Giáo án bài thực hành xem đồng hồ

9 1,828 16
Ebook.VCU

Ebook.VCU Gửi tin nhắn

Tải lên: 750 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Giáo án bài thực hành xem đồng hồ Tuần 25Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2007ToánTiết 121: Thực hành xem đồng hồ ( Tiếp )A- Mục tiêu- Củng cố về biểu tợng thời gian, kĩ năng xem đồng hồ, hiểu biết về thời điểm làm các công việc hàng ngày.- Rèn KN xem đồng hồ thành thạo cho HS- GD HS chăm họcB- Đồ dùngGV : Mô hình đồng hồ có ghi số bằng chữ số La Mã.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Thực hành:* Bài 1:- Đọc đề?- Chia lớp thành các nhóm đôi, thực hành trả lời câu hỏi.- KT, nhận xét.* Bài 2:- Quan sát đồng hồ?- Đồng hồ A chỉ mấy giờ?- 1 giờ 25 phút buổi chiều còn đợc gọi là mấy giờ?- Vậy ta nối đồng hồ A với đồng hồ nào?- Yêu cầu HS tiếp tục làm bài theo nhóm đôi.- Nêu KQ?- Nhận xét, sửa sai.* Bài 3:- Đọc đề?- Quan sát 2 tranh trong phần a)- Hà bắt đầu đánh răng và rửa mặt lúc mấy giờ?- Hà đánh răng và rửa mặt xong lúc mấy giờ?- Vậy Hà đánh răng và rửa mặt trong bao lâu?- tơng tự GV HD HS làm các phần còn lại.- Hát- Xem tranh rồi trả lời câu hỏi+ HS 1: Nêu câu hỏi+ HS 2: Trả lờia) Bạn An tập TD lúc 6 giờ 10 phút.b) Bạn An đi đến trờng lúc 7 giờ 13phút.c) An học bài ở lớp lúc 10 giờ 24 phút.- Quan sát- 1 giờ 25 phút- 13 giờ 25 phút- Đồng hồ A với đồng hồ I- Đồng hồ B với đồng hồ H; C nối K; D nối M; E nối N; G nối L.- Trả lời các câu hỏi- Quan sát.- 6 giờ- 6 giờ 10 phút- 10 phútb) Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp13/ Củng cố:- Em ăn cơm tra trong bao lâu?- Em tự học vào buổi tối trong bao lâu?+ Dặn dò: Thực hành xem đồng hồ ở nhà.c) Chơng trình phim hoạt hình kéo dài trong 30 phút.- HS nêu- HS nêuToán +Ôn : Thực hành xem đồng hồI. Mục tiêu- Củng cố về biểu tợng thời gian, kĩ năng xem đồng hồ, hiểu biết về thời điểm làm các công việc hàng ngày.- Rèn KN xem đồng hồ thành thạo cho HS- GD HS chăm họcB- Đồ dùngGV : Mô hình đồng hồ có ghi số bằng chữ số La Mã.HS : Mô hình đồng hồC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Thực hành:* Bài 1:- GV đọc số giờ:+ 12 giờ rỡi.+ 1 giờ kém 20 phút.+ 8 giờ 53 phút.+ 11 giờ 12 phút.+ 10 giờ 50 phút.+ 14 giờ 22 phút.- Nhận xét, đánh giá.* Bài 2:- GV quay kim đồng hồ chỉ số giờ bất kì- Nhận xét.* Bài 3:- ở nhà em ăn cơm chiều lúc mấy giờ?- Em đi ngủ lúc mấy giờ?- Em đến trờng lúc mấy giờ?- Em trở về nhà lúc mấy giờ?* Bài 4:- Bạn Lan tới cây lúc 17 giờ. Lan tới xong lúc 17 giờ 55 phút. Vậy Lan tới cây trong bao lâu?- Hát- HS quay kim đồng hồ chỉ số giờ mà GV đọc- Thực hành.- HS đọc số giờ - ở nhà em ăn cơm chiều lúc 18 giờ.- Em đi ngủ lúc 21 giờ.- Em đến trờng lúc 7 giờ sáng.- Em trở về nhà lúc 5 giờ chiều( hay 17 giờ)- Bạn Lan tới cây lúc 17 giờ10 phút. Lan t-ới xong lúc 17 giờ 55 phút. Vậy Lan tới Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp23/ Củng cố:- Đánh giá giờ học- Dặn dò: Thực hành xem đồng hồ ở nhà.cây trong 45 phút.Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2007ToánTiết 122: Bài toán liên quan đến rút về đơn vịA- Mục tiêu- HS biết giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.- Rèn KN giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : 8 hình tam giác vuông- Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: HD giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.* Bài toán 1: - Đọc bài toán.- BT cho biết gì? hỏi gì?- Muốn tính số mật ong trong 1 can ta làm phép tính gì?Tóm tắt: 7 can : 35l 1 can : l?+ Bớc tìm số mật ong trong một can là b-ớc rút về đơn vị.(Tìm giá trịcủa1phần)* Bài toán 2:- Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Muốn tính số mật ong trong 2 can trớc hết ta phải tính gì?- Làm thế nào tính đợc số mật ong trong một can?- Làm thế nào tính đợc số mật ong trong hai can?Tóm tắt:7 can: 35l2 can : .l?- Hát- Đọc- 35 lít mật, chia 7 can. Hỏi số mật 1can?- phép chia 35 : 7Bài giảiSố mật ong trong mỗi can là:35 : 7 = 5(l) Đáp số: 5 lít.- Đọc- 7 can chứa 35 lít mật ong.- Số mật ong ở hai can.- Tính số mật ong ở 1 can.- Lấy số mật ong trong 7 can chia cho 7.- Lấy số mật ong ở 1 can nhân 2Bài giảiSố mật ong có trong một can là:35 : 7 = 5( l)Số mật ong có trong hai can là:5 x 2 = 10( l) Đáp số: 10 lít Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- Trong bài toán 2, bớc nào là bớc rút về đơn vị?*KL: Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng hai bớc:+ Bớc 1: Tìm giá trị của 1 phần trong các phần bằng nhau.+ Bớc 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau.b) HĐ 2: Luyện tập:* Bài 1:- Đọc đề?- Muốn tính 3 vỉ có bao nhiêu viên thuốc ta phải tìm gì?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắt :4 vỉ: 24 viên3 vỉ: viên?- Chấm bài, nhận xét.- Bớc rút về đơn vị là bớc nào?* Bài 2:- BT yêu cầu gì?- Bài toán thuộc dạng toán nào?Tóm tắt7 bao: 28 kg5 bao: .kg?- Chữa bài, nhận xét.* Bài 3:- Yêu cầu : Lấy 8 hình tam giác-HS tự xếp hình.- Chữa bài, tuyên dơng những HS xếp đúng và nhanh3/ Củng cố:- Để giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị ta phải qua mấy bớc? Đó là những bớc nào?- Dặn dò: Ôn lại bài.- Bớc tìm số mật ong có trong 1 can.- Đọc kết luận- Đọc- Tìm số viên thuốc trong 1 vỉ- Làm phiếu HTBài giảiMột vỉ thuốc có số viên là:24 : 4 =6( viên)Ba vỉ thuốc có số viên là:6 x 3 = 18( viên ) Đáp số : 18 viên thuốc.- Tìm số viên thuốc của 1 vỉ- HS nêu- Dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị.- Làm phiếu HTBài giảiSố gạo của một bao là:28 : 7 = 4( kg)Số gạo của 5 bao là:4 x 5 = 20( kg) Đáp số: 20 kg gạo.- HS xếp- HS nêuThứ t ngày 7 tháng 3 năm 2007ToánTiết 123: Luyện tậpA- Mục tiêu Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4- Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.- Rèn KN giải toán cho HS- GD HS chăm học toánB- Đồ dùngGV : Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Thực hành:* Bài 1:- Đọc đề?- Yêu cầu HS tự làm vào nháp.- Gọi 1 HS giải trên bảng- Chữa bài, nhận xét.* Bài 2:- Đọc đề?- BT hỏi gì?- Muốn biết 5 thùng có bao nhiêu quyển vở, chúng ta cần biết gì?Tóm tắt7 thùng: 2135 quyển5 thùng: . quỷên?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3:- Đọc đề?- Bài toán thuộc dạng gì?Tóm tắt4 xe: 2135 viên gạch3 xe: viên gạch?- Chữa bài, nhận xét.* Bài 4: - Đọc đề?- Bài toán hỏi gì?- Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn?- hát- Đọc- Lớp làm nhápBài giảiSố cây có trong một lô đất là:2032 : 4 = 508( cây) Đáp số : 508 cây.- Đọc- Số vở 5 thùng- Biết số vở của 1 thùng- Làm vởBài giảiSố vở của một thùng là:2135 : 5 = 305( quyển)Số vở của năm thùng là:305 x 5 = 1525 (quyển vở) Đáp số: 1525 quyển vở- Lập đề toán theo tóm tắt rồi giảiCó bốn xe ôtô chở đợc 8520 viên gạch. Hỏi 3 xe nh vậy chở đợc bao nhiêu viên gạch?- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.- 1 HS giải trên bảng- Lớp làm phiếu HTBài giảiSố viên gạch 1 xe chở đợc là:8520 : 4 = 2130( viên)Ba xe chở đợc số gạch là:2130 x 3 = 6390 (viên) Đáp số : 6390 viên gạch- Đọc- Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật- Lấy số đo chiều dài cộng số đo chiều rộng rồi nhân 2. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5- Gọi 1 HS giải trên bảng- Chấm bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Nêu các bớc khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị?- Dặn dò: Ôn lại bài.Bài giảiChiều rộng của mảnh đất là:25 - 8 = 17( m)Chu vi của mảnh đất là:( 25 + 17) x 2 = 84(m) Đáp số: 84 mét.- HS nêuToán +Ôn : Bài toán có liên quan đến rút về đơn vịI. Mục tiêu- Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Củng cố về tính GTBT.- Rèn KN giải toán cho HS- GD HS chăm học toánB- Đồ dùngGV : Bảng phụ - Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập- Thực hành:* Bài 1: Treo bảng phụ- Đọc đề?- Bt cho biết gì?- BT hỏi gì?- Gọi 1 HS giải trên bảngTóm tắt7 ngời: 56 sản phẩm22 ngời: sản phẩm?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2:- BT yêu cầu gì?- Biểu thức có dạng nào?- Nêu thứ tự thực hiện?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Hát- Đọc- 7 ngời làm 56 sản phẩm- 22 ngời làm bao nhiêu sản phẩm?- Lớp làm phiếu HTBài giảiSố sản phẩm một ngời làm đợc là:56 : 7 = 8( sản phẩm)Số sản phẩm 22 ngời làm đợc là:8 x 22 = 176( sản phẩm) Đáp số: 176 sản phẩm.- Tính giá trị của biểu thức.- HS nêu- HS nêu- Lớp làm nhápa) 20 x 4 : 8 + 125 = 80 : 8 + 125 = 10 + 125 = 135 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6- Chữa bài, nhận xét.* Bài 3: Treo bảng phụ- Đọc đề?- Bài toán thuộc dạng toán nào?- Gọi 1 HS giải trên bảngTóm tắt8 xe: 1048 thùng hàng5 xe: . thùng hàng?- Chấm bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Muốn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị em làm ntn?- Dặn dò: Ôn lại bài.b) 352 : 2 - 96 = 176 - 96 = 80c) 453 +( 81 : 9 x 204) = 453 +(9 x 204) = 453 + 1836 = 2289 - Đọc- bài toán liên quan đến rút về đơn vị- Lớp làm vởBài giảiMột xe chở số thùng hàng là:1048 : 8 = 131( thùng)Năm xe chở số thùng hàng là:131 x 5 = 655( thùng) Đáp số: 655 thùng hàng.- HS nêuThứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2007ToánTiết 124: Luyện tập chungA- Mục tiêu- Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Củng cố về tính GTBT.- Rèn KN giải toán cho HS- GD HS chăm học toánB- Đồ dùngGV : Bảng phụ, Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập:* Bài 1:- Đọc đề?- Bài toán thuộc dạng gì?- Gọi 1HS tóm tắt và giải trên bảng.Tóm tắt5 quả: 4500 đồng3 quả: . đồng?- Chữa bài, nhận xét.* Bài 2: - BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Hát- Đọc - bài toán liên quan đến rút về đơn vị.- Lớp làm phiếu HTBài giảiGiá tiền một quả trứng là:4500 : 5 = 900( đồng)Giá tiền 3 quả trứng là:900 x 3 = 2700( đồng) Đáp số: 2700 đồng- 6 phòng lát hết 2550 viên gạch- 7 phòng nh thế lát hết bao nhiêu viên Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7- BT thuộc dạng toán nào?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắt6 phòng: 2550 viên7 phòng: . viên?- Chấm bài, nhận xét* Bài 3:- Treo bảng phụ- BT yêu cầu gì?- Trong ô trống thứ nhất em điền số nào? Vì sao?- Tơng tự yêu cầu HS làm tiếp bài.- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4: - đọc đề?- Biểu thức có dạng nào?- Cách làm?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Muốn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị em làm ntn?- Dặn dò: Ôn lại bài.gạch?- bài toán liên quan đến rút về đơn vị.- Lớp làm vở.Bài giảiSố viên gạch lát 1 phòng là:2550 : 6 = 425 ( viên)Số viên gạch lát 7 phòng là:425 x 7 = 2975( viên) Đáp số: 2975 viên gạch.- Điền số thích hợp vào ô trống.- Điền số 8km. Vì bài cho biết 1 giờ đi 4 km. số điền ở ô thứ nhất là số km đi trong 2 giờ, ta lấy 4km x 2 = 8 km.Thời gian đi1 giờ 2giờ 4giờ5giờQuãng đ-ờng đi4km8km 16km20km- Viết và tính GTBT- Biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia.- Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.a) 32 : 8 x 3 = 4 x 3 = 12b) 49 x 4 : 7 = 196 : 7 = 28- HS nêuThứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2007ToánTiết 125: Tiền việt nam.A- Mục tiêu- HS nhận biết đợc các tờ giấy bạcloại 2000 đồng, 5000đông, 10000đồng. Biết đổi tiền (trong phạm vi 10 000). Biết làm tính cộng, trù các sóo với đơn vị tiền tệ Việt Nam.- Rèn KN nhận biết tiền Việt Nam và tính toán cho HS - GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8B- Đồ dùngGV : Các tờ giấy bạc loại 200 đồng, 5000 đồng, 10 000 đồng.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: GT các tờ giấy bạc : 2000 đồng, 5000 đồng, 10 000 đồng.- Cho HS quan sát từng tờ giấy bạc và nhận biết giá trị các tờ giấy bac bằng dòng chữ và con số ghi giá trị trên tờ giấy bạc.b) HĐ 2: Thực hành* Bài 1: - Chia HS thành các nhóm đôi, làm BT.- Chú lợn a có bao nhiêu tiền? Em làm thế nào để biết đợc?- Tơng tự HS thực hành với các phần b và c.* Bài 2: - BT yêu cầu gì?a)- Làm thế nào để lấy đợc 2000 đồng?b) Làm thế nào để lấy đợc 10 000đồng?+ Tơng tự HS tự làm phần c và d.* Bài 3: - Cho HS chơi trò chơi: Đi siêu thị- Gọi 1 HS sắm vai ngời bán hàng- Các HS khác sắm vai ngời mua hàng.( Kê 2 bàn:Bàn 1: Xếp các đồ vậtBàn 2: Để các loại tờ giấy bạc)- Xếp các đồ vật theo thứ tự từ rẻ đến đắt và ngợc lại?3/ Củng cố:- Đánh giá giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- Quan sát 3 loại tờ giấy bạc và đọc giá trị của từng tờ.+ HS 1: Chú lợn a có bao nhiêu tiền?+ HS 2: Chú lợn a có 6200 đồng( vì 5000 + 1000 + 200 = 6200 đồng)+ HS 2: Chú lợn b có bao nhiêu tiền?+ HS 1: Chú lợn b có 8400 đồng.- Lấy các tờ giấy bạc để đợc số tiền bên phải.-Ta phải lấy 2 tờ giấy bạc loại 1000 đồng- Ta phải lấy 2 tờ giấy bạc loại 5000 đồng- Ta phải lấy 5 tờ giấy bạc loại 2000 đồng để đợc 10 000 đồng- Ta phải lấy 2 tờ giấy bạc loại 2000 đồng và 1 tờ loại 1000 đồng để đợc 5 000 đồng- HS thực hành chơi:+ Ngời mua hàng:- Một quả bóng và một chiếc bút chì hết bao nhiêu tiền?+ Ngời bán hàng: 2500 đồng.+ Ngời mua hàng: Chọn loại giấy bạc và trả cho ngời bán hàng.- Mua xong các đồ vật , xếp các đồ vật theo thứ tự từ rẻ đến đắt và ngợc lại. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp9 . Tổ chức:2/ Thực hành: * Bài 1:- Đọc đề?- Chia lớp thành các nhóm đôi, thực hành trả lời câu hỏi.- KT, nhận xét.* Bài 2:- Quan sát đồng hồ? - Đồng hồ A chỉ. 25Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2007ToánTiết 121: Thực hành xem đồng hồ ( Tiếp )A- Mục tiêu- Củng cố về biểu tợng thời gian, kĩ năng xem đồng hồ, hiểu biết về
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài thực hành xem đồng hồ, Giáo án bài thực hành xem đồng hồ, Giáo án bài thực hành xem đồng hồ

Bình luận về tài liệu giao-an-bai-thuc-hanh-xem-dong-ho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP