Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí Phương Đông.doc

112 1,133 29
luanvan02

luanvan02

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/112 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí Phương Đông TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC     BÀI TIỂU LUẬNMÔN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNHTên đề tài: “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG”Lớp: TC01 – VB2-K13Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Uyên UyênNhóm thực hiện: Đỗ Cẩm TúPhạm Nguyễn Phi YếnLý Thị Hồng VânNguyễn Thị Hoàng PhượngPhan Thị Mỹ Hạnh118Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGTP HCM, 2011NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊNNhóm 17-VB2-K13-TCDN 1118Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGLỜI MỞ ĐẦUNgày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính.Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp. Ngoài ra trong các ngành kinh tế thì du lịch đang là ngành mũi nhọn, lợi nhuận tăng rất nhiều lần so với vốn đầu tư bỏ ra ( lợi nhuận tối thiểu 30%). Du lịch mới phát triển khoảng 20 năm, khởi điểm từ năm 1990, do vậy ngành đang ở trong giai đoạn phát triển nên tiềm năng còn rất lớn. Nhu cầu, khuynh hướng du lịch ngày càng tăng do nền kinh tế đang trên đà phát triển, thu nhập tăng dẫn đến nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống tăng. Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1118Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGThêm vào đó du lịch ngành tổng hợp mang tính chất chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội, kéo theo sự phát triển các ngành nghề khác : giao thông, nhà hàng-khách sạn, ẩm thực, hệ thống phương tiện di chuyển, an ninh… đều phát triển. Và ngược lại nếu các yếu tố này không phát triển đồng bộ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch.“ Ngày nay, trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hóa xã hội và hoạt động du lịch đang được phát triển một cách mạnh mẽ, trở thành một ngành kinh tế quan trọng ở nhiều nước trên thế giới”.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, nhóm quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí Phương Đông”MỤC LỤCNhóm 17-VB2-K13-TCDN 1118Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2 .2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1118Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNG 2 2 2 .3LỜI MỞ ĐẦU .3MỤC LỤC .4PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN .11DU LỊCH-DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG .11ĐẶT VẤN ĐỀ .111. Mục tiêu nghiên cứu: . 11 2. Phương pháp nghiên cứu: . 11 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 11 4. Hạn chế bài nghiên cứu: 11 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .111. Bản chất & vai trò của tài chính doanh nghiệp . 11 i. Bản chất của tài chính doanh nghiệp .12ii. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 121. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp . 14 1.1. Khái niệm .14ii. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp .14iii. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp .142. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính . 15 1.1. Mục tiêu .15ii. Nội dung phân tích 163. Dự báo tài chính: 16 Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1118Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNG4. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính . 17 1.1. Bảng cân đối kế toán .17ii. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .18iii. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 185. Phương pháp phân tích . 18 1.1. Phương pháp phân tích tỷ số .18ii. Phương pháp so sánh (phương pháp phân tích theo chiều ngang) .19iii. Phương pháp phân tích tỷ trọng (phân tích theo qui mô chung): .19iv. Phương pháp chia tách (Dupont) 19CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG .201. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển: 21 1. Ngành nghề kinh doanh . 21 2. Cơ cấu tổ chức: . 21 3. Cơ cấu cổ đông: . 22 4. Các dòng sản phẩm chủ lực và hệ thống đơn vị 23 5. Các thành tựu đạt được: 23 6. Vị thế công ty: 24 7. Khách hàng và đối tác: 24 8. Chiến lược phát triển và đầu tư . 25 9. Các dự án lớn: . 26 10. Triển vọng của công ty . 26 11. Thuận lợi và rủi ro: . 27 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH NGÀNH DU LỊCH LỮ HÀNH .281. Đặc thù ngành : . 28 1. Tốc độ tăng trưởng của ngành 29 Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1118Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNG2. Nguồn lực của ngành: . 29 3. Năng lực sản xuất : 29 4. Sự cạnh tranh: 30 5. Hạn chế của ngành: . 30 6. Thuận lợi và triển vọng của ngành: . 31 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG .311. Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản và nguồn vốn 32 1. Phân tích tình hình biến động tài sản 32 2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn 35 3. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản & nguồn vốn 38 1.1. Bố trí cơ cấu tài sản .38ii. Bố trí cơ cấu nguồn vốn .424. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán . 45 1.1. Phân tích tình hình thanh toán .45ii. Phân tích khả năng thanh toán 495. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 56 1.1. Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho .57ii. Tốc độ luân chuyển khoản phải thu .58iii. Khả năng luân chuyển tài sản ngắn hạn .60iv. Tốc độ luân chuyển tài sản cố định 62v. Tốc độ luân chuyển vốn chủ sở hữu .64vi. Khả năng luân chuyển tổng tài sản .656. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 67 1.1. Phân tích tình hình biến động của giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .67Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1118Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGii. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí .71iii. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận 73iv. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận 757. Phân tích tỷ số giá trị thị trường: . 76 1.1. Tỷ số lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS): 76ii. Hệ số P/E 77iii. Tỷ suất thu nhập (E/P) .77iv. Tỷ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) 778. Phân tích dòng tiền 78 1.1. Phân tích dòng tiền .78ii. Dòng tiền hoạt động kinh doanh: .79iii. Dòng tiền đầu tư của công ty: .80iv. Dòng tiền tài trợ: 819. Phân tích tỷ số sinh lợi: 85 1.1. Tỉ suất sinh lợi ròng: 86ii. Chỉ số thu nhập trước thuế và lãi vay (EBIT) .86 .87iii. Chỉ số Thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao (EBITDA): .87iv. Phân tích tỉ suất sinh lợi trên tài sản ( ROA): 89v. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn cô phần ( ROE): .9110. Phân tích khả năng sinh lợi . 92 1.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động: 92ii. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: 93iii. Tỷ suất sinh lời vốn lưu động: .95iv. Tỷ suất sinh lời vốn cố định: 97Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1118Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGCHƯƠNG V: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 981. Dự báo về doanh thu . 98 1.1. Dự báo thị trường năm 2011 98ii. Dự báo du lịch 2011 .991. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh: . 100 1.1. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý: 100ii. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác: 101iii. Sự thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 1012. Lập bảng cân đối kế toán dự báo: . 102 1.1. Dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu: 102ii. Dự báo về hàng tồn kho: 103iii. Sự thay đổi tài sản lưu động khác: 103iv. Sự thay đổi tài sản cố định 103v. Sự thay đổi chi phí trả trước dài hạn 103vi. Sự thay đổi các quỹ: 103CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY 105CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN 1091. Giải pháp - Kiến nghị: 109 1.1. Về tình hình huy động vốn: .109ii. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán: 109iii. Giảm bớt tỷ trọng các loại tài sản cố định không cần dùng, không đảm bảo kỹthuật và năng lực sản xuất: .110iv. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời của công ty: 111v. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực: .1111. Kết luận: . 112 Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1[...]... TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNGNhóm 17-VB2-K13-TCDN 1 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNG2. Nguồn lực của ngành: 29 3. Năng lực sản xuất : 29 4. Sự cạnh tranh: 30 5. Hạn chế của ngành: 30 6. Thuận lợi và triển vọng của ngành: 31 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG... 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGTP HCM, 2011NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊNNhóm 17-VB2-K13-TCDN 1 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGii. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 71iii. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận 73iv. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận 757. Phân. .. doanh nghiệp 14 1.1. Khái niệm 14ii. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 14iii. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp 142. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính 15 1.1. Mục tiêu 15ii. Nội dung phân tích 163. Dự báo tài chính: 16 Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGnguyên nhân tăng là do năm 2010 doanh... khi xem xét phần nguồn vốn các nhà quản lý có thể thấy Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGCHƯƠNG V: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 981.... thế giới”.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, nhóm quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí Phương Đông”MỤC LỤCNhóm 17-VB2-K13-TCDN 1 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNG4. Các dòng sản phẩm ch lc v h thng n vã Dũng sn phm chủ lực: Du lịch lữ hành: dịch vụ lữ hành, dịch vụ nhà... của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn…iii. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệpVới những ý nghĩa trên nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính gồm:Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGTỔNG NGUỒN VỐN910,882... hiện tích cực về chuyển biến tài sản lưu động trong kỳ góp phần hạn chế những ứ đọng vốn, giảm bớt lượng vốn bị các đơn vị khác chiếm dụng, tiết kiệm vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNG 2 2 2 3LỜI MỞ ĐẦU 3MỤC LỤC 4PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN 11 DU LỊCH-DẦU KHÍ... khuynh hướng tài chính của doanh nghiệp. Sau đây là các nhóm tỷ số tài chính chủ yếu được sử dụng phân tích tài chính:  Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính.  Nhóm chỉ tiêu về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 1 118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGThêm vào đó du lịch ngành tổng hợp mang tính chất chính trị-kinh...118 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNG4. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính Để tiến hành phân tích tài chính người ta sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Những bộ phận cốt lõi của bảng báo cáo tài chính là bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.Bảng cân đối kế toán mô tả sức mạnh tài. .. giá khái quát tình hình biến động tài sản và nguồn vốn 32 1. Phân tích tình hình biến động tài sản 32 2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn 35 3. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản & nguồn vốn 38 1.1. Bố trí cơ cấu tài sản 38ii. Bố trí cơ cấu nguồn vốn 424. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 45 1.1. Phân tích tình hình thanh toán 45ii. Phân tích khả năng thanh . 111 8Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNGPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦNDU LỊCH-DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNGĐẶT. vụ phân tích tình hình tài chính gồm:Nhóm 17-VB2-K13-TCDN 111 8Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí PHƯƠNG ĐÔNG Đánh giá tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí Phương Đông.doc, Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí Phương Đông.doc, Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí Phương Đông.doc

Bình luận về tài liệu phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-cong-ty-co-phan-du-lich-dau-khi-phuong-dong-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP