HƯỚNG dẫn làm LUẬN văn

6 412 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2015, 16:19

. BÌA LUẬN VĂN CÓ IN CHỮ NHŨ VÀNG Khổ 210 x 297 mm HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Họ và tên tác giả luận văn CHUYÊN NGÀNH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬN. LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬN VĂN ĐƯỢC TRÌNH BÀY THEO THỨ TỰ SAU: 1. Trang bìa luận văn: Mẫu kèm theo 2. Mục lục của luận. Tóm tắt luận văn phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận văn. 3. Tuyệt đối không được tẩy, xoá, sửa chữa trong tóm tắt luận văn. 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG dẫn làm LUẬN văn, HƯỚNG dẫn làm LUẬN văn, HƯỚNG dẫn làm LUẬN văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn