hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dạy học dự án môn địa lí 7 nội dung môi trường đới lạnh

25 1,083 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2015, 19:08

Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 0   o0o      Hóa   2/2014 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 1 1.  2.  3.  - ,  -  - Email: c2dichvonghau.data@gmail.com - Website: http://thcsdichvonghau.edu.vn 4.  STT   Môn  Email 1  02/09/1991  01663584044 toiyeuthaibinh17@gmail.com 2  04/12/1988  0978206260 Vukhanhly3ieu@gmail.com  Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 2  1.     2.   : - . -  .  - Q. -  . - . - . 2.3. T: - . - Hình  -   - . - . 3.   Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 3 -. -. 4.   - HS hc bng vic tham gia thc hin mt d án (là mt bài tp tình hung) có liên h cht ch vi ni dung hc, t quyt nh cách tip cn v, t honh và t chc các hong: Thuyc vè - a trên nhng kin thc, k n ni dung hc. - Làm vic theo nhóm, có s phân chia công vic rõ ràng, c th. - Hoàn thành vic hc vi các sn phm c th: Tranh n vè. - Trình bày và bo v sn phm có tích hp công ngh thông tin ca mình.  -  . - T các ni dung nhìn ra s liên quan ca nó ti các v ca cuc sng: V ng sinh hc và hin trng môi i lnh. - ng v mt d n ni dung hc. - To vai trò cho HS trong d án, làm cho vai trò ca HS gn vi ni dung cn hc. - -  -  Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 4    5.    sinh - . -  . -    6.  6.1. Giáo viên: - . - . -  - . - . -  -  -  6.2.  -  - 21 - c: + Nhóm 1: . Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 5 + Nhóm 2. - ó/12/2014). 7.  n: -   Ngày 26/12/2014 (15h15  16h0     :    7.1.  - GV  - G   Môi trường đới lạnh”. - Bài 21  7.2.   30 giây ):              Nhóm 2  môi  . Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 6 -      -   -  -   -                   -                  -  -ng  -  -   -  I.    -   -           -          Mù -10 o C, -50 o C    3 tháng) o C      -  Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 7  ?     -   -  - GV  :      -  :  em rút          - :  . -   -  sung -  -  -  : o 3 tháng o  ngày dài 6 tháng o  mét. o           m Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 8 -  -             -        -   -                 tan? -   -  -  , em o    -  . -  b   núi, tách ra  rìa ách  trôi trên  có khi     tan    M   trên      vào mùa  và trôi trên  -       cao        -            Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 9 Nam           -             Vậy ở nơi có khí hậu khắc nghiệt thì sinh vật sẽ có những đặc điểm thích nghi như thế nào và chúng có đa dạng không chúng ta cùng tìm hiểu phần 2.        Bài 57   -   ng loài   -nghe và ghi bài          [...]... chỉ sống ở MT đới lạnh ở vùng cực Bắc vì: Có 2 – 3 tháng nhiệt độ trên 0oC - Dự kiến HS nêu được: + Cấm săn bắt trái phép động vật + Bảo vệ môi trường +Tích cực tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học ở đới lạnh - Dựa trên đặc điểm môi trường đới lạnh và sự đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh, HS giải thích được môi trường đới lạnh là hoang mạc lạnh của TĐ” vì: + Khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo + Sinh... luận Địa lí 7 12 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Trường THCS Dịch Vọng Hậu Ộ  Hoạt động : GV cho HS chơi trò chơi ”Đuổi hình bắt chữ” nhằm ghi nhớ những cụm từ khoá trong bài học (khoảng 3 phút): Các từ khoá nhỏ trong trò chơi: + Đóng băng + Cực Bắc + Chim cánh cụt + Ngủ đông → Từ khoá bài học: ĐỚI LẠNH Ố À Ặ (8 phút) cực Bắc Đóng băng Địa lí 7 Ngủ đông Chim cánh cụt 13 Giáo án: Dạy học. .. đông chúng lao, Lao đi tránh rét Còn ai chịu được Thì sẽ ngủ đông Thế có đúng không? Bài ca đới lạnh? n xét - Đa số các thành viên đều tích cực tham gia và có đóng góp cho nhóm - Bạn Nguyễn Ngọc Diệp thuộc kịch bản chậm, bạn Phạm Tùng Lâm còn chưa tích cực  Địa lí 7 n ản 23 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Trường THCS Dịch Vọng Hậu mt l up ù ảo lu n v t Địa lí 7 vè p n ẫn ọ vè 24 ... Thanh Trúc Tìm kiến thức 12 Bùi Hải Yến Tìm kiến thức Địa lí 7 Từ 19/12/2014 đến 26/12/2014 - Sáng 22 2 chuyển bài cho nhóm viết vè 22 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Trường THCS Dịch Vọng Hậu  Ve v vè ve Nghe vè đới lạnh Nằm từ khoảng hai Vòng cực tới cực Đới lạnh phía Bắc Thì là đại dương Còn ở phía Nam Thì là lục địa Khí hậu vì thía Lạnh lẽo quanh năm Nước cứ đóng băng Chỉ tan lớp Khi... trước lớp ản 19 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Trường THCS Dịch Vọng Hậu a Powerpoint báo cáo nhóm 1 b Thuyết trình: Sau thời gian tuần tìm hiểu, con xin thay mặt các bạn trong nhóm trình bày trước cô và các bạn về đặc điểm môi trường đới lạnh * V vị trí ịa lí: -Đới lạnh nằm trong khoảng từ 2 vòng cực đến 2 cực - Đới lạnh ở Bắc cực là đại dương, còn ở Nam cực là lục địa * V khí h u: Để... những tiết học tương tự trong năm học không? Có  Không  5 Con có đóng góp gì thêm hay con muốn có những hoạt động gì trong một tiết học ngoài trời? 17 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn 8 8 Trường THCS Dịch Vọng Hậu ểm tr n k t quả ọ t p Mục tiêu của tiết học không chỉ đảm bảo về mặt kiến thức bộ môn mà còn giúp học sinh có thêm nhiều kỹ năng mềm Do vậy việc kiểm tra, đánh giá... ở môi trường đới lạnh vùng cực Bắc Địa lí 7 + Ngủ đông hoặc di cư tránh mùa đông lạnh - Các bạn còn lại lắng nghe để bổ sung, nhận xét - HS phải trả lời được: + ĐV thích nghi được nhờ cấu tạo cơ thể có những đặc điểm thích nghi (lớp mỡ dày, lông dày hoặc không thấm nước…), sống đông đúc để sưởi ấm cho nhau, số loài còn dùng hình thức ngủ đông hoặc di cư tránh rét… 11 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích. .. cực bảo vệ môi trường nơi chúng ta đang sinh sống mà còn là những tuyên truyền viên tích cực góp phần bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất của chúng ta, kể cả những nơi xa nhất như 2 cực của Trái đất Địa lí 7 14 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Trường THCS Dịch Vọng Hậu Ụ Ụ PHỤ LỤCPHIẾ Á Á Á Â Ó PHIẾ Á (Học sinh nhóm 1) CÁC TIÊU CHÍ Nguyễn Tiến Đạt Đặng Trung Đức Tạ Thanh Hà Nguyễn Tuấn... NHIỆT TÌNH NG KIẾN THỨC T PH P SÁNG T O ỂM Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Ngọc Diệp Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Hữu Linh Nguyễn Diệu Linh Phạm Tùng Lâm Nguyễn Thị Mai Linh Ng Thị Khánh Linh Nguyễn Yến Nhi Vũ Đức Thịnh Hoàng Thanh Trúc Bùi Hải Yến 15 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Trường THCS Dịch Vọng Hậu Ộ Ố ọ s n n óm uẩn ị t u t tr n bài báo cáo nhóm óm Địa lí 7 ựt í n n t l n ọ vè Ì Ả B Ổ óm... nào? B : Tại sao động vật ở môi trường đới lạnh lại kém đa dạng loài? Chúng có những đặc điểm thích nghi như thế nào với môi trường?  t quả o ( - 10): o ( – 8,5): o B (5 – 6,5): 18/24 5/24 1/24 Địa lí 7 18 Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn u k ảo s 00 ọ 00 ọ ó 0 ọ 8 Trường THCS Dịch Vọng Hậu ts u ọ : s n ảm t ấ t í t ú vu v í s n mon mu n t p t ón n u ọ n o s n óp ó t m t n o u ọ tr n .  Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 17  p 7A1  .  môi  . Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 6 -. Vukhanhly3ieu@gmail.com  Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa lí 7 2  1. 
- Xem thêm -

Xem thêm: hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dạy học dự án môn địa lí 7 nội dung môi trường đới lạnh, hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dạy học dự án môn địa lí 7 nội dung môi trường đới lạnh, hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dạy học dự án môn địa lí 7 nội dung môi trường đới lạnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn