Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM

61 400 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2015, 00:34

. sách đường lối kinh doanh . - Đảm bảo an toàn tài sản 1.3 Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp Để đảm bảo việc xây dựng hệ thống KSNB tại doanh nghiệp được tiến hành. VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1 Khái niệm chung về Kiểm soát nội bộ. Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một hoạt động thường nhật không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp, được áp dụng tại bất cứ doanh. kiểm soát các hệ thống ứng dụng.  Kiểm soát ứng dụng: là hoạt động kiểm soát áp dụng cho từng hệ thống cụ thể. Kiểm soát ứng dụng tập trung kiểm soát dữ liệu đầu vào, kiểm soát quá trình xử lý và
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM, Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM, Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn