BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

10 1,682 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2015, 15:33

BÀI DỰ THI:DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhPHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP1. Chủ đề : Dạy học tích hợp các môn học : Hình học, Vật lí, hoá học, dân số, môi trường và thực hành tiết kiệm điện... thông qua chủ đề : Giải bài toán bằng cách lập phương trình .2. Mục tiêu dạy học:Kiến thức , kĩ năng , thái độ của các môn học sẽ đạt được trong dự án này là :Môn hình học, môn vật lí , môn hoá học, địa lí , giáo dục dân số môi trường và có ý thức tiết kiệm điện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn: Đại số Hình học, Đại số Hoá học, Đại số Vật lí, lồng ghép Giáo dục dân số và môi trường, lồng ghép giữa Toán học với việc Giáo dục ý thức và Thực hành tiết kiệm điện3. Đối tượng dạy học Học sinh khối 8 và khối 9.4. Ý nghĩa , vai trò Gắn kết kiến thức, kĩ năng , thái độ các môn học với nhau, với thực tiễn đời sống xã hội , làm cho học sinh yêu thích môn học hơn và yêu cuộc sống.5. Thiết bị dạy học:Đèn chiếuBảng nhómBút dạ.Giấy A46.Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Do thời gian hạn chế sau đây chúng tôi chỉ giới thiệu sản phẩm nhóm đã thiết kế đó làMô tả hoạt động dạy và học qua giáo án toán 8 tiết (52. 53): Luyện tập.Để dạy học theo chủ đề tích hợp các môn học , đối với chủ đề Giải bài toán bằng cách lập phương trình cụ thể là đối với tiết (5253): luyện tậpTôi đã thay đổi một số bài tập trong SGK đã nêu ra, thay vào đó một số bài tập có liên quan đến các môn học khác như môn vật lí, môn hoá học , môn hình học .Để giải được các bài toán này học sinh cần nắm được các kiến thức lên môn nói trên. Ngoài ra tôi còn đưa một số bài toán liên quan đến giáo dục môi trường, dân sốkế hoạch hoá gia đình và bài toán tính giá tiền điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình.7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Nội dung:1.Về kiến thức: Đánh giá ở 3 cấp độ :a.Nhận biếtb.Thông hiểuc.Vận dụng ( Cấp độ thấp, cấp độ cao)2. Về kĩ năng: PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI - Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai - Trường THCS Thanh Văn - Địa chỉ: Thanh Văn- Thanh Oai- Hà Nội - Điện thoại: 0433974006 Email: C2Thanhvăn@hanoiedu.vn - Thông tin về giáo viên. 1. Họ và tên: TRƯƠNG THỊ QUYÊN - Ngày sinh: 01-9-1970 . Môn: Toán - Điện thoai: 01665372871 Email: truongthiquyenthanhvan70@gmail.com 2. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀN - Ngày sinh: 01/06/1972 Môn: Toán - Điện thoại :01645206827 Email: hoan7216@yahoo.com 1 BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình PHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 1. Chủ đề : Dạy học tích hợp các môn học : Hình học, Vật lí, hoá học, dân số, môi trường và thực hành tiết kiệm điện thông qua chủ đề : Giải bài toán bằng cách lập phương trình . 2. Mục tiêu dạy học: - Kiến thức , kĩ năng , thái độ của các môn học sẽ đạt được trong dự án này là : Môn hình học, môn vật lí , môn hoá học, địa lí , giáo dục dân số môi trường và có ý thức tiết kiệm điện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. - Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn: Đại số - Hình học, Đại số - Hoá học, Đại số - Vật lí, lồng ghép Giáo dục dân số và môi trường, lồng ghép giữa Toán học với việc Giáo dục ý thức và Thực hành tiết kiệm điện 3. Đối tượng dạy học Học sinh khối 8 và khối 9. 4. Ý nghĩa , vai trò Gắn kết kiến thức, kĩ năng , thái độ các môn học với nhau, với thực tiễn đời sống xã hội , làm cho học sinh yêu thích môn học hơn và yêu cuộc sống. 5. Thiết bị dạy học: - Đèn chiếu - Bảng nhóm - Bút dạ. - Giấy A 4 6.Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Do thời gian hạn chế sau đây chúng tôi chỉ giới thiệu sản phẩm nhóm đã thiết kế đó là Mô tả hoạt động dạy và học qua giáo án toán 8 tiết (52 53): Luyện tập. Để dạy học theo chủ đề tích hợp các môn học , đối với chủ đề Giải bài toán bằng cách lập phương trình cụ thể là đối với tiết (52-53): luyện tập Tôi đã thay đổi một số bài tập trong SGK đã nêu ra, thay vào đó một số bài tập có liên quan đến các môn học khác như môn vật lí, môn hoá học , môn hình học .Để giải được các bài toán này học sinh cần nắm được các kiến thức lên môn nói trên. Ngoài ra tôi còn đưa một số bài toán liên quan đến giáo dục môi trường, dân sốkế hoạch hoá gia đình và bài toán tính giá tiền điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình. 7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh . * Nội dung: 1.Về kiến thức: Đánh giá ở 3 cấp độ : a. Nhận biết b. Thông hiểu c. Vận dụng ( Cấp độ thấp, cấp độ cao) 2. Về kĩ năng: 2 Đánh giá kĩ năng ở các cấp độ : - Rèn luyện năng giải bài toán bằng cách lập phương trình - Kĩ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải bài toán bằng cách lập phương trình. 3. Về thái độ: Đánh giá thái độ học sinh : - Ý thức , tinh thần tham gia học tập - Tình cảm của học sinh đối với môn học và các môn học khác có liên quan. *Cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập , sản phẩm của học sinh. - GV đánh giá két quả ,sản phẩm của học sinh - HS tự đánh giá kết quả, sản phẩm lẫn nhau( các nhóm , tổ) - Phiếu trắc nghiệm về đánh giá kết quả, sản phẩm của HS 8/.Các sản phẩm của học sinh: - Hệ thống các bước giải bài toán bằng cách lập pt ( Vào giấy A 4 , hs cả lớp) - Giải bài tập của học sinh vào giấy A 4 (theo nhóm, tổ) - Phiếu trả lời trắc nghiệm bài tập của học sinh.(cả lớp) 3 4 Giáo án GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Đại số 8(tiết: 52-53) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh được cũng cố lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình - Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức môn học vật lí, môn hoá học , hình học để giải thành thành thạo một số bài toán có nội dung khác nhau bằng cách lập phương trình. - Thái độ: Học sinh có ý thức và tích cực giải bài tập, thông qua đó các em yêu thích hơn môn toán , cũng như các môn lí , hoá , địa lí , giáo dục dân số , môi trường và luôn có ý thức tự giác trong việc tiết kiệm điện. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: 1. Giáo viên: - SGK, màn chiếu đề bài tập 2. Học sinh: - Thực hiện hướng dẫn tiết trước, thước kẻ, đèn chiếu. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1.Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ õ : HS1: - Chữa bài tập 40 trang 31 SGK Gọi tuổi Phương năm nay là x (tuổi) ĐK: x nguyên dương Ta có phương trình : 3x + 13 = 2(x+ 3) Giải phương trình ta được : x= 13(Thỏa mãn) Vậy năm nay Phöông 13 tuoåi. HS2: - Nêu các bước giài bài toán bằng cách lập phương trình. Bước 1: Lập phương trình: -Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số; -Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết -Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2: Giải phương trình. Bước 3: Trả lời: Trong các giá trị tìm được của ẩn, chọn các giá trị thỏa mãn điều kiện; đó là nghiệm của phương trình 5 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung kiến thức Hoạt động 1:Bài toán có nội dung hình học. Giáo viên nêu đề toán ở màn chiếu: Gọi O là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC (Â=90 0 ) . Hạ OH vuông góc với BC . Biết BH=5cm; CH = 12cm. Tính AB, AC( Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường phân giâc trong) GV yêu cầu HS đọc kĩ đề và vẽ hình vào giấy nháp. GV ? Tứ giác ANOM là hình gì ? vì sao? GV? Để tính AB và AC thì cần biết AM, AN vậy ta nên chọn ẩn số như thế nào? GV? Biễu diễn AB, AC qua x như thế nào? GV? Căn cứ vào đâu để lập pt? Hoạt đông 2: Bài toán có nội dung vật lí. Giáo viên nêu đề toán ở màn chiếu: Một miếng than là hợp kim của đồng và kẽm. Hỏi trong miếng than có khối lượng 124,5 g chứa bao nhiêu đồng và bao nhiêu kẽm .Biết rằng khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m 3 , của kẽm là 7100kg/ m 3 của than là 8300kg/m 3 GV ? nhắc lại công thức tính khối lượng riêng của `HS: đọc đề và vẽ hình vào giấy nháp để làm bài tập. HS: chứng minh tứ giác ANOM là hình vuông HS :chọn ẩn số , đặt điều kiện và đơn vị của ẩn . AM = AN = x(cm), x>0 HS dùng ẩn để biểu diễn các dại lượng chưa biết khác ( AB, AC) AB = x+5, AC = x+12. HS sử dụng định lí Pi ta go trong tam giác vuông ABC để lập phương trình. (x+5) 2 +(x+12) 2 = 17 2 HS: giải pt và đối chiếu điều kiện của ẩn để lấy nghiệm của pt x= 3 Từ đó tính được AB = 8cm , AC = 15 cm HS: đọc kĩ đề ra và tìm hiểu đề. HS: D = M:V ( D là khối lượng kim, M khối lượng kim loại , V là thể tích của khối kim loại) HS: chọn ẩn : Gọi x là khối lượng của đồng có trong than, đơn vị là kg,x>0 HS: Biểu diễn khối khối lượng kẽm, thể tích của đồng, thể tích của than 1/ Bài toán có nội dung hình học. Giải: Vì O là giao điểm của 3 đường phân giác nên nếu hạ OM ⊥ AC, ON ⊥ AB thì ta có ANOM là hình vuông. Đặt AM = AN = x(cm), x>0 ⇒ AB = x+5, AC = x+12. Áp dụng định lí Pi ta go ta có phương trình: (x+5) 2 +(x+12) 2 = 17 2 Giải pt này ta được: x 1 = 3 , x 2 = -20( loai) Vậy AB = 8cm , AC = 15 cm 2/ Bài toán có nội dung vật lí. Giải: Ta có công thức : D = M:V ( D là khối lượng kim, M khối lượng kim loại , V là thể tích của khối kim loại) Gọi x là khối lượng của đồng có trong than là đợn vị kg, x>o. Thì khối lượng kẽm là: 0,1245-x(kg) Thể tích của đồng là: 8900 x cm 3 , của kẽm là: 0,1245 7100 cm 3 và thể tích của than là: 0,1245 8300 cm 3 Theo bài ra ta có pt: 6 một vật. GV? Hãy chọn ẩn số, đơn vị , điều kiện của ẩn . GV? Hãy biểu diễn khối lượng của kẽm qua ẩn số. GV? Từ đó hãy tính thể tích của đồng và thể tích của than. GV? Dựa vào đâu để thiết lập pt. GV? Hãy giảỉ pt để tìm kết quả. Hoạt động 3: Bài toán có nội dung hoá học. Giáo viên nêu đề toán ở màn chiếu: Tỉ lệ đồng trong loại quặng thứ nhất nhỏ hơn tỉ lệ đồng trong loại quặng thứ hai là 15%. Trộn hai loại quặng ấy được một hỗn hợp có 50% đồng, khối lượng loại quặng thứ nhất trong hỗn hợp là 25kg, khối lượng loại quặng thứ hai trong hỗn hợp bằng nửa khối lượng quặng thứ nhất. Tính tỉ lệ phần trăm đồng trong từng loại quặng . GV: Yêu cầu hs đọc kĩ đề và tìm hiểu đề ra. GV: Hãy chọn ẩn số? GV: Hãy biểu diễn các đại lượng chưa biết khác của bài toán? GV: Dựa vào đâu để thiết lập pt? Hoạt động 4:Bài toán có nội dung về giáo dục môi trường. GV : đưa đề bài lên màn chiếu: Để tạo môi trường xanh qua ẩn số x. Từ đó thiết lập pt: 0,1245 0,1245 8900 7100 8300 x x − + = HS: giải pt tìm được kết quả: 0,089( ) 89 ( )x kg g TMDK = = HS: đọc kĩ đề ra và tìm hiểu đề. HS chọn ẩn số. Gọi tỉ lệ % đồng có trong loại quặng thứ nhất là x%(x>0) . HS biểu diễn các đại lượng chưa biết khác của bài toán: Tỉ lệ đồng có trong loại thứ hai: (x+15%) Hỗn hợp của hai loại quặng khi đem trộn là 37,5kg. HS: Đọc kĩ đề ra HS chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn số. 0,1245 0,1245 8900 7100 8300 x x − + = Giải pt ta được 0,089( ) 89 ( )x kg g TMDK = = Vậy miếng than có 89g đồng và 124,5 -89 = 35,5(g) kẽm. 3/ Bài toán có nội dung hoá học. Giải: Gọi tỉ lệ % đồng có trong loại quặng thứ nhất là x%(x>0) .Thì tỉ lệ đồng có trong loại quặng thứ hai là (x+15)% Khối lượng loại quặng thứ nhất trong hỗn hợp là 25kg, biết khối lượng loại quặng thứ hai trong hỗn hợp bằng nửa khối lượng của loại quặng thứ thứ nhất nên khối lượng loại quặng thứ hai là 12,5 kg. Vậy khối lượng hỗn hợp của hai loại quặng khi đem trộn là 37,5kg. Theo bài ra ta có phương trình: 25x + 12,5(x+15) = 37,5.50 Giải pt này ta được x= 45(TMĐK) Vậy : Tỉ lệ % đồng trong loại quặng thứ nhất, thứ hai là 45%; 60%. 4/ Bài toán có nội dung về giáo dục môi trường. Giải: Gọi tổng số cây của vườn ươm là x (cây) x nguyên, dương. Số cây lớp thứ nhất lấy đi là: 18+ 1 11 ( x -18) Số cây lớp hai nhất lấy đi là: 7 sạch đẹp , nhà trường đã tổ chức cho các lớp đào cây ở vườn ươm đem ra trồng. Lớp thứ nhất đào 18 cây và 1 11 số cây còn lại của vườn ươm, lớp thứ hai đào 36 cây và 1 11 số cây còn lại của vườn ươm, lớp thứ 3 đào 54 cây và 1 11 số cây còn lại của vườn ươm. Cứ như thế , các lớp đào hết số cây cả vườn ươm và số cây của mỗi lớp đào được đem trồng đều bằng nhau. Tính xem vườn ươm của nhà trường có bao nhiêu cây? GV: Yêu cầu hs đọc kĩ đề và tìm hiểu đề ra. GV: Hãy chọn ẩn số? GV: Hãy biểu diễn các đại lượng chưa biết khác của bài toán? GV: Dựa vào đâu để thiết lập pt? 5/ Hoạt động 5:Bài toán có nội dung về giáo dục dân số. GV : đưa đề bài lên màn chiếu: Năm ngoái , tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu . Do các địa phương làm công tác tuyên truyền , vận động , kế hoạch hoá gia đình khá tốt nên năm nay , dân số của tỉnh A chỉ tăng thêm 1,1 %. Còn tỉnh B chỉ tăng thêm 1,2%. Tuy nhiên , số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều nhiều hơn tỉnh B là 807200 người. Tính HS: dùng ẩn số để biểu diễn các đại lượng chưa biết khác của bài toán HS căn cứ vào số cây của các lớp trồng được bằng nhau để lập pt. HS: Đọc kĩ đề ra HS chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn số. Gọi x số dân năm ngoái của tỉnh A. (ĐK: x nguyên, dương, x<4 triệu ) HS: dùng ẩn số để biểu diễn các đại lượng chưa biết khác của bài toán: Số dân năm nay của tỉnh A , tỉnh B. HS căn cứ vào số dân năm nay của tỉnh A nhiều hơn tỉnh B là 807200 để lập pt. HS: giải pt để tìm nghiệm 36+ 1 11 [ 10 ( 18) 36] 11 x − − Vì số cây của các lớp bằng nhau nên ta có pt: 18+ 1 11 ( x -18) = 36+ 1 11 [ 10 ( 18) 36] 11 x − − Giải pt này ta được : x = 1800 (TMĐK) Vậy vườn ươm của nhà trường có tổng số cây là : 1800 cây. 5/ Bài toán có nội dung về giáo dục dân số. Giải: Gọi x ( người) là số dân năm ngoái của tỉnh A. (ĐK: x nguyên, dương, x<4 triệu ) Thì số dân năm nay của tỉnh A là : 101,1 100 x Của tỉnh B là : 101,2 (4.000.000 ) 100 x − Theo bài ra ta có phương trình: 101,1 101,2 (4.000.000 ) 807200 100 100 x x − − = Giải pt này ta được : 2.400.000x = (TMĐK) Vậy số dân năm ngoái của tỉnh A 8 số dân năm ngoái của mỗi tỉnh? GV: Hãy chọn ẩn số? GV: Hãy biểu diễn các đại lượng chưa biết khác của bài toán? (Số dân năm nay của mỗi tĩnh) GV: Dựa vào đâu để thiết lập pt? 6.Hoạt động 6: Bài toán tính tiền điện năng tiêu thụ (giáo dục ý thức tiết kiệm điện) - Khi dùng hết 165 số điện thì phải trả bao nhiêu mức giá (qui định). - Trả 10% thuế giá trị gia tăng thì số tiền là bao nhiêu? - HS trao đổi nhóm và trả lời theo hướng dẫn của GV - Giá tiền của 100 số đầu là bao nhiêu ? - Giá tiền của 50 số tiếp theo là bao nhiêu ? - Giá tiền của 15 số tiếp theo là bao nhiêu ? Kể cả VAT số tiền điện nhà Cường phải trả là: 95700 đ ta có phương trình nào? - Một HS lên bảng giải phương trình. - HS trả lời bài toán. HS : trả lời HS đọc kỹ đề bài HS chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn số. Gọi x là số tiền 1 số điện ở mức thứ nhất ( đồng) ĐK: x > 0 HS: dùng ẩn số để biểu diễn các đại lượng chưa biết khác của bài toán: -HS Khi dùng hết 165 số điện thì phải trả 3 mức -HS Giá tiền của 100 số đầu là 100x (đồng) - Giá tiền của 50 số tiếp theo là 50( x+150) (đ) Giá tiền của 15 số tiếp theo là 15(x + 150 + 200) (đ)= 15(x + 350) Căn cứ vào số tiền điện cùa 3 mức đã biểu diễn theo x để lập phương trình. Là 2.400.000 người. Tỉnh B là 1.600.000 người. 6. Bài toán tính tiền điện năng tiêu thụ (giáo dục ý thức tiết kiệm điện) Gọi x là số tiền 1 số điện ở mức thứ nhất ( đồng) (x > 0). Vì nhà Cường dùng hết 165 số điện nên phải trả tiền theo 3 mức: - Giá tiền của 100 số đầu là 100x (đ) - Giá tiền của 50 số tiếp theo là: 50(x + 150) (đ) - Giá tiền của 15 số tiếp theo là: 15(x + 150 + 200) (đ)= 15(x + 350) Kể cả VAT số tiền điện nhà Cường phải trả là: 95700 đ nên ta có phương trình: [100x + 50( x + 150) + 15( x + 350)]. 110 100 = 95700 ⇔ x = 450. Vậy giá tiền một số điện ở nước ta ở mức thứ nhất là 450 (đ) 4.Củng cố : Gv cho học sinh hệ thống các dạng bài tập đã làm nhấn mạnh các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Qua đó giáo dục ý thức tuyên truyền giáo dục về dân số,về bảo vệ môi trường. Đồng thời thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường. Học sinh cũng thấy được sự cần thiết phải tiết kiệm điện và có ý thức tiết kiệm điện ở mọi nơi mọi lúc. 5 . BTVN: - GV : Đưa đề bài lên màn chiếu: 9 1/ Người ta hoà tan 8 kg chất lỏng loại một với 6 kg chất lỏng loại hai thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 700 kg/m 3 Biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng loại một lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng loại hai là 200kg/m 3. Tính khối lượng riêng của mỗi loại chất lỏng? 2/ Dân số xã x hiện nay có 10.000 người . Người ta dự đoán sau 2 năm dân số xã x là 10404 người. Hỏi trung bình hàng năm dân số xã x tăng thêm bao nhiêu phần trăm? 3/ Một hình vuông MNPQ nội tiếp trong tam giác BAC ( M ∈ AB; N ∈ AC ; P và Q ∈ BC) Tam giác BAC có đáy BC = a, đường cao AH = h(a và h cùng đơn vị đo).Tính độ dài cạnh hình vuông./. 10 . Email: truongthiquyenthanhvan70@gmail.com 2. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀN - Ngày sinh: 01/06/1972 Môn: Toán - Điện thoại :01645206827 Email: hoan7216@yahoo.com 1 BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ. sống. 5. Thi t bị dạy học: - Đèn chiếu - Bảng nhóm - Bút dạ. - Giấy A 4 6.Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Do thời gian hạn chế sau đây chúng tôi chỉ giới thi u sản phẩm nhóm đã thi t kế. trao đổi nhóm và trả lời theo hướng dẫn của GV - Giá tiền của 100 số đầu là bao nhiêu ? - Giá tiền của 50 số tiếp theo là bao nhiêu ? - Giá tiền của 15 số tiếp theo là bao nhiêu ? Kể cả
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn