Đề kiểm tra TV+Toan lop 2 hoc kì 2

3 238 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2015, 16:00

. Toán -lớp 2( thời gian 30 phút) Họ và tên: Lớp: Tr ờng Tiểu học Thanh Luận. Câu 1:a) Đặt tính rồi tính: a) 354 + 34 538 - 17 85 - 47 49 + 15 b) Tính: 634 + 124 - 427 5 x 6 + 640 Câu 2: Hãy tính. lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có ba chữ số? Câu 3: Một cửa hàng sau khi bán đi 24 3kg gạo thì còn lại 625 kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng đó có bao nhiêu kilôgam gạo? Bài giải Câu 4: Kẻ thêm. thích hợp vào chỗ chấm thích hợp vào những câu sau: Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim 2- Tập làm văn: Viết một đoạn văn (4-5 câu) nói về một loại quả mà em thích, theo gợi ý sau? (a-Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra TV+Toan lop 2 hoc kì 2, Đề kiểm tra TV+Toan lop 2 hoc kì 2, Đề kiểm tra TV+Toan lop 2 hoc kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn