tổng hợp đề kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ I

17 437 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 19:02

. 34 34 23 23 12 12 = +−= −+−++−+−+−= − − + − − ++ − − + − − + − − = ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I( Năm học 2011-2012) MÔN TOÁN LỚP 9 TH I GIAN 90 PHÚT I- MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA: - Đ i số: Kiểm tra kĩ năng vận dụng các phép biến đ i vào b i tập rút gọn biểu thức;. = 2 2 2 . 36 108 5 12 25 AH AC AI AH AI AC = ⇒ =    ÷   = = 0,5 đ B i 7 : Tính ( 0,5 đ ) 99 100 1 98 99 1 34 1 23 1 12 1 + + + ++ + + + + + 9 1001 99 10 098 99 342312 99 100 99 100 98 99 9 899 34 34 23 23 12 12 = +−= −+−++−+−+−= − − + − − ++ − − + − − + − − = ĐỀ. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 9 TH I GIAN 90 ’ I. Mục đích của ngư i kiểm tra - Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng của HS giữa học kì I. - Thu
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp đề kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ I, tổng hợp đề kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ I, tổng hợp đề kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn