ĐỀ TÀI SÁNG TÁC TRANG PHỤC ẤN TƯỢNG DỰA TRÊN Ý TƯỞNG TỪ TRANG PHỤC PHỤ NỮ THÁI TRẮNG

47 1,978 5
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 14:23

ĐỀ TÀI SÁNG TÁC TRANG PHỤC ẤN TƯỢNG DỰA TRÊN Ý TƯỞNG TỪ TRANG PHỤC PHỤ NỮ THÁI TRẮNG . HOA BAN " ĐỀ TÀI SÁNG TÁC TRANG PHỤC ẤN TƯỢNG DỰA TRÊN Ý TƯỞNG TỪ TRANG PHỤC PHỤ NỮ THÁI TRẮNG . Gíáo viên hướng dẫn lý luận : GS –. động lực giúp tôi mạnh dạn chọn đề tài sáng tác trang phục ấn tượng dựa trên ý tưởng trang phục phụ nữ '' Thái Trắng '' làm nên bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI SÁNG TÁC TRANG PHỤC ẤN TƯỢNG DỰA TRÊN Ý TƯỞNG TỪ TRANG PHỤC PHỤ NỮ THÁI TRẮNG, ĐỀ TÀI SÁNG TÁC TRANG PHỤC ẤN TƯỢNG DỰA TRÊN Ý TƯỞNG TỪ TRANG PHỤC PHỤ NỮ THÁI TRẮNG, ĐỀ TÀI SÁNG TÁC TRANG PHỤC ẤN TƯỢNG DỰA TRÊN Ý TƯỞNG TỪ TRANG PHỤC PHỤ NỮ THÁI TRẮNG, Định nghĩa về Design ., Vai trò của Design trong cuộc sống, Tính chất chung của mốt và thời trang . Đặc điểm riêng của hiện tượng mốt ., Cái nhìn về thời trang Việt Nam hiện nay ., Tục lệ ma chay . Văn hoá dân gian Lễ hội. Nhà cửa, Dân số . Trang phục nam. Trang phục nữ, Nghiên cứu chất liệu vải., Bảng nghiên cứu 1- biểu tượng . Bảng nghiên cứu 2 - Bố cục hình khối .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn