Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp qua một số giờ học lịch sử lớp 9 chủ đề chiến thắng điện biên

14 4,780 52
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2015, 17:46

. TRƯNG VƯƠNG GIÁO ÁN DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP QUA MỘT GIỜ HỌC LỊCH SỬ LỚP 9 I. Tên hồ sơ dạy học: CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN II. Mục tiêu dạy học: a. KiÕn thøc: + Gióp häc sinh học tập tốt. – 195 4 trên cơ sở đó còn hiểu được những kiến thức về địa lý, văn học, nghệ thuật qua một giờ học lịch sử * Với thực tiễn đời sống xã hội: - Học sinh hiểu được những giá trị sống của lịch sử. Vân sáng tác năm 195 4 trong chương trìnhMĩ thuật lớp 7. (Nghỉ trên đồi)  Ô chữ bí mật: ĐIỆN BIÊN PHỦ. GV giới thi u bài: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Thắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp qua một số giờ học lịch sử lớp 9 chủ đề chiến thắng điện biên, Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp qua một số giờ học lịch sử lớp 9 chủ đề chiến thắng điện biên, Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp qua một số giờ học lịch sử lớp 9 chủ đề chiến thắng điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn