bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kỳ 2

14 385 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 19:44

. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 1 Học kì II năm học 2 014 -2 015 (Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề ) ĐỀ 1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : / 5 điểm. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1. lớn đến bé ? a. 45, 47, 29 , 61, 81 b. 81, 61, 47, 45, 29 c. 81, 47, 45, 29 , 61 d. 29 , 45, 47, 61, 81 Câu 2( 0.5đ): Số cần điền vào chỗ có dấu chấm là số nào? 45 + 12 – 17 = ……… a. 57 b. 50 c. 47. : con gà? a. 20 con gà b. 30 con gà c. 40 con gà d. 50 con Câu 7 (1 ): Nối theo mẫu: 90 – 30 75 – 42 51 + 11 47 + 2 69 - 50 62 30 + 32 20 + 29 19 80 - 20 Câu 8: Một tuần lễ em đi học mấy ngày? a.
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kỳ 2, bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kỳ 2, bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn