Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn xã Hương Vĩnh – huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh

123 1,160 7
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 05:03

. ra giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai ở xã Hương Vĩnh, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn xã Hương Vĩnh – Huyện Hương. đắn. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất keo lai trên địa bàn xã Hương Vĩnh – Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh . Đề. luận và thực tiễn về phát triển sản xuất cây keo lai, đánh giá thực trạng phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn xã Hương Vĩnh, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất keo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn xã Hương Vĩnh – huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh, Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn xã Hương Vĩnh – huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh, Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn xã Hương Vĩnh – huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn