Đề kiểm tra TV+Toan lop 5 hoc kì 2

2 346 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2015, 16:00

. hình chữ nhật là:. Câu 2 Tính: a) 8 phút 49 giây + 12 phút 11 giây b) 22 giờ 15 phút - 18 giờ 35 phút c) ( 3 giờ 40 phút + 3 giờ 15 phút) x 3 d) 15 phút 4 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4 Câu 3: Một. Một khối kim loại có thể tích 3,2cm 3 cân nặng 22 ,4 g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích 5, 3 cm 2 nặng bao nhiêu gam? Câu 4 Một hình thang có đáy lớn 42cm, đáy bé bằng đáy lớn, chiều. chấm: a) Biết 95% của một số là 760. Vậy của số đó là: b) Trong phép chia: 14,3766 : 3, 15 Nếu thơng lấy đến hai chữ số ở phần thập phân thì số d là: . c) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12, 6m, chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra TV+Toan lop 5 hoc kì 2, Đề kiểm tra TV+Toan lop 5 hoc kì 2, Đề kiểm tra TV+Toan lop 5 hoc kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn