bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học

13 547 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 19:28

. giúp học sinh ôn luyện ngữ pháp và từ vựng tiếng anh ,chủ yếu cho các đối tượng:thí sinh ôn thi đại học ,ôn thi vào lớp 10 ,thi HSG,yêu thích tiếng anh, nâng [TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN. thích tiếng anh, nâng [TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015-2016] cao tiếng anh 2Đăng kí nhận tài liệu bài tập ngữ pháp và từ vựng qua Email:vominhnhi18@gmail.com https://www.facebook.com/truj.uj http://ask.fm/minhnhi1234 sau. LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015-2016] Ex:an apple,an orange,an egg,an umbrella…… -Plural nouns:N-s/es +Quy tắc chung:muốn chuyển danh từ số ít sang số nhiều ta thêm “s” vào sau danh
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học, bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học, bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học, d.Abstract Nouns (Danh từ trừu tượng):Là những danh từ dùng để chỉ các khái niệm, tình trạng hay trạng thái chỉ có thể tưởng tượng trong suy nghĩ, cảm nhận chứ không thể nhìn thấy cụ thể hoặc sờ được

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn