CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THỰC VẬT DƯỢC - 3 ĐVHT

1 2,855 46
vờ_inh xinh

vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,817 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 09:34

1.Trình bày khái niệm, cấu tạo và vai trò của chất tế bào trong tế bào thực vật. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THỰC VẬT DƯỢC - 3 ĐVHT Đối tượng : Dược sĩ trung học CQ 1. Trình bày khái niệm, cấu tạo và vai trò của chất tế bào trong tế bào thực vật. 2. Nêu khái niệm, phân loại cấu tạo và vai trò của thể lạp trong tế bào thực vật. 3. Trình bày khái niệm, cấu tạo và vai trò của nhân tế bào thực vật. 4. Nêu cách phân loại, thành phần và vai ntrò của thể vùi loại lipid và 5. Nêu khái niệm, phân loại mô thực vật và nêu đặc điẻm, vai trò của mô phân sinh ngọn và mô phân sinh gióng. 6. Nêu cấu tạo, phân loại mô tiết , vai trò đối với thực vật và ngành dược của biểu bì tiết, lông tiết, biểu bì tiết 7. Nêu khái niệm và phân loại rễ cây. 8. Nêu khái niệm rễ cây và các phần của rễ cây. 9. Nêu khái niệm thân cây và các phần của thân cây. 10.Nêu khái niệm thân cây, các loại thân trên không và lấy ví dụ cụ thể. 11.Nêu khái niệm thân cây, các loại thân dưới đất và lấy ví dụ cụ thể. 12.Trình bày khái niệm về lá cây và các phần chính của lá. 13.Liệt kê cách phân loại lá cây dựa theo phiến lá. 14.Trình bày tác dụng của các lá biến đổi và cách sắp xếp lá trên cành. 15.Nêu khái niệm hoa, bao hoa và nêu cấu tạo, vai trò, đặc điểm và phân loạiđài hoa 16.Nêu khái niệm tràng hoa và các loại tràng hoa cánh hợp đều nhau. 17.Nêu khái niệm hoa đơn độc, cụm hoa và khai niệm, ví dụ về hoa tự bông, tự ngù, tự tán. 18.Nêu khái niệm và nội dung của hoa thức. 19.Nêu khía niệm hoa đồ và cách vẽ hoa đồ. 20.Nêu khái niệm quả và các phần của quả (vẽ và chú thích). 21.Nêu khái niệm quả đơn, phân loại quả đơn, phân loại và ví dụ quả khô tự mở. 22.Nêu khái niệm hat và các phần của hạt. 23.Nêu khái niệm phân loại thực vât và đơn vị phân loại thực vật. 24.Nêu đặc điểm thực vật chính của họ long não và đặc điểm của cây Long não và cây quế. 25.Nêu đặc điểm thực vật chính của họ Phòng kỷ và đặc điểm của cây Hoàng đằng và cây Bình vôi 26.Nêu đặc điểm thực vật chính của họ Rau răm và đặc điểm của cây Cốt khỉ và cây Hà thủ ô đỏ. 27.Nêu đặc điểm thực vật chính của họ Bí và đặc điểm của cây Gấc và cây Qua lâu. 28.Nêu đặc điểm thực vật chính của họ Thầu dầu và đặc điểm của cây Thầu dầu. 29.Nêu đặc điểm thực vật chính của họ Hoa hồng và đặc điểm của cây Kim anh. 30.Nêu đặc điểm thực vật chính của họ Đậu và đặc điểm của cây Hòe . CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THỰC VẬT DƯỢC - 3 ĐVHT Đối tượng : Dược sĩ trung học CQ . khái niệm hat và các phần của hạt. 23. Nêu khái niệm phân loại thực vât và đơn vị phân loại thực vật. 24.Nêu đặc điểm thực vật chính của họ long não và đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THỰC VẬT DƯỢC - 3 ĐVHT, CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THỰC VẬT DƯỢC - 3 ĐVHT, CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THỰC VẬT DƯỢC - 3 ĐVHT

Bình luận về tài liệu cau-hoi-on-tap-mon-thuc-vat-duoc-3-dvht

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP