bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên thcs chủ đề bảo vệ sự đa dạng của thực vật

19 1,603 10
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2015, 12:36

BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN I. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: Chủ đề: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT II. MỤC TIÊU DẠY HỌC: 2.1. Kiến thức: - Học sinh phát biểu được khái niệm đa dạng của Thực vật là gì? - Học sinh hiểu được thế nào là thực vật quý hiếm và kể tên được một vài loài thực vật quý hiếm. - Biết vận dụng kiến thức liên môn Toán, Địa lý để thấy được hậu quả của việc tàn phá rừng, khai thác bữa bãi tài nguyên đối với tính đa dạng của Thực vật. - Học sinh vận dụng kiến thức môn Văn, giáo dục công dân, mĩ thuật để được các biện pháp chính để bảo vệ sự đa dạng của Thực vật. 2.2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, thu thập thông tin, phân tích, hoạt động nhóm. - Rèn kĩ năng khai thác thông tin, tổng hợp kiến thức, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống. 2.3. Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc trong học tập, đoàn kết nhất trí trong hoạt động nhóm. - Nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường ở địa phương. - Phê phán, đấu tranh với những hành vi, biểu hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường. 2.4. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường: - Bảo vệ nguồn tài nguyên Thực vật sẵn có kết hợp với nhân giống, trồng và chăm sóc những loại Thực vật với mục tiêu “ trồng cây gây rừng„,“ phủ xanh đồi trọc„. III. ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC CỦA CHỦ ĐỀ: - Đối tượng dạy học của dự án: học sinh - Số lượng học sinh: 20 học sinh - Lớp 6A - Trường THCS Viên Nội - Ứng Hòa - Hà Nội - Số lớp: 1 lớp - Khối lớp: 6 ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 1 BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* - Đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học: + HS đã được áp dụng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo. + HS chưa hiểu rõ về ý thức học liên môn các môn học. + Dự án thức hiện: Chủ đề “ Bảo vệ sự đa dạng của Thực vật„ IV. Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC: Qua thực tế quá trình giảng dạy trong năm học 2013 – 2014 và 2014 - 2015. Chúng tôi nhận thấy việc đổi mới phương pháp dạy học và áp dụng đổi mới phương pháp dạy học có tích hợp kiến thức liên môn để giảng dạy, giải quyết một vấn đề nào đó trong một môn học là việc làm rất hay và hết sức cần thiết. Đặc biệt, thay vì việc chấp nhận một cách thụ động kiến thức thì thầy và trò cùng tư duy, người thầy đóng vai trò gợi mở, định hướng kiến thức cho học sinh. Áp dụng dạy học tích hợp theo hướng dạy học tích cực là chấp nhận một sân chơi “ dân chủ„ , trong đó người học sinh có quyền đưa ra những phản biện, những tranh cãi để tìm ra được kiến thức. Vì vậy, đòi hỏi người dạy phải hoàn toàn chủ động và có phông kiến thức đủ rộng để tự tin trước học sinh. Giúp học sinh tổ chức, hướng dẫn học sinh giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong bài học một cách nhanh, hiệu quả và chính xác. Vì vậy, chúng tôi xin trình bày và thử nghiệm Chủ đề “ Bảo vệ sự đa dạng của Thực vật„ đối với môn Sinh học 6. Đối với dự án này khi thực hiện sẽ giúp cho học sinh nắm được khái niệm đa dạng của Thực vật, thế nào là Thực vật quý hiếm, nguyên nhân và hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi. Đồng thời, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường từ tích hợp các kiến thức liên môn. Từ đó, giúp học sinh linh hoạt, sinh động trong vốn kiến thức. Tạo hứng thú, ham khám phá, suy nghĩ, tìm tòi và tiếp cận kiến thức tốt hơn, nhất là vào thực tiễn. V. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU : 5.1. Giáo viên: - Tranh, ảnh giới thiệu về giới Thực vật ở một số môi trường sống khác nhau. - Thông tin, số liệu, tranh ảnh về sự đa dạng Thực vật ở Việt Nam. - Biểu đồ về sự biến đổi diện tích rừng ở Việt Nam qua các thời kì. - Tranh ảnh về nguyên nhân, hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi. ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 2 BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* - Tranh ảnh về một số loài Thực vật quý hiếm có nguy cơ tiêu diệt. - Tranh ảnh về các biện pháp bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. - Trang thiết bị dạy học, Atlat địa lý, phiếu Test, ứng dụng CNTT. 5.2. Học sinh: - Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về sự đa dạng của Thực vật. - Giấy A 4 , màu vẽ, bút chì VI. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 6.1. Ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số (1 phút) 6.2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Câu hỏi: Thực vật có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Đáp án: - Thực vật cung cấp ôxi, giúp điều hòa khí hậu. - Thực vật cung cấp cho con người: lương thực, thực phẩm, làm thuốc, nhiều công dụng khác … 6.3. Tiến trình dạy - học (41 phút) Mở bài: * Khám phá: GV nêu yêu cầu định hướng của bài học: Hôm nay cô và các em cùng nhau tìm hiểu kiến thức Chủ đề: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT. Để học tốt chủ đề này đòi hỏi chúng ta phải tích hợp kiến thức của nhiều môn: Toán, địa lý, ngữ văn, giáo dục công dân, mĩ thuật và các kiến thức cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng * Kết nối: Chủ đề này được tiến hành trong 1 tiết học 45 phút 6.4. Củng cố 6.5. Dặn dò - Hướng dẫn về nhà ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 3 BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* Chủ đề: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT A - MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Học sinh phát biểu được khái niệm đa dạng của Thực vật là gì? - Học sinh hiểu được thế nào là thực vật quý hiếm và kể tên được một vài loài thực vật quý hiếm. - Biết vận dụng kiến thức liên môn Toán, Địa lý để thấy được hậu quả của việc tàn phá rừng, khai thác bữa bãi tài nguyên đối với tính đa dạng của Thực vật. - Học sinh vận dụng kiến thức môn Văn, giáo dục công dân, mĩ thuật để được các biện pháp chính để bảo vệ sự đa dạng của Thực vật. 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, thu thập thông tin, phân tích, hoạt động nhóm. - Rèn kĩ năng khai thác thông tin, tổng hợp kiến thức, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống. 3. Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc trong học tập, đoàn kết nhất trí trong hoạt động nhóm. - Nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường ở địa phương. - Phê phán, đấu tranh với những hành vi, biểu hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường. 4. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường: - Bảo vệ nguồn tài nguyên Thực vật sẵn có kết hợp với nhân giống, trồng và chăm sóc những loại Thực vật với mục tiêu “ trồng cây gây rừng„,“ phủ xanh đồi trọc„. B - CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC ÁP DỤNG: 2.1. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, các yếu tố xác định sự đa dạng của Thực vật, về tình hình đa dạng của Thực vật ở Việt Nam. 2.2. Kỹ năng trình bày, suy nghĩ/ý tưởng về bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường. 2.3. Kỹ năng tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp. 2.4. Kỹ năng đề xuất và giải quyết vấn đề để tìm ra giải pháp bảo vệ sự đa dạng của Thực vật. C – CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 4 BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* 3.1. Động não 3.2. Hoạt động nhóm 3.3. Vấn đáp - Tìm tòi 3.4. Trực quan 3.5. Hỏi chuyên gia 3.6. Biểu đạt sáng tạo 3.7. Giải quyết vấn đề 3.8. Tham quan thiên nhiên D - CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tranh, ảnh giới thiệu về giới Thực vật ở một số môi trường sống khác nhau. - Thông tin, số liệu, tranh ảnh về sự đa dạng Thực vật ở Việt Nam. - Biểu đồ về sự biến đổi diện tích rừng ở Việt Nam qua các thời kì. - Tranh ảnh về nguyên nhân, hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi. - Tranh ảnh về một số loài Thực vật quý hiếm có nguy cơ tiêu diệt. - Tranh ảnh về các biện pháp bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. - Trang thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT. - Atlat địa lý, phiếu Test. 2. Học sinh: - Sưu tầm tranh ảnh ở nhà, bài viết về sự đa dạng của Thực vật, môi trường. - Giấy A 4 , màu vẽ, bút chì E - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: 1. Ổn định tổ chức lớp – Kiểm tra sĩ số (1 phút) - Lớp 6A: có mặt: 20/20 học sinh 2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Câu hỏi: Thực vật có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Đáp án: - Thực vật cung cấp ôxi, giúp điều hòa khí hậu. - Thực vật cung cấp cho con người: lương thực, thực phẩm, làm thuốc, nhiều công dụng khác … 3. Bài mới: (41 phút) Mở bài: ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 5 BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* * Khám phá: (2 phút) GV: Em hãy kể tên một số loài Thực vật có ở Trường THCS Viên Nội? GV định hướng cho bài học: Thực vật ở vườn trường của chúng ta cũng rất đa dạng. Vì vậy, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng của Thực vật như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kiến thức Chủ đề: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT. Để học tốt bài này thì chúng ta vận dụng kiến thức của nhiều môn như: Toán, địa lý, ngữ văn, giáo dục công dân, mĩ thuật và cả kiến thức cập nhật trên các phương tiện đại chúng. Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt Hình thành và phát triển năng lực Hoạt động 1 ( 22 phút) : Tìm hiểu sự đa dạng của Thực vật, tình hình đa dạng của Thực vật ở Việt Nam GV kết nối: Các em đã được tìm hiểu về giới Thực vật thông qua tranh ảnh đã sưu tầm trước ở nhà. GV: Kể tên những Thực vật mà em biết ở địa phương? Cho biết chúng sống ở môi trường nào? - Cây vải, cây bưởi, nhiều loại rau, cây cỏ, cây bèo - Chúng sống ở cả môi trường nước và đất GV chiếu hình ảnh một số cây sống các môi trường khác nhau: + Cây bèo, cây hoa súng, cây sen + Cây lúa, cây phong lan, cây ăn quả … 1. Đa dạng của Thực vật là gì? Năng lực thu thập thông tin ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 6 BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* + Cây xương rồng … GV: Em hãy nhận xét về tình hình Thực vật ở địa phương? - Thực vật rất đa dạng GV yêu cầu HS đọc thông tin mục 1/SGK trang 157. GV: Đa dạng của Thực vật là gì? GV: Sự đa dạng của Thực vật được thể hiện như thế nào? Nêu ví dụ? * Số lượng loài và số lượng cá thể trong mỗi loài: - Hơn 350 000 loài thực vật hiện đang tồn tại - Năm 2004, 287 655 loài được nhận dạng + 253 650 loài có hoa + 15 005 loài rêu + 11 000 loài dương xỉ + 8 000 loài tảo xanh. * Sự đa dạng về môi trường sống. Ví dụ: môi trường trên cạn, dưới nước GV chiếu hình ảnh các khu rừng nhiệt đới, sa mạc, hàn đới để thấy được sự đa dạng của Thực vật. GV chuyển ý: Đó là sự đa dạng của Thực vật trên khắp Thế giới. Còn ở Việt Nam thì sao? - Là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng. 2. Tình hình đa dạng của Thực vật ở Việt Nam: Năng lực sử dụng ngôn ngữ sinh học Năng lực thu thập, xử lý thông tin ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 7 BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* GV: Em hãy thử nhận xét xem Thực vật ở địa phương hay xung quanh trường như thế nào? (có phong phú không? Chúng thuộc những nhóm, ngành nào mà các em đã được học?) - Rất phong phú, từ ngành Tảo (Thực vật bậc thấp) đến Hạt kín (Thực vật bậc cao). GV chiếu hình ảnh cây to có rêu bám trên gốc cây, đầm sen, các loại cây hoa, ăn quả GV chuyển ý: Như vậy chúng ta vừa làm một công việc nhận xét rất khái quát về tình hình Thực vật ở địa phương nhưng chúng ta chưa thể biết được cụ thể Thực vật ở đây có bao nhiêu loài? Vì muốn thế phải điều tra và nghiên cứu kỹ. Đó là công việc của các nhà Thực vật học khi nghiên cứu Thực vật ở một vùng nào đó. GV yêu cầu HS đọc thông tin mục □/SGK trang 157. GV: Kể tên những nơi có Thực vật sống? Cho ví dụ? - GV chiếu hình ảnh và số liệu Thực vật rừng ở Việt Nam có khoảng 12 000 loài. - Có loài sống dưới nước, đầm lầy, a. Việt Nam có tính đa dạng cao về Thực vật: Năng lực trình bày suy nghĩ Năng lực trình bày, suy nghĩ ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 8 BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* trên cạn (Số liệu mục 1/SGK Sinh 6 trang 11) GV: Vì sao nói: Việt Nam có tính đa dạng cao về Thực vật? - Đa dạng về số lượng loài. - Đa dạng về môi trường sống. GV: Việ t Nam là quốc gia nằm ở vùng nhiệ t đ ớ i , có nhiều điều kiện cho các sinh vật phát triển và tạo ra sự phong phú của nhiều loài động thực vật và nhiều hệ sinh thái khác nhau GV chiếu hình ảnh các loại cây và hoa quanh năm đua sắc. Ví dụ: ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam. * Tích hợp Toán 6: - Học sinh so sánh số liệu: + Quyết, Hạt trần, Hạt kín có trên 10 000 loài + Rêu, Tảo có tới 1 500 loài GV chiếu hình ảnh: cây dương xỉ, cây vạn tuế, cây bưởi GV chiếu hình ảnh cây rêu, tảo GV: Em hãy rút ra tổng kết về tính đa dạng cao của Thực vật ở Việt Nam? * Thể hiện qua: - Số lượng các loài Thực vật (có khoảng 12 000 loài), trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế, khoa học. - Môi trường sống rất phong phú: từ dưới nước, trên cạn Năng lực tư duy, suy nghĩ, ý tưởng Năng lực thu thập, xử lý thông tin Năng lực sử dụng ngôn ngữ sinh học ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 9 BÀI D Ự THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* GV chuyển ý: Qua đọc báo, nghe đài, các phương tiện thông tin đại chúng Chúng ta biết hệ Thực vật của Việt Nam, nhất là Thực vật rừng đang bị suy giảm mạnh. Ở Việt Nam trung bình mỗi năm bị tàn phá từ 100 000 – 200 000 ha rừng nhiệt đới. Em có thể kể vài mẩu tin về nạn chặt phá rừng? GV chiếu hình ảnh về chặt phá rừng bừa bãi * Tích hợp Địa lý. Cho biết: - Vị trí địa lý tự nhiên Việt Nam/SGK địa 8/Trang 4 và trang 82 - Tỷ lệ bản đồ/SGK địa 6 trang 12 - Các loại ký hiệu bản đồ/SGK địa 6 trang 18. * Tích hợp Atlat địa lý: Những nơi có Thực vật được mô tả bằng phần màu xanh lá cây trên bản đồ. - Đất, thực vật và động vật/trang 6/ xuất bản tháng 4/1993 - Diện tích rừng/trang 10/xuất bản tháng 4 năm 1993 - Thực vật và động vật/trang 12/ xuất bản tháng 2 năm 2011. GV chiếu hình ảnh diện tích rừng thay đổi trên bản đồ. tạo ra nhiều sinh cảnh khác nhau. Năng lực vận dụng kiến thức liên môn Năng lực tư duy, so sánh Năng lực thực hành Atlat Địa lý ******************************************* **************************************** Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh 10 [...]... **************************************** Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* sống của con người GV: Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của Thực vật? GV chiếu hình ảnh về xây dựng khu bảo tồn, tranh ảnh tuyên truyền bảo vệ Thực vật - Ngăn chặn phá rừng Năng lực đề - Hạn chế việc... **************************************** Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* VII KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP: Quá trình học tập trong thời lượng 45 phút, các em đã làm + Một bài kiểm tra Test nhanh 2 phút về bảo vệ sự đa dạng của Thực vật, bảo vệ môi trường + Bài tập... Trường THCS Viên Nội 16 **************************************** Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* A Trồng rừng, tuyên truyền bảo vệ rừng, xây dựng các vườn Thực vật, vườn Quốc gia để bảo vệ các loài Thực vật B Xuất khẩu các loài Thực vật quý... Trường THCS Viên Nội 11 Năng lực hợp tác Năng lực giải quyết vấn đề **************************************** Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* - Đại diện 1 nhóm nhận xét và bổ sung Đáp án: 1.A, 2.D GV: Nguyên nhân của sự suy giảm tính đa dạng của. .. cấp cho học sinh “cái cần câu„ chứ không phải là “con cá „ Trên đây là dự án thử nghiệm của tôi Mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô giáo để bài dạy càng được hoàn thi n hơn Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! ******************************************* Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội 18 **************************************** Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH... những loài dụng ngôn Thực vật có giá trị và có xu hướng sinh học ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức GV: Kể tên 1 vài cây quý hiếm mà em biết? ******************************************* Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội 12 **************************************** Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh sử ngữ sử ngữ BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC *******************************************************************************************... **************************************** Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Sinh BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* - GV yêu cầu HS làm bài tập kiểm tra Test nhanh 2 phút Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu có đáp án đúng nhất: Câu 1: Nguyên nhân nào không làm cho Thực vật Việt Nam giảm sút về... xanh của con người và động vật - Vai trò của Thực vật: hạn chế lũ lụt, hạn hán GV: Tầm quan trọng của sự đa dạng của Thực vật? - Thực vật cung cấp nguồn lâm sản, nguồn thức ăn, chỗ ở, nơi sinh sản cho động vật và phục vụ nhu cầu ******************************************* Tổ KHTN - Trường THCS Viên Nội Năng lực giải quyết vấn đề Năng lực tư duy, so sánh 14 **************************************** Giáo. ..BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* b Sự suy giảm tính đa dạng GV yêu cầu HS hoạt động nhóm: của Thực vật ở Việt Nam: - Phân nhóm trưởng và thư ký hoàn * Nguyên nhân: thành nội dung vào bảng... nhà: Mỗi học sinh vẽ một bức tranh về những hành động bảo vệ môi trường Sau khi thu nộp được giáo viên dạy mĩ thuật nhận xét, đánh giá và trưng bày tại lớp VIII CÁC SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH: Sau khi chấm bài Test nhanh của học sinh, chúng tôi nhận thấy 100% học sinh đã nhận biết được những hiểu biết về đa dạng của Thực vật Đặc biệt, các em đã biết kết hợp các kiến thức các môn Toán, Địa lý, Ngữ văn, Giáo . THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* Chủ đề: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT A. THI CỦA GIÁO VIÊN I. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: Chủ đề: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT II. MỤC TIÊU DẠY HỌC: 2.1. Kiến thức: - Học sinh phát biểu được khái niệm đa dạng của Thực vật là gì? - Học sinh hiểu. nghiệm Chủ đề “ Bảo vệ sự đa dạng của Thực vật đối với môn Sinh học 6. Đối với dự án này khi thực hiện sẽ giúp cho học sinh nắm được khái niệm đa dạng của Thực vật, thế nào là Thực vật quý
- Xem thêm -

Xem thêm: bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên thcs chủ đề bảo vệ sự đa dạng của thực vật, bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên thcs chủ đề bảo vệ sự đa dạng của thực vật, bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên thcs chủ đề bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn