Tăng trưởng xanh

datm711
datm711(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 507
34
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 45 | Loại file: PPTX
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 17:35

Mô tả: Lời nói đầu Nền kinh tế phổ biến hiện nay là nền kinh tế nâu, là nền kinh tế gắn liền với khai thác và sử dụng tài nguyên hóa thạch. Tuy cũng tạo được phát triển tăng trưởng nhất định nhưng nền kinh tế nâu lại là một nền kinh tế không bền vững. Đó là do hai yếu tố môi trường và xã hội không được quan tâm. Với nền kinh tế nâu chúng ta phải đối mặt với những hiểm họa về môi trường do ô nhiễm gây ra như biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, … Để khắc phục biện pháp này, Chương trình môi trường liên hợp quốc đưa ra mô hình kinh tế xanh. Là mô hình kinh tế bền vững. Bài viết này nói về tăng trưởng xanh là con đường để tiến tới kinh tế xanh. I/ Tăng trưởng xanh là gì? Tăng trưởng xanh là một thuật ngữ để mô tả con đường tăng trưởng kinh tế sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. Nó được sử dụng trên toàn cầu để cung cấp khái niệm thay thế cho tiêu chuẩn tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng xanh đơn giản là tăng trưởng kinh tế có tính đến thiệt hại về môi trường. Tăng trưởng xanh là công cụ cần thiết để hướng tới kinh tế xanh. CHÀO M NG Ừ CÔ VÀ CÁC B NẠ Đ N V I BÀI THUY T TRÌNH C A NHÓM 9Ế Ớ Ế Ủ  TĂNG TRƯỞNG XANH – CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI T h ự c h i ệ n b ở i 1 . L ê Q u a n g H u y Xã hội chúng ta ngày càng phát triển Thu nh p và nhu c u c a chúng ậ ầ ủ ta ngày càng tăng Chúng ta thúc đẩy quá trình khai thác và sản xuất nhiều hơn nữa Và chúng ta nh n đ c nhi u khí th i h nậ ượ ề ả ơ CLIP Tăng trưởng xanh là gì? Tăng trưởng xanh là một thuật ngữ để mô tả con đường tăng trưởng KT sử dụng nguồn TNTN một cách bền vững. Tăng trưởng xanh đơn giản là tăng trưởng KT có tính đến thiệt hại về môi trường. Tăng trưởng xanh là công cụ cần thiết để hướng tới KT xanh. . trường. Tăng trưởng xanh là công cụ cần thiết để hướng tới KT xanh. Nội dung tăng trưởng xanh 1. Sản xuất và tiêu dùng bền vững 2. Xanh hoá kinh doanh. trưởng xanh là gì? Tăng trưởng xanh là một thuật ngữ để mô tả con đường tăng trưởng KT sử dụng nguồn TNTN một cách bền vững. Tăng trưởng xanh đơn

— Xem thêm —

Xem thêm: Tăng trưởng xanh, Tăng trưởng xanh, Tăng trưởng xanh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tang-truong-xanh

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.191298961639 s. Memory usage = 18.46 MB