinhTên quốc tế : Tay Ninh Rubber Joint Stock CompanyTên viết tắt: TRCTrụ sở chính: Xã Hiệp Thạnh, Huyện G ò Dầu, Tỉnh Tây NinhĐiện thoại... à bộ công thương . Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần từ ng ày01/01/2006.Hoạt động kinh doanh chính của Công ty l à sản xuất, kinh doanh, xuấtnhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su; Chếtạo, lắp đặt thiết bị ng ành công nghiệp cao su; Kinh doanh th ương mại, dịch vụ tổnghợp. Sản phẩm sản xuất của công ty l à đa dạng và phong... thấp hơn so với công ty cao su Tây ninh và công ty cao su Hòa Bình, điều này chứng tỏ hiệu su t tài chính của công ty thấp và điều này đã làm cho công ty kém h ấp dẫn đối với các nhà đầu tư hơnso với 2 công ty ( cao su tây Ninh v à cao Su Hòa Bình) cùng ngành thể hiện ở chổ năm2007 là 0,34 đến năm 2008 thì là 0,22. Nguyên nhân nhân là do ROA c ủa công ty thấptừ 0,12 trong năm 2007 xuống c òn 0,07... các công ty lắp ráp trong cả nước. Công ty còn sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ các nghành công nghiệp khác.2.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PH ẦN CAO SU HÒABÌNH Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Ho à Bình Tên tiếng Anh: Hoa Binh Rubber Joint stock Company.Tên viết tắt: HORUCOVốn điều lệ: 172.609.760.000 VNĐ Trụ sở chính: Xã Hòa Bình – Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng TàuĐiện thoại: 064. 3872104 . Thị Thanh Nhàn Lâm Thị Ngọc Quyên Nguyễn Phạm Duy Lê Trọng Lâm LỚP : K12 QTC Đà Nẵng, Tháng 03, năm 2009 2 LỜI MỞ ĐẦU Đất nước chuyển sang nền kinh. Cổ phần Cao Su Đ à Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1446/QĐ – TCCB ngày 18 tháng 04 năm 2005 c ủa Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay l à bộ công
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo phân tích tài chính công ty cổ phần cao su đà nẵng, báo cáo phân tích tài chính công ty cổ phần cao su đà nẵng, báo cáo phân tích tài chính công ty cổ phần cao su đà nẵng

Bình luận về tài liệu bao-cao-phan-tich-tai-chinh-cong-ty-co-phan-cao-su-da-nang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP