Giáo án bồi dưỡng toán 7

17 1,612 47
Ebook.VCU

Ebook.VCU Gửi tin nhắn

Tải lên: 750 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 16:07

Giáo án bồi dưỡng toán 7 **** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Buổi 1:giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉNgày soạn:I. Mục tiêu:- Ôn tập, củng cố và nâng cao thêm kiến thức về giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ cho học sinh.- Học sinh nắm vững đợc quy tắc bỏ dấu giá trị tuyệt đối của 1 số, 1 biểu thức.- Học sinh bớc đầu có kĩ năng giải 1 số bài toán về giá trị tuyệt đối.- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.II. Chuẩn bị:- Giáo viên: SGK, sách Bồi dỡng Toán 7.- Học sinh: SGK, tài liệu tham khảo (Nếu có).III. Tiến trình dạy và học:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhHoạt động 1: Ôn tập, nâng cao kiến thức:? Nhắc lại các kiến thức đã học về giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ?Định nghĩa: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu |x|, là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số.- x nếu x 0 | x | = x nếu x < 0Trờng THCS Vĩnh Thịnh**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Hoàn toàn tơng tự đối với biểu thức A bất kì ta cũng có: A nếu A 0 | A | = -A nếu A < 0 ở công thức trên A là giá trị của biểu thức A.* Nếu | A | = a ( a Q+) ta sẽ có 2 tr-ờng hợp:TH1 : A = aTH2 : A = - a.Các công thức còn lại cũng đúng với biểu thức A.Hoạt động 2: Bài tập củng cố và nâng cao.Bài tập 1: Tìm Qx biết:a) 3,15,2 = xb) 02,06,1 = xc) 05,25,1 =+ xx- với mọi Qx ta luôn có xxxxx = ,,0.HS:a) TH1: 2,5 x = 1,3 x = 2,5 1,3 x = 1,2TH2: 2,5 x = -1,3 x = 2,5 + 1,3 x = 3,8b) 6,12,0 =xTH1 x 0,2 = 1,6 x = 1,6 + 0,2 = 1,8TH2: x 0,2 = -1,6 x = -1,6 + 0,2 =- 1,4Trờng THCS Vĩnh Thịnh**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Buổi 2 + 3:Luỹ thừa của một số hữu tỉNgày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu:- Ôn tập, củng cố cho học sinh kiến thức về luỹ thừa của một số hữu tỉ- Học sinh làm đợc một số bài tập luyện tập nâng cao về luỹ thừa của một số hữu tỉ.- Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác trong tính toán.II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:- Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán 7- Học sinh: SGK, học bài ở nhà trớc khi đến lớp.III. Tiến trình dạy và học:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhHoạt động 1: Ôn tậpGiáo viên đa ra các câu hỏi ôn tập cho học sinh, học sinh trả lời câu hỏi.?Thế nào là luỹ thừa của một số hữu tỉ?? Phát biểu bằng lời và viết công thức tính tích và thơng của 2 luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thơng.Học sinh trả lời các câu hỏi ôn tậpNhững bạn còn lại theo dõi câu trả lời của bạn, nhận xét và sửa sai (nếu có)Trờng THCS Vĩnh Thịnh**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010? Nêu định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên âm?Hoạt động 2: Luyện tậpBài tập 1: Tính:a) 3223.81.2431.3b) 2231.811.3.9Bài tập 2: Chứng minh rằng:a) 109 + 108 + 107 chia hết cho 111b) 817 - 279 - 913 chia hết cho 45.Bài tập 3: So sánh các số sau:a) 2300 và 3200b) 230 + 330 + 430 và 3.2410Bài tập 4: Tìm n biếta) nn327.91=b) 3-2 . 34 . 3n = 37;c) 2-1 . 2n +4.2n = 5.25Bài tập 5:Tìm số nguyên dơng n biết:a) 32 < 2n < 128b) 2.16 2n > 4c) 9.27 3n 243HD: a) chú ý 3-3 = 331; 243 = 35; 812 = (34)2 = 38ĐS: 9b) ĐS: 27Trờng THCS Vĩnh Thịnh**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Buổi 4:Tỉ Lệ thứcD y tỉ số bằng nhauãNgày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu:II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:- Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán 7- Học sinh: SGK, học bài ở nhà trớc khi đến lớp.III. Tiến trình dạy và học:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhHoạt động 1: Ôn tậpGiáo viên đa ra câu hỏi, yêu cầu học sinh trả lời.? Thế nào là tỉ lệ thức?? Phát biểu các tính chất cơ bản của tỉ lệ thức? Phát biểu các tính chất của dãy tỉ số bằng nhauHoạt động 2: Luyện tậpBài tập 1: Tìm các số a, b, c biết:a) a = 2b = 3c và 4a - 3b + 2c = 36b) 21a = 32b = 43c và a - 2b + 3c = 14Bài tập 2: Tìm các số x, y, z biết:a) 2x = 3y ; 5y = 7z ; 3x - 7y + 5z = 30Hs trả lời, các bạn còn lại theo dõi câu trả lời, nhận xét câu trả lời và sửa sai (nếu có)HD:Dựa vào tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau để suy ra các tích bằng nhau, từ đó tìm ra đợc a, b, cTrờng THCS Vĩnh Thịnh**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010b) Tìm x trong tỉ lệ thức: * 6,4 : x = x : 0,9 * 0,2 : 151 = 32 : (6x + 7)Bài tập 3: Tìm hai số khi biết tỉ số của chúng bằng 75 và tổng bình phơng của chúng bằng 4736.Bài tập 4: Một trờng có 3 lớp 6. Biết rằng 32 số học sinh lớp 6A bằng số học sinh lớp 6B và bằng 54 số học sinh lớp 6C. Lớp 6C có số học sinh ít hơn tổng số học sinh của hai lớp kia là 57 bạn. Tính số học sinh mỗi lớp. Bài tập 5: Chứng minh rằng nếu: (a + b + c + d)(a - b - c + d) = (a - b + c - d)(a + b - c -d) thì ca = dbTừ đk đã cho ta sẽ suy ra đợc các tích bằng nhau từ đó tính ra x, y, zGọi các số cần tìm là x, y, z . từ đk ta lập tỉ lệ thức và tìm ra x, y, z .Buổi 5+6:Trờng THCS Vĩnh Thịnh**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Đại lợng tỉ lệ thuậnđại lợng tỉ lệ nghịchNgày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu:- Ôn tập cho học sinh kiến thức về tính chất của ĐLTLT và ĐLTLN.- Học sinh làm đợc một số bài tập luyện tập và nâng cao về ĐLTLT và ĐLTLN- Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác trong tính toán và trình bày bài toán.II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:- Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán 7- Học sinh: SGK, học bài ở nhà trớc khi đến lớp.III. Tiến trình dạy và học:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhHoạt động 1: Ôn tập? Thế nào là ĐLTLT - ĐLTLN? Phát biểu các tính chất của ĐLTLT và ĐLTLNHoạt động 2: Luyện tậpBài tập 1: Tổng kết năm học ở một trờng có 25 học sinh lớp 6 và 35 học sinh lớp 7 đạt loại giỏi. Tính số học sinh giỏi ở mỗi khối lớp, biết rằng số học sinh giỏi ở khối 7 nhiều hơn số học sinh ở khối 6 là 6 học sinh.Trờng THCS Vĩnh Thịnh**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Bài tập 2: Ba công nhân đợc hởng 1200000đ. Số tiền th-ởng đợc chia theo mức sản xuất của mỗi ngời. Biết rằng mức sản xuất của ba công nhân tỉ lệ với 3, 5, 7.Bài tập 3: Cho biết x và y là hai đại lợng tỉ lệ thuận và biết rằng với hai giá trị x1 và x2của x có hiệu bằng 2 thì hai giá trị tơng ứng y1 , y2 của y có hiệu bằng -1.a) Viết công thức mô tả sự phụ thuộc giữa x và y.b) Điền vào bảng giá trị dới đây:x - 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4yBài tập 4: Ba công nhân có năng suất lao động tơng ứng tỉ lệ theo 3, 5, 7. Tính tổng số tiền ba ngời đợc th-ởng biết rằng số tiền ngời thứ ba đợc thởng nhiều hơn ngời thứ nhất là 200000đồng.Cũng hỏi nh trên nhng biết tổng số tiền thởng của ngời thứ nhất và ngời thứ hai là 800000 đồng.Bài tập 5: Ba đội may san đất làm ba khối lợng công việc nh nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày. Hỏi đội thứ ba hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày, biết Trờng THCS Vĩnh Thịnh**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010rằng tổng số máy của đội một và đội hai gấp 5 lần số máy của đội ba và năng suất của các máy nh nhau.Bài tập 6: Trong hai bảng dới đây, bảng nào cho ta các giá trị của hai đại lợng tỉ lệ nghịch.a) x - 5 -3 2 4 17y -4 -6 11 4,75 1b)x -18 -9 3 4,5 144y 2 4 -12 -8 -0,25Bài tập 7: Một canô chạy từ bến A đến bến B với vận tốc 20 km/h và lại quay về A với vận tốc 24km/h. Thời gian cả đi lẫn về mất 5 giờ 30 phút. Tìm chiều dài quãng sông từ A đến B.Bài tập 8: Biết chu vi tam giác là 6,2 cm và các đờng cao của tam giác có chiều dài 2 cm, 3 cm, 5 cm. Tìm chiều dài mỗi cạnh của tam giác.Bài tập 9: Tìm 3 số a, b, c biết a - b + c =34 ; a và b tỉ lệ thuận với 3 và 5 ; b và c tỉ lệ nghịch với 5 và 4.Bài tập 10: Ba máy cày đợc 35,9 ha. Số ngày làm việc của máy tỉ lệ theo 3 : 4 : 5, số giờ làm việc hàng ngày Trờng THCS Vĩnh Thịnh**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010của các máy tỉ lệ theo 6 : 7 : 8, còn công suất của các máy tỉ lệ nghịch với 5, 4, 3. Hỏi mỗi máy cày đợc bao nhiêu hec ta ?Buổi 7+8:Hàm sốĐồ thị hàm số y = ax (a0)Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu:- Ôn tập cho học sinh kiến thức về hàm số, đồ thị hàm số. Cách vẽ đồ thị hàm số.- Rèn luyện tính cẩn thận chính xác trong vẽ hình.II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:- Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán 7- Học sinh: SGK, học bài ở nhà trớc khi đến lớp.III. Tiến trình dạy và học:Trờng THCS Vĩnh Thịnh[...]...**** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Đại lợng tỉ lệ thuậnđại lợng tỉ lệ nghịchNgày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu:- Ôn tập cho học sinh kiến thức về tính chất của ĐLTLT và ĐLTLN.- Học sinh làm đợc một số bài tập luyện tập và nâng cao về ĐLTLT và ĐLTLN- Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác trong tính toán và trình bày bài toán. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:- Giáo viên:... **** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Bi 2 + 3:L thõa cđa mét sè hữu tỉNgày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu:- Ôn tập, cđng cè cho häc sinh kiÕn thøc vỊ l thõa của một số hữu tỉ- Học sinh làm đợc một số bài tập luyện tập nâng cao về luỹ thừa cđa mét sè h÷u tØ.- RÌn lun tÝnh cÈn thËn và chính xác trong tính toán. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:- Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán. .. số, đồ thị hàm số. Cách vẽ đồ thị hàm sè.- RÌn lun tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c trong vÏ hình.II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:- Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán 7 - Học sinh: SGK, học bài ở nhà trớc khi đến lớp.III. Tiến trình dạy và học:Trờng THCS Vĩnh Thịnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Cho ABC cân ở A. Trên cạnh AB và trên tia đối của CA lấy các điểm D và E sao... 15:Trờng THCS VÜnh ThÞnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010rằng tổng số máy của đội một và đội hai gấp 5 lần số máy của đội ba và năng suất của các máy nh nhau.Bài tập 6: Trong hai bảng dới đây, bảng nào cho ta các giá trị của hai đại lợng tỉ lệ nghịch.a) x - 5 -3 2 4 17 y -4 -6 11 4 ,75 1b)x -18 -9 3 4,5 144y 2 4 -12 -8 -0,25Bài tập 7: Một canô chạy từ bến A đến bến... tậpNhững bạn còn lại theo dõi câu trả lời của bạn, nhận xét và sửa sai (nếu có)Trờng THCS Vĩnh Thịnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010cđa c¸c m¸y tØ lƯ theo 6 : 7 : 8, còn công suất của các máy tỉ lệ nghịch với 5, 4, 3. Hỏi mỗi máy cày đợc bao nhiêu hec ta ?Buổi 7+ 8:Hàm sốĐồ thị hàm số y = ax (a0)Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu:- Ôn tập cho học sinh kiến thức về... khối líp, biÕt r»ng sè häc sinh giái ë khèi 7 nhiều hơn số học sinh ở khối 6 là 6 häc sinh.Trêng THCS VÜnh ThÞnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Bµi tËp 11:Cho ∆ABC cã gãc B = gãc C. Chøng minh r»ng AB = AC.Bµi tËp 11:Cho tam giác ABC (AB AC), tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với Ax (EAx, FAx). So sánh các độ dài BE và CF.Bài tập 12:Trên... vµ c tỉ lệ nghịch với 5 và 4.Bài tập 10: Ba máy cày đợc 35,9 ha. Số ngày làm việc của m¸y tØ lƯ theo 3 : 4 : 5, sè giờ làm việc hàng ngày Trờng THCS Vĩnh Thịnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhHoạt động 1: Ôn tậpHoạt động 2: Luyện tậpBài tËp 1: Cho hµm sè f(x) = x2 + x - 2a) Tính f(-1), f(0), f(21), f(2)b) Tìm x để f(x)... cạnh AB, AC.Chøng minh: CD2 + BE2 = BC2 + DE2.Trêng THCS VÜnh ThÞnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán 7 **** Năm học 2009 - 2010TÝnh f(5) ; f(1) ; f(-3) ; f(-41) ; f(1994)Bµi tËp 5: Cho hµm sè y = 2x - 43Các điểm sau đây có thuộc đồ thị của hàm số không?A(1, 141) ; B(-1, 3) ; C(0, -43) ; D(-2, -4 17 )Bµi tËp 6: Cho hµm sè f : XQ X2x + 3Trong ®ã X = { -1 ; -21 ; 0 ;... sinh:- Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán 7 - Học sinh: SGK, học bài ở nhà trớc khi đến lớp.III. Tiến trình dạy và học:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhHoạt động 1: Ôn tập? Thế nào là ĐLTLT - ĐLTLN? Phát biểu các tính chất của ĐLTLT và ĐLTLNHoạt động 2: Luyện tậpBài tập 1: Tổng kết năm học ở một trờng có 25 học sinh lớp 6 và 35 học sinh lớp 7 đạt loại giỏi. Tính số học sinh giỏi... RÌn lun tÝnh cÈn thËn và chính xác trong tính toán. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:- Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán 7 - Học sinh: SGK, học bài ở nhà trớc khi đến lớp.III. Tiến trình dạy và học:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhHoạt động 1: Ôn tập Giáo viên đa ra các câu hỏi ôn tập cho học sinh, học sinh trả lời câu hỏi.?Thế nào là luỹ thừa của một số hữu tỉ?? Phát biểu . giải 1 số bài toán về giá trị tuyệt đối.- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. II. Chuẩn bị:- Giáo viên: SGK, sách Bồi dỡng Toán 7. - Học sinh:. và chính xác trong tính toán và trình bày bài toán. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:- Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán 7- Học sinh: SGK, học bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng toán 7, Giáo án bồi dưỡng toán 7, Giáo án bồi dưỡng toán 7

Bình luận về tài liệu giao-an-boi-duong-toan-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP