Giáo án tính diện tích hình chữ nhật

Ebook.VCU
Ebook.VCU(751 tài liệu)
(114 người theo dõi)
Lượt xem 14774
81
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Mô tả: Giáo án tính diện tích hình chữ nhật Tuần 29Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2007ToánTiết 141 : Diện tích hình chữ nhậtA Mục tiêu- HS biết đợc qui tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết số đo hai cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn.- Rèn KN tính toán cho HS- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.B Đồ dùngGV : Hình chữ nhật 12 ô vuông, bảng phụ.HS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/Bài mới.a)HĐ 1: Xây dựng quy tắc tính DT HCN.- Lấy HCN đã chuẩn bị: HCN có bao nhiêu ô vuông? Vì sao?*HD cách tìm số vuông trong HCN ABCD.+ Lấy số hàng, nhân với số cột:Có 3 hàng, mỗi hàng có 4 ô vuông. Hỏi có tất cả bao nhiêu ô vuông?- Mỗi ô vuông có DT là bao nhiêu?- HCN ABCD có DT là bao nhiêu?- Đo chiều dài và chiều rộng của HCN ?- Thực hiện phép nhân 4cm x 3 cm = ?* KL: Vậy 12 cm2 là diện tích của HCN. Muốn tính diện tích HCN ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng( cùng đơn vị đo).b) HĐ 2: Luyện tập:*Bài 1: BT cho biết gì?- BT yêu cầu gì?- Nêu cách tính DT HCN?- Nêu cách tính chu vi HCN?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.*Bài 2: Đọc đề?-Nêu cách tính diện tích HCN?-Gọi 1 HS tóm tắt - Hát- Có 12 ô vuông, (vì: ta thực hiện phép tính 3 x4; 3 + 3 + 3 + 3; 4 + 4 + 4.)- HCN ABCD có 4 x 3 = 12 ô vuông- Là 1cm2- Là 12 cm2- HS thực hành đo và báo cáo KQ: Chiều dài là 4cm, chiều rộng là 3 cm.- Thực hiện nhân: 4 x 3 = 12- Vài HS nhắc lại quy tắc: Muốn tính diện tích HCN ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng( cùng đơn vị đo).- Chiều dài và chiều rộng- Tính diện tích và chu vi của HCN- HS nêu- Lớp Làm phiếu HTc dài5cm 10cm 32cmc.rộng3cm 4cm 8cmDT5x3=15cm210x4=40cm232x8=256cm2C. vi(5+3)x2=16cm (10+4)x2=28cm 32+8)x2=80cm- HS đọc- HS nêu- Lớp làm vởBài giải Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1Tóm tắtChiều rộng: 5cmChiều dài: 14 cm.Diện tích: ?- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3:- Đọc đề?- Em có nhận xét gì về số đo của chiều dài và chiều rộng của HCN trong phần b?- Vậy muốn tính đợc DT HCN ta cần làm gì?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.3/Củng cố:- Muốn tính diện tích HCN ta làm ntn?- Dặn dò: Ôn lại bài.Diện tích của miếng bìa hình chữ nhật là:14 x 5= 70(cm2 Đáp số: 70cm2- HS đọc- Chiều dài và chiều rộng không cùng một đơn vị đo.- Phải đổi số đo chiều dài thành cm.- Lớp làm vở- Đổi vở- KTBài giảia)Diện tích hình chữ nhật là:5 x 3 = 15( cm2)b)Đổi : 2dm = 20 cm.Diện tích hình chữ nhật là:29 x 9 = 180( cm2)- HS nêuToán +Ôn tập : Diện tích hình chữ nhậtI. Mục tiêu- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật có kích thớc cho trớc.- Rèn KN tính diện tích HCN.- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : VởC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Kiểm tra:- Nêu cách tính diện tích HCN ?- Nhận xét, cho điểm.3/Luyện tập:*Bài 1:Viết thêm vào ô trống- Treo bảng phụ- Muốn điền đợc số vào dòng thứ ba ta cần làm gì?- Muốn điền đợc số vào dòng thứ t ta cần làm gì?- Giao phiếu HT- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.*Bài 2: Treo bảng phụ- Hát- Vài HS nêu- Quan sát- Tính diện tích hình chữ nhật- Tính chu vi hình chữ nhậtChiều dài 3cm 8cm 7dmChiều rộng 9cm 20cm 5cmDT HCN27cm2160cm2350cm2CV HCN24cm 56cm 150cm- HS quan sát hình vẽ- Đọc đề Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2 A 8cm B 12cm D C 10cm M 8cm P Q N 18cmTính diện tích hình chữ nhật ABCD; ABQP; CMNQ.-Chữa bài, nhận xét.4/Củng cố:- Muốn tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ta làm ntn?- Dặn dò: Ôn lại bài.- 3HS làm trên bảng- Lớp làm vởBài giảiDiện tích hình chữ nhật ABCD là:12 x 8 = 96(cm2)Diện tích hình chữ nhật ABQP là:(12 + 8) x 8 = 160(cm2)Diện tích hình chữ nhật CMNQ là:10 x 8 = 80(cm2) Đáp số: 96cm2; 160 cm2 ; 80 cm2.- HS nêuThứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2007ToánTiết 142 : luyện tậpA Mục tiêu- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật có kích thớc cho trớc.- Rèn KN tính diện tích HCN.- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B Đồ dùngGV : Bảng phụHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Kiểm tra:- Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn ?- Nhận xét, cho điểm.3/Luyện tập:*Bài 1: BT yêu cầu gì?- Khi tính DT và chu vi ta cần chú ý điều gì?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtChiều dài: 4dmChiều rộng: 8cmChu vi: cm?Diện tích: cm2?- Chữa bài, nhận xét*Bài 2: Đọc đề?- Hình H gồm những HCN nào ghép lại với - Hát- 2, 3 HS nêu- HS khác nhận xét.- Tính DT HCN- Số đo các cạnh phải cùng một đơn vị đo- Lớp làm nhápBài giảiĐổi 4dm = 40cmDiện tích hình chữ nhật của hình chữ nhật là:40 x 8 = 320( cm2)Chu vi của hình chữ nhật là:( 40 + 8) x 2 = 96( cm) Đáp số: 320cm2; 96cm.- HS đọc- Gồm 2 hình CNABCD và DMNP ghép lại Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3nhau?- Diện tích hình H ntn so với DT của 2 hình ABCD và DMNP?- 1 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3:-BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Muốn tích DT HCN ta cần tính gì trớc?Tóm tắtChiều rộng: 5cmChiều dài: gấp đôi chiều rộngDiện tích: .cm2?- Chấm bài, nhận xét.4/Củng cố:- Nêu cách tính chu vi và DT của HCN?- Dặn dò: Ôn lại bài.- Diện tích hình H bằng tổng diện tích 2 hình ABCD và DMNP.- Lớp làm phiếu HTBài giảia)Diện tích hình chữ nhật ABCD là:8 x 10 = 80(cm2)Diện tích hình chữ nhật DMNP là:20 x 8 = 160( cm2)b)Diện tích của hình H là:80 + 160 = 240( cm2) Đáp số: a)80cm2; 160 cm2. b) 240cm2- HCN có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng- Diện tích của HCN.- Tính chiều dài của HCN- Lớp làm vởBài giảiChiều dài của hình chữ nhật là:5 x 2 = 10( cm)Diện tích của hình chữ nhật là:10 x 5 = 50( cm2) Đáp số: 50 cm2Thứ t ngày 4 tháng 4 năm 2007ToánTiết 143 : diện tích hình vuôngA Mục tiêu- HS biết đợc qui tắc tính diện tích hình vuông khi biết số đo một cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn.- Rèn KN tính toán cho HS- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.B Đồ dùngGV : Hình vuông kích thớc 3cm. Bảng phụHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Bài mới:a)HĐ 1: Xây dựng quy tắc tính DT hình vuông- Lấy hình vuông đã chuẩn bị.- HV ABCD gồm mấy ô vuông ?- Làm thế nào để tìm đợc?- Hát- Lấy HV và quan sát- 9 ô vuông- Ta lấy 3 x 3 hoặc 3 + 3 + 3 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4*HD cách tìm: Mỗi hàng có 3 ô vuông, có 3 hàng. Ta lấy số ô vuông của 1 hàng nhân với số hàng. Vậy tất cả có bao nhiêu ô vuông?- Mỗi ô vuông có DT là bao nhiêu ?-Vậy diện tích HV ABCD có diện tích là bao nhiêu cm2 ?- Y/c HS đo cạnh của hình vuôngv ?+ Vậy: 3cm x 3 cm = 9cm2. 9cm2 là diện tích của HV ABCD. Muốn tính diện tích HV ta lấy độ dài của một cạnh nhân với chính nó.b)HĐ 2: Luyện tập:*Bài 1: BT yêu cầu gì?- Nêu cách tính chu vi và diện tích hình vuông?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 2:BT yêu cầu gì?- Muốn tính DT HV theo cm2, ta cần làm gì?- Gọi 1 HS làm bài.Tóm tắtCạnh dài: 80mmDiện tích: cm2- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3:BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Nêu quy tắc tính DT HV?- Muốn tính đợc DT HV ta phải biết gì?- BT cho biết chu vi HV, làm thế nào để tính đợc độ dài 1 cạnh?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtChu vi: 20cmDiện tích: .cm2- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:- Nêu quy tắc tính diện tích hình vuông?- Dặn dò: Ôn lại bài.- Hình vuông ABCD có tất cả: 3 x 3 = 9 cm2 - Là 1cm2- HV ABCD có diện tích là 9cm2-Vài HS nêu: Muốn tính diện tích HV ta lấy độ dài của một cạnh nhân với chính nó.- Tính chu vi và diện tích HV.- HS nêu- Lớp làm nháp.Cạnh HV 3cm 5cm 10cmCV HV 3x4=12cm 5x4=20cm 10x4=40cmDTHV 3x3= 3cm25x5=25cm210x10=100cm2- Tính DT HV theo cm2- Đổi số đo cạnh HV theo đơn vị cm.-Lớp làm phiếu HTBài giảiĐổi: 80mm =8cmDiện tích của tờ giấy hình vuông là:8 x 8 = 64 (cm) Đáp số: 64cm.- HV có chu vi là 20cm- Tính DT HV- HS nêu- Cạnh của hình vuông- Lấy chu vi chia cho 4- Lớp làm vởBài giảiSố đo cạnh của hình vuông là:20 : 4 = 5 (cm)Diẹn tích của hình vuông là:5 x 5 = 25 ( cm2) Đáp số: 25 cm2-HS nêuToán + Ôn tập diện tích hình vuôngI. Mục tiêu- Củng cố cách tính diện tích hình vuông có kích thớc cho trớc. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5- Rèn KN tính diện tích hình vuông- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HTHS : VởC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Kiểm tra:- Nêu cách tính diện tích hình vuông?- Nhận xét, cho điểm.3/Luyện tập: *Bài 1:Viết thêm vào ô trống- Treo bảng phụ- Muốn điền đợc số vào dòng thứ hai ta cần làm gì?- Muốn điền đợc số vào dòng thứ ba ta cần làm gì?- Giao phiếu HT- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét*Bài 2: Treo bảng phụ- Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Nêu cách tính chu vi và diện tích của hình vuông?Tóm tắt 1cạnh: 90mmChu vi: .mm?Diện tích: .cm2- Chấm bài, nhận xét.4/Củng cố:- Muốn tính chu vi hình vuông ta làm ntn?- Muốn tính diện tích hình vuông ta làm ntn?+ Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- Vài HS nêu- Quan sát- Tính chu vi hình vuông- Tính diện tích hình vuông- Lớp làm phiếu HTCạnh HV 9cm 7cm 10cmChu vi HV36cm 28cm 40cmDiện tích HV81cm249cm2100cm2- HS đọc- Hình vuông có cạnh 90mm- Tính chu vi và diện tích hình vuông( Tính diện tích theo cm2)- HS nêu- 1 HS làm trên bảng- Lớp làm vởBài giảiĐổi : 90 mm = 9cmChu vi hình vuông đó là:9 x 4 = 36( cm)Diện tích hình vuông đó là:9 x 9 = 81( cm2) Đáp số: 36cm; 81 cm2-HS nêuThứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2007ToánTiết 144: luyện tập Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6A Mục tiêu - Củng cố cách tính diện tích hình vuông có kích thớc cho trớc. -Rèn KN tính diện tích hình vuông- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B Đồ dùng GV : Bảng phụ-Phiếu HTHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Nêu quy tắc tính diện tích hình vuông?- Nhận xét, cho điểm3/Thực hành:*Bài 1: - Đọc đề?- Y/c HS tự làm bài.- Gọi 1 Hàm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 2: - Đọc đề?- Muốn tính DT mảng tờng ta làm ntn?- Muốn tính DT viên gạch HV ta làm ntn?- Gọi 1 HS làm trên bảng?- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3: Đọc đề?- HCN có kích thớc ntn?- Hình vuông có kích thớc ntn?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.4/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn cách tính DT HV, HCN- Hát- 2-3 HS nêu- HS khác nhận xét.- HS đọcBài giảia)Diện tích HV có cạnh 7cm là:7 x 7 = 49(cm2)b)Diện tích HV có cạnh 5cm là:5 x 5 = 25(cm2)- Đọc- Lấy DT một viên gạch nhân với số viên gạch.- Tính DT HV: Lấy độ dài 1 cạnh nhân với chính nó- Làm phiếu HTBài giảiDiện tích 1 viên gạch men là:10 x 10 = 100(cm2)Diện tích mảng tờng ốp thêm là:100 x 9 = 900(cm2) Đáp số: 900( cm2)- Đọc- HCN có chiều rộng 3cm, chiều dài 5cm.- HV có cạnh 4cm.- Lớp làm vởBài giảia)Diện tích hình chữ nhật ABCD là:5 x 3 = 15(cm2)Diện tích hình vuông EGHI là:4 x 4 = 16( cm2)b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bé hơn diện tích hình vuông EGHI.Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2007ToánTiết 145 : phép cộng các số trong phạm vi 100 000. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7A Mục tiêu- HS biết thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 000. Vận dụng để giải toán có lời văn.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B Đồ dùngGV : Bảng phụ- phiếu HTHS : SGKCCác hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ1:HD thực hiện phép cộng 45732+36194- Nêu bài toán: Tìm tổng của hai số 45732 và 36194. - Muốn tìm tổng ta làm ntn?- Y/c HS thực hiện ra nháp và nêu KQ- Gọi HS nêu các bớc tính nh với số có 4 chữ số?( SGK)- Nêu quy tắc tính?b)HĐ 2: Luyện tập:*Bài 1:- BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.* Bài 2: Y/c HS làm tơng tự bài 1.*Bài 3: Đọc đề?- Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtChiều dài: 9cmChiều rộng: 6cmDiện tích: .cm2- Chấm bài, nhận xét*Bài 4: Treo bảng phụ yêu cầu HS quan sát hình vẽ.- Gọi 2 HS làm trên bảng theo 2 cách khác nhau.- Chấm bài, nhận xét3/Củng cố:- Tìm cách giải khác cho bài toán 4?- Dặn dò: Ôn lại bài.-Hát- Nghe- Thực hiện phép cộng 45732 +36194 81926- HS nêu- Thực hiện tính cộng các số- Lớp làm nháp- Nhận xét bài của bạn- HS đọc- ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng- Lớp làm vởBài giảiDiện tích hình chữ nhật ABCD là:9 x 6 = 54( cm2) Đáp số: 54 cm2- Quan sát- Lớp làm phiếu HTBài giảiĐoạn đờng AC dài là:2350 350 = 2000(m)Đổi: 2000 m = 2 kmĐoạn đờng AD dài là:2 + 3 = 5 km. Đáp số: 5 km.- HS tự tìm và giải Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . giảia )Diện tích hình chữ nhật là:5 x 3 = 15( cm2)b)Đổi : 2dm = 20 cm .Diện tích hình chữ nhật là:29 x 9 = 180( cm2)- HS nêuToán +Ôn tập : Diện tích hình chữ nhậtI.. giảia )Diện tích hình chữ nhật ABCD là:5 x 3 = 15(cm2 )Diện tích hình vuông EGHI là:4 x 4 = 16( cm2)b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bé hơn diện tích hình

— Xem thêm —

Xem thêm: Giáo án tính diện tích hình chữ nhật, Giáo án tính diện tích hình chữ nhật, Giáo án tính diện tích hình chữ nhật

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-tinh-dien-tich-hinh-chu-nhat

Đăng ký

Generate time = 0.130659103394 s. Memory usage = 18.46 MB