MỘT SỐ QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM CHÍNH CHO CÁC TỪ ĐA ÂM TIẾT

14 770 6
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2015, 09:54

. 1r 1. QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM DỰ TRÊN PHÂN LOẠI TỪ THEO SỐ LƯỢNG ÂM TIẾT. 1.1. Đối với các từ có 2 âm tiết. a. Trọng âm chính của các từ có hai âm tiết thường rơi vào âm tiết thứ 2 đối với các động. CHUYÊN ĐỀ CÁCH XÁC ĐỊNH TRỌNG ÂM CHÍNH CỦA CÁC TỪ ĐƠN LẺ MỘT SỐ QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM CHÍNH CHO CÁC TỪ ĐA ÂM TIẾT BASIC RULES FOR MARKING PRIMARY STRESSES. Độ lớn hay thống trị về âm của một âm tiết khi một chùm âm của một từ (có từ hai âm tiết trở lên) được đọc, nói hay phát âm. II. RULES TO MARK STRESS: QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM 1. RULES TO MARK STRESSES
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM CHÍNH CHO CÁC TỪ ĐA ÂM TIẾT, MỘT SỐ QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM CHÍNH CHO CÁC TỪ ĐA ÂM TIẾT, MỘT SỐ QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM CHÍNH CHO CÁC TỪ ĐA ÂM TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn