Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp áo dài Việt Nam – the vietnamese traditional dress

30 625 4
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2015, 18:29

Phụ lục 3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUỐC OAI Giáo án dự thi- Dạy học theo chủ đề tích hợp. Nguyễn Thị Hường- THCS Sài Sơn Nguyễn Thị Thu Hương THCS Sài Sơn *** GIÁO ÁN DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GV THCS. Họ và tên: Nguyễn thị Hường Chức vụ: Giáo viên môn ngoại ngữ Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương Chức vụ: Giáo viên môn Mĩ Thuật Đơn vị: Trường THCS Sài sơn Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội. 1 A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Học sinh có thể biết thông tin về áo dài,chiếc áo truyền thống của Việt Nam. - Áo dài Việt nam qua các thời kì phát triển. - Hình thành kĩ năng sâu chuỗi kiến thúc thành hệ thống để làm rõ vấn đề của môn học. 2. Kĩ năng. - Có khả năng giới thiệu khái quát về áo dài truyền thống của dân tộc với bạn bè quốc tế. - Phát huy tính tích cực trong học tập; có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc có kế hoạch, hình thành tư duy độc lập chủ động tiếp cận kiến thức. 3. Thái độ. - Thêm yêu quý ,trân trọng và tự hào về trang phục truyền thống của dân tộc. - Hứng thú, yêu thích chủ đề. B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ. “Ao dai the Vietnamese traditional dress” C. CHUẨN BỊ: - GV: Giấy A0; bút dạ; Giáo án; tài liệu phục vụ cho dạy học; Máy chiếu; Các kiến thức liên quan (qua thực tiễn địa phương, sách báo, tranh ảnh, thông tin trên mạng Intenet ) - HS: Chuẩn bị bài theo yêu cầu của GV: vở thực hành, đồ dùng học tập; các tư liệu cần tìm hiểu; chuẩn bị các hoạt động cần tiến hành và kết quả thu thập được; Sẵn sàng theo sự phân công của nhóm; chuẩn bị báo cáo kết quả được phân công… D.PHƯƠNG PHÁP: Sử dụng phương pháp: - Hoạt động nhóm học tập. - Trực quan, - Đàm thoại - Phân tích tổng hợp gợi mở. - Phát hiện giải quyết vấn đề. E. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. - Tiết 1 + Giáo viên giới thiệu tên chủ đề, kế hoạch thực hiện chủ đề. + HS thực hiện sưu tầm kiến thức trước khi học chủ đề. 2 - Tiết 2: Tiến trình dạy học: học sinh tìm hiểu chủ đề theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên . - Viết báo cáo: Học sinh làm việc cá nhân theo sự phân công thực hiện nhiệm vụ của nhóm, các nhóm thu thập, xử lý thông tin. - Tiết 3: Tổ chức báo cáo kết quả tự tìm hiểu của các nhóm, các nhóm nhận xét bổ xung; giáo viên chuẩn hoá kiến thức và đánh giá kết quả. G.TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC I. Pre − reading : 1. Warm − up : (Getting started) (Students in two groups look at the clothes the people in these pictures (p.13) are wearing and take turn to decide where they come from by asking and answering) - T models picture a : Teacher: Where does she come from? Students: She comes from Japan Teacher: How do you know? Students: Because she is wearing a kimono. * Key: a) She comes from Vietnam. She is wearing Aodai. b) He comes from Scotland (Uk). He is wearing a kilt. c) She comes from India. She is wearing a Sari. d) He comes from the USA. He is wearing jeans. e) She comes from (Saudi) Arabia. She is wearing a veil. 2. Pre − teach vocabulary : − (to) design : thiết kế (explanation) − fashionable (a): (thuộc) thời trang, mốt (synonym) = mordern − slit (n) : đường xẻ (mine/relia) − tunic(n) : áo dài thắt ngang hông (translation) − loose (a) : rông thùng thình (picture/B.Dr) = baggy − pattern (n) : mẫu vẽ,hoa van (translation) (exp) − inspiration (n): cảm hứng (translation) * Checking: R.O.R 3.Pre − question : Get Ss predict the questions: a. Who usually wears Ao dai nowadays? What about in the past? b.What are the differences between traditional Ao dai and modern one? II. While − reading : *- Listening to the tape (Students listen to the tape, pointing at the reading in the textbook−word by word) - Students check their prediction a. Nowadays women usually wear it.And it was frequently worn by both men and women. 3 b. Modern Ao dai look modern and very fashionable.And VietNamese women wear the unique dress. - Students practice reading the text silently to get information about Ao dai - Complete the sentences. Use the information from the passage. - Students read the text again and complete sentences (P.14). - Students compare with their partner. - Give feedback and correct * Key: 1.For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels and songs. 2.The ao dai is described as a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. 3.The majority of Vietnamese woman prefer to wear modern clothing at work. 4.Some designers have modernized the ao dai by printing lines of poetry on it. 5.Another alternative is to add symbols such as suns, stars, crosses and stripesto the ao dai. * Comprehension questions: - Get students work with a partner, read the text again, ask and answer the questions on page 14. Call on some students to ask and answer before class. Correct * Key: 1.Traditional, men and women used to wear the “ao dai” 2.Because it is more convenient 3.They have printed lines of poetry on it or have added symbols such as suns, stars, crosses and stripes to the “ao dai” III. Extra knowledge. Ao dai Vietnam over the period (ÁO DÀI VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KÌ) When it comes to the aesthetic aspect, cultural and traditional costumes of the Vietnamese people, people often think of the long dress and hat leaves, in fact, going through each period, each stage along with the evolution process of historical development, ao dai Vietnam exist over time, is considered the traditional costume nature of the long history of Vietnam. Dresses Vietnam - the way history. Back in time to find the source, the image with two Vietnamese ao dai dress flowing in the wind has been found through the carvings on the drums of Dong Son and artifacts from every thousand years today (2879.BC -258.BC) (Khi nói đến khía cạnh thẩm mỹ, văn hóa và trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến tà áo dài và chiếc nón lá, thật vậy, trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cùng với những diễn biến của quá trình phát triển lịch sử, tà áo dài Việt Nam tồn tại cùng với thời gian, được xem là trang phục truyền thống mang tính lịch sử lâu đời của người Việt. Áo dài Việt Nam những chặng đường lịch sử. 4 Ngược dòng thời gian tìm về cội nguồn, hình ảnh chiếc áo dài Việt với hai tà áo thướt tha trong gió đã được tìm thấy qua các hình khắc trên mặt trống đồng và hiện vật Đông Sơn cách ngày nay hằng nghìn năm (2879.BC-258.BC):) 5 Costumes for the ancient Vietnamese shown on Dong Son. . (Trang phục Việt cổ thể hiện trên kiếm đồng Đông Sơn). Legend has it that when the elephant broke the match, Hai Ba Trung (40-43.AD) was wearing two laps of yellow, yellow umbrella. Do revered two women, women dressed in ancient Vietnamese avoid evil, but rather by two four-shirt. Truyền thuyết kể lại rằng khi cưỡi voi xông trận, Hai Bà Trưng (40-43.AD) đã mặc áo dài hai tà giáp vàng, che lọng vàng. Do tôn kính hai bà, phụ nữ Việt xưa tránh mặc áo hai tà mà thay bằng áo tứ thân. From time to time, during the 17 th century to the 19 th century, to have a formal appearance and bring you more looks right, where urban women have nighty body style variations from four-robe to show wealth and social status of women. Like a rule, costumes also associated with the evolution of history, the army tunic itself is still unable to stop the Vietnam traditional costume (Theo thời gian, trong khoảng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, để có dáng dấp trang trọng và mang vẻ quyền quý hơn, phụ nữ nơi thành thị đã biến tấu kiểu áo ngũ thân từ chiếc áo dài tứ thân nhằm thể hiện sự giàu sang cũng như địa vị xã hội 6 của người phụ nữ. Giống như một quy luật, trang phục cũng đi liền với diễn biến của lịch sử, chiếc áo dài ngũ thân vẫn không thể là điểm dừng của trang phục truyền thống Việt Nam). Dresses quartet itself. (Áo dài tứ thân). 7 . Trong Sách "Relation of New Mission of the Fathers of the Society of Jesus in the Kingdom of Cochin China," Ban Tai xuất Lille năm 1631 giáo sĩ Borri đã Tả ro về cách ăn Mặc của người Việt ở đầu thế Kỷ 17 "Người MAC TA năm Sau cái áo dai, ao no Phu lên áo kia, cái một màu me That Duoi Phan Lung của May lớp áo Ngoai được Những Dai dai thanh cat. Khi đi lại, các Dai này vào nhau Trong Quyen đẹp Mat " Perhaps clergy Borri has misunderstood the mantle of being the ancient Vietnamese people even when outside. It's a little outside the mantle cut into long strips below the waist that clergy Borri mention only a Siamese lotus, or a place called oar, which the ancients wore chest or below the waist outer tunic. Siamese are three or four layers stacked silk garments. The longest range in the same class, then the shorter outer layer. Jade Female statues carved in the 17th century in the tank, Bac Ninh, the most evidence for the tunic and the lotus, and how difficult problem which has entries Borri clergy representatives from four centuries ago. 8 Trong sách “Relation de la Nouvelle Mission des Péres de la Compagnie de Jesus au Royaume de la Cochinchine”, xuất bản tại Lille năm 1631, giáo sĩ Borri đã tả rõ về cách ăn mặc của người Việt ở đầu thế kỷ 17: “Người ta mặc năm sáu cái áo dài, áo nọ phủ lên áo kia, mỗi cái một màu… Phần dưới thắt lưng của mấy lớp áo ngoài được cắt thành những dải dài. Khi đi lại, các dải này quyện vào nhau trông đẹp mắt…” Có lẽ giáo sĩ Borri đã hiểu lầm về số lớp áo được người Việt xưa mặc mỗi khi ra ngoài. Thật ra mấy lớp áo bên ngoài bị cắt thành các dải dài bên dưới thắt lưng mà giáo sĩ Borri nhắc đến chỉ là cái xiêm cánh sen, hoặc có nơi gọi là quầy bơi chèo, mà người xưa mặc trước ngực hay dưới thắt lưng bên ngoài áo dài. Xiêm này có ba hoặc bốn lớp dải lụa may chồng lên nhau. Lớp dải trong cùng dài nhất, rồi các lớp bên ngoài ngắn dần. Bức tượng Ngọc Nữ tạc từ thế kỷ 17 ở chùa Dâu, Bắc Ninh, là minh chứng rõ nhất cho cả áo dài, các giải cánh sen, lẫn cách vấn khăn mà giáo sĩ Borri đã mục diện từ bốn thế kỷ trước đây. Jade Women (17th century) Tượng Ngọc Nữ (thế kỷ 17) 9 1819, how to dress like people still Borri clergy saw in Quang Thuan more than two centuries earlier with black silk pants and a long shirt to close the ankle. Until the early 20th century, the majority of urban and dress according to sew them in the body, or in evil. Each shirt front and rear body are both wrong, stitched together along life jacket. Add to that the fifth evil right in the front. Sleeved shirt below the elbow connector for the old textile fabric is 40cm at its widest. Neck, arms and upper body hugging clothes often people, and dress apparel from the ribs to bear broad and not waists. Bear hammock shirt, tie very wide, the average is 80 cm. High collar only about 2 - 3 cm. (Năm 1819, cách ăn mặc của người dân vẫn giống như giáo sĩ Borri đã thấy ở Thuận Quảng từ hơn hai thế kỷ trước đó với quần lụa đen và áo may sát người dài đến mắt cá chân. Cho đến đầu thế kỷ 20, phần đông áo dài phụ nữ thành thị đều may theo thể năm thân, hay năm tà. Mỗi thân áo trước và sau đều có hai tà, khâu lại với nhau dọc theo sống áo. Thêm vào đó là tà thứ năm ở bên phải, trong thân trước. Tay áo may nối phía dưới khuỷu tay vì các loại vải ngày xưa chỉ dệt được rộng nhất là 40cm. 10 . Phụ lục 3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUỐC OAI Giáo án dự thi- Dạy học theo chủ đề tích hợp. Nguyễn Thị Hường- THCS Sài Sơn Nguyễn Thị Thu Hương – THCS Sài Sơn . *** GIÁO ÁN DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GV THCS. Họ và tên: Nguyễn thị Hường Chức vụ: Giáo viên môn ngoại ngữ Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương Chức vụ: Giáo viên môn. kiến thức trước khi học chủ đề. 2 - Tiết 2: Tiến trình dạy học: học sinh tìm hiểu chủ đề theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên . - Viết báo cáo: Học sinh làm việc cá nhân theo sự phân công
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp áo dài Việt Nam – the vietnamese traditional dress, Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp áo dài Việt Nam – the vietnamese traditional dress

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn